Zack Seckler - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Má otázka je vždy stejná: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?" Každá odpověď však unikátní, a třebaže je všechny můžeme jednotlivě spočítat, moudrost, o níž se s námi každý týden dělí neobyčejní fotografové a fotografky z celého světa a kterou mám možnost sousředit THE BEST FOTO "THING" projektu je téměř neměřitelná. Minulý týden se s námi o svou radu podělila fotografka POLLY CHANDLER a dnes bych vám rád představil dalšího skvělého fotografa, jehož jméno je Zack Seckler:

ZACK SECKLER je v Bostonu narozený a univerzitou v Syracuse proškolený profesionální fotograf žijící v Brooklynu, velkého jablka zvaného New York City. Jeho specializace je reklamní, editoriální i fine art fotografie a jeho zkušeností více než desetileté.

© Zack Seckler

© Zack Seckler

Fotograf, kterého vám zde dnes představuji však vždycky nebyl fotografem. Dvacet jedna let strávil běháním po Bostonu za čímkoliv, co se třpytilo a studiem psychologie na Syracuse University, kde získal svůj bakalářský titul. Nový svět spařil až kolem roku 2003, kdy konečně otevřel oči a objevil nový svět, svět fotografie.

Zpočátku se pustil do fotožurnalistiky, tři roky dokumentoval dění ve světě nejen kolem sebe. Poté však otevřel dveře s nápisy kreativita, koncept, umění. Vstoupil a od té doby kouzlí úsměvy, vyvolává smích a vede lidi k zamyšlení nad tématy vážnými i lehkými...

Estetika je důležitá, ale pokud nemáš nápad, bude z toho jen další třpytivý předmět.

-Zack Seckler

Ve stejné době, kdy Zack přesedlávál z fotožurnalistiky, založil The F STOP Magazine - web o fotografování obohacující fotografy po celém světě, který mu dal možnost učit se od nejlepších, ale také pomoct a udělat radost ostatním.

© Zack Seckler

© Zack Seckler

Dnes tvoří fotografie pro klienty jako Samsung, Starbucks, LG, Harper's Bazzar, Marie Claire, Bayer Healthcare, Bank of America, Procter & Gamble, New York Magazine a mnoho dalších a jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?" zní:

Nikdy v sebe nepřestaň věřit. Tvoř, jak často to půjde.

Pro více informací o dnešním fotografovi a více jeho fotografií navštivte: zackseckler.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

"What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" The question is always the same. The answer always unique. And even though we can divide and count them all, the amount of wisdom over a hundred of world's best photographers are giving me the opportunity to put together in THE BEST FOTO "THING" project is immeasurable. Last week a wonderful photographer POLLY CHANDLER share her piece of advice with and and today I'm pleased to introduce another great photographer to you, his name is Zack Seckler:

ZACK SECKLER is a Boston born, Syracuse University educated and Brooklyn based, professional photographer with over 10 years of experience in the industry who specializes in advertising, corporate, editorial and fine art photography.

Before Zack has finally uncovered his passion for photography, he'd been running around Boston chasing shiny objects, studying Psychology at getting his BA from Syracuse University in New York. Then one day, around the beautiful year of 2003 he's finally opened his eyes and discovered a new world.

© Zack Seckler

© Zack Seckler

In the beginning a world full of photojournalism and three years later a more creative, conceptual, and artistic one in which he chooses to live till this day, make people think, smile, and laugh...

Aesthetics are important but if the idea isn'’t there it’'s just another shiny object. -Zack Seckler

Around the time of making his transition from documenting the news and events happening in the world, Zack Seckler also founded The F STOP Magazine which gave him the opportunity to learn from the best as well as creating an amazing source of information for photographers all around the world.

Nowadays Zack's working with clients such as Samsung, Starbucks, LG, Harper's Bazzar, Marie Claire, Bayer Healthcare, Bank of America, Procter & Gamble, New York Magazine and many more!

And his answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

Never stop believing in yourself. Create new work as often as possible.

For more information about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit zackseckler.com.