INTERVIEW: fotograf Alessio Albi - "Snažím se vnést svou vášeň pro kreslení do portrétní fotografie..."

alessio-albi-fotograf-italy-fotografie-zeny-portrait-umeni-foto-01.jpg

Čas se nám opět vrátil do přírodou vyznačených kolejí a já vás s radostí vítám v novém týdnu s rozhovorem. Dnes mám pro vás fotografa z Itálie, který začal kresbou a později se propracoval k fotografii...

alessio-albi-fotograf-italy-fotografie-zeny-portrait-umeni-foto-p.jpg

ALESSIO ALBI je 27letý fotograf z italského města Perugia, jehož vášeň pro ženskou krásu a touhu ji zaznamenat jej přivedla ke kresbě a v posledních několika letech i fotografování. Interakce mezi Alessiem a jeho subjekty diváka přitahuje a vtahuje do obrazu a přibližuje mu, co fotograf viděl a cítil ve chvíli, kdy stiskl spoušť...

Co tě inspirovalo k tomu, abys začal tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Do světa umění jsem se poprvé v životě dostal díky kreslení. Jako malé dítě jsem strávil hodiny kresbou portrétů. Kreslil jsem kdekoliv to šlo, doma, ve škole, na papíry, na stoly i na zdi. Dokonce i na univerzitě jsem v průběhu přednášek kreslil portréty svých kamarádek, těch samých, které se nakonec staly a do dnešního dne jsou, i subjekty mého fotografování. Před třemi lety, když mi bylo 24, kamarád mě uvedl do světa fotografování a jakmile jsem zjistil, že můžu tvořit portréty světlem, můj kreativní i umělecký pohled se změnil. Stále kreslím, ale dnes jsou mé portréty z větší části fotografie.

alessio-albi-fotograf-italy-fotografie-zeny-portrait-umeni-foto-02.jpg

Proč fotografuješ nyní?

Abych mohl vyjádřit svou tvořivost, a také protože mi to dělá dobře.

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Jak jsem se již zmínil, také miluji malování a kreslení. V průběhu tohoto roku jsem se však zaměřil pouze na focení. Prostřednictvím foto-manipulace se však snažím přenést své kreslení i do některých svých fotografií.

alessio-albi-fotograf-italy-fotografie-zeny-portrait-umeni-foto-03.jpg

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Ano. Myslím, že nejlepším způsobem, jak se zlepšit v jednom žánru je se na něj koncentrovat a studovat pouze ten. Snažím se vnést svou vášeň pro kreslení do portrétní fotografie a neustále se zlepšovat.

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Převážně na Flickru500px and Facebooku (doposud pouze na mém soukromém profilu).

alessio-albi-fotograf-italy-fotografie-zeny-portrait-umeni-foto-04.jpg

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musel překonat, nebo stále překonáváš?

Někdy se zaseknu; dojdou mi všechny nápady a vyprchá můj umělecký duch. Pravděpodobně kvůli špatným chvílím, jež čas od času zažívám. Nicméně díky mým úžasným přátelům a fotografování samu o sobě, jsem schopen to překonat a pokračovat.

alessio-albi-fotograf-italy-fotografie-zeny-portrait-umeni-foto-05.jpg

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Fotografováním si nevydělávám. Prozatím se jedná pouze o mou vášeň. Pracuji v jiném odvětví a penězmi, které Vydělávám financuji svou vášeň. Abych u toho vytrval? Fotím tisíce fotografií ročně a jednoduše si neumím svůj život bez toho představit.

alessio-albi-fotograf-italy-fotografie-zeny-portrait-umeni-foto-06.jpg

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažil jsi někdy tento pocit?

Zpočátku ano. Fotil jsem tehdy se svou první DSLR. Dnes si myslím, že to bylo ale tím, že jsem nebyl dostatečně dobrý a kdybych tehdy měl jiné, lepší vybavení, mé fotografie by se pravděpodobně nijak zvlášť nelišily.

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Jakmile mě napadne určitý koncept, nakreslím jej na papír. Čas od času mé nápady odráží mé nálady, a tak při pohledu na mé online portfolio na flickru si všimneš temnějších a světlejších období.

alessio-albi-fotograf-italy-fotografie-zeny-portrait-umeni-foto-07.jpg

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Zlepšit kvalitu mých fotografií a nabýt dovednosti, které mi umožní vyjádřit všechny mé, v hlavě schované, nápady.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešního fotografa? Více najdete na: flickr.com/alessioalbi

© Copyright Alessio Albi 2013 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

ALESSIO ALBI is a 27 year old photographer from Perugia, Italy, whose love passion for capturing the woman's beauty brought him to drawing and in the last few years to photography. The interaction between Alessio and his subjects draws the viewer inside and gives him the opportunity to see what the photographer was seeing and feelimg at the time of capture...

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

My first experience with art was with drawing. As a kid, I spent hours drawing portraits wherever I could; at school on papers, tables, walls... even at a university, where during my lessons the most of my time I spent drawing portraits of my friends (mostly girls); the same ones whom in the beginning (and even now) became my photographic subjects. Three years ago when I was 24 a friend of mine introduced me to photography and as soon as I realized I could make my portaits with light, my artistic and creative approach changed. I still draw, but now most my portraits are photographs.

Why do you make photographs now?

To express my creativity and mainly because it makes me feel good.

Is photography your sole creative outlet?

No, as I said before, I also love drawing and painting. Anyway during this year I focused myself only on photography, while trying to bring drawing into some of my portraits using photo manipulation.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

Yes. I think the best thing to get better at one genre is to concentrate and study just the one. I tried to bring my passion for drawing into portrait photography and that’s what I'm trying to get better at.

How and where do you share your photographs with the world?

Mainly on Flickr, 500px and Facebook (only on my private profile till now).

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

Sometimes I get stuck; I run totally out of ideas and artistic spirit, probably due to bad moments in my life. Nonetheless, thanks to my amazing friends and yes, thanks to the photography itself, I am able to overcome it and go on every time.

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

No, for now it's just for passion. I have another job that gives me the money to finance this passion. To make it last... well, I shoot thousands of photos a year and simply cannot imagine my life without doing so.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

In the beginning, with my first DSLR, yes. But I think that was mainly because I wasn't good enough. Now I think that my photos wouldn't be so different if I used other kinds of equipment.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

When I domě up with a concept, I draw it on paper. Sometimes my ideas go with my mood; so, if you look at my online portfolio on Flickr, you'll see darker phases and brighter ones.

What are your long term goals regarding photography?

To improve the quality of my photos and to gain the skills that will help me express all the ideas inside my head.

 

For more information about Alessio and his amazing photographs please visit: flickr.com/alessioalbi

© Copyright Alessio Albi 2013 All Rights Reserved for all photographs featured in this post.