Polly Chandler - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Přeji vám krásný a sluncem prosvícený den a vítám vás s novým článkem z našeho THE BEST FOTO "THING" projektu. Naposledy se s námi o svou radu, jak se stát lepšími fotografy, podělil výborný fotograf ze Skotska,ALEX BOYD, a dnes mám tu čest představit vám fotografku, jejíž tvorba je z části založena na náhodě a z velké části na mistrovském umění, neboť do dnešní doby fotografuje na prošlý Polaroid 55 film, který vyvolává několik minut po konečném stisku spouště svého velkoformátového fotoaparátu. Moc mě těší, že se s vámi mohu podělit právě o její odpověď a přivítat ji v tomto projektu. Její jméno je Polly Chandler:

POLLY CHANDLER je fine art fotografka žijící v hlavním městě amerického státu Texas, Austin. Již více než 10 let se živí jako profesionální fotografka a mezi její specializace se řadí fotografování pro magazíny včetně editoriálu, portrétní tvorba i focení nejrůznějších událostí. Například jako staff photographer pro texaskou sněmovnu reprezentatů.

© Polly Chandler

© Polly Chandler

Fotografické vzdělání získala na Southern Illinois University, kde roku 1997 obdržela bakalářský titul BFA (Magna Cum Laude) z oboru grafický design a roku 2004 obdobu českého magisterského titulu, MFA, v oboru fotografie. V letech 2004-2008 fotografovala pro Sněmovnu reprezentantů za stát Texas a dnes vedle neustálé práce na své tvorbě a zdokonalování svých schopností i talentu také učí na fotografování na The Art Institute of Austin také na Austin Community College, kde svým studentům pomáhá rozširovat obzory a prohlubovat jejich mysl.

Usiluji o objevení identifikovatelných případů, jež se zdají, jako by zpomalovaly čas, a prostřednictvím svých fotografií se o mé porozumění těchto chvil podělit.

-Polly Chandler

Již od roku 2003 se její fotografie téměř pravidelně objevují na sólových i skupinových výstavách napříč Spojenými státy  a od roku 2004 i v magazínech jako American Photo, Photo District News, Photo Art, Light Leaks, View Camera, B&W Magazine a mnoha dalších.

© Polly Chandler

© Polly Chandler

Jakmile přijde řeč na tvorbu nadčasových, mystérií a emocemi naplněných a přesto tichých fotografií, Polly Chandler je mistryní svého žánru. Její tvorba je vždy výtečně a zajímavě zkomponovaná, její subjekty se ocitají ve fantazii probouzejících lokacích a její romantická duše vše spojuje v nezapomenutelnou fotografii.

Jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?" zní:

Nejlepší věcí, kterou jsem jako fotografka udělala, bylo upuštění od trvání na přísné kontrole konečného vzhledu mé fotografie.

Jakmile jsem si připustila, že minimálně v 90 procentech situací, kdy fotografuji, se má prvotní představa nutně netransformuje na film a může mě, jak se obvykle stává, překvapit, uvědomila jsem si, že to, co na fotografování na film miluji, je právě fakt, že nakonec se vždycky nestačím divit! I když celé focení bedlivě připravím a naplánuji, pokaždé se setkávám s proměnými ve formě kvality světla, subjektu, vybavení obecně i filmem a v zásadě sebou samotnou. Jakmile jsem si ale přestala dělat starosti z nenaplnění mé původní představy a rozhodla se vítat, co mám, začala jsem se na právě tento faktor překvapení těšit. Focení mám díky tomu teď mnohem více spojeno s nadšením a žádné nikdy neopakuje dvakrát!

Před každým fotografováním si teď říkám: "Získám, co získám a když to bude krásné, tak to bude skvělé, a když to bude hrozné, tak to nafotím znova!" A od té doby se mi z fotografování stala mnohem klidnější a radostnější aktivita.

Pro více informací o dnešní umělecké fotografce a více jejích fotografií navštivte: pollychandler.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

I hope you're having a lovely day and would like to welcome you here with a new article from THE BEST FOTO "THING" project. Last time a wondeful photograper from Scottland, ALEX BOYD, kindly shared his eye-opening advice on becoming a better photographer with us and today I'm honored to introduce a photographer whose work is partly based on uncertainty and largerly on great mastery of the photography process to you. Till this day she makes her images on no longer produced Polaroid 55 film and developing her photographs on location only a few minutes after the final click of the shutter of ther large format camera has been made. I am honored, humbled and feel extremely fortunate to share her answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" with you today as well as welcome her to this project. Her name is Polly Chandler:

POLLY CHANDLER is a fine art photographer based in Austin, Texas, with more than 10 years of experience as a professional photographer specializing in magazine/editorial work, commissioned portraits and event photography.

She graduated with BFA (1997) in graphic design and MFA (2004) in photography from the Southern Illinois University. Worked as a staff photographer for The Texas House of Representatives. And today, while challenging herself in her work and making beautiful photographs, Polly is also a photography instructor at The Art Institute of Austin and also at Austin Community College teaching students and helping them to widen their horizons and broaden their minds.

I am seeking to explore those identifiable instances that seem to slow time, and through my photographs, share the understanding of these moments.

-Polly Chandler

Since 2003 Polly Chandler has been regularly exhibiting her work in group as well as solo shows in galleries all over the United States. And since 2004 her work has been appearing in publications such as American Photo, Photo District News, Photo Art, Light Leaks, View Camera, B&W Magazine and many more.

¨© Polly Chandler

¨© Polly Chandler

Polly Chandler is a master when it comes to making timeless, mysterious, emotionally striking yet quiet photographs. Her work is always composed in an interesting and eye-catching way, her subjects situated in the right light and imagination awakening locations. Her romantic soul is what ties everything together and makes Polly’s photographs unforgettable.

And his answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best “thing” I have ever done as a photographer was to ‘let go’ of holding on so tightly to the control of the final outcome of the image.

Once I realized that (for myself), during at least 90% of the time in which I was photographing, what I saw in my Mind’s Eye did not necessarily translate on film, and truly accepted that my final image may, and usually does, surprise me!

I realized that part of what I love about shooting film is that it continues to be a marvel in the end! I may have prepared diligently for the photography shoot, but there are always variables, including the film itself, the quality of light, the subject, and the equipment in general and ultimately, you.

Once I “let go” of the stress in not getting what I thought, or initially wanted in the final image, and embraced what I got, I began to look forward to that element of surprise. It makes it more exciting, nothing is ever the same!

I say to myself before each photo shoot: “I’ll get what I get, and if it’s beautiful then that’s great, if it’s awful, then re-shoot!”. And ever since, it’s been a much more peaceful and enjoyable experience for me!

For more information about today's fine art photographer and to see more of her beautiful photographs please visit pollychandler.com.