INTERVIEW: fotografka Sophie Starzenski - "Neočekávám, že mi fotografování naplní kapsu, pouze moji duši."

sophie-starzenski-fotografka-foto-fotografie-rozhovor-interivew-odcloneno-01.jpg

Přeji vám krásné pondělí a vítám vás u nového interview s talentovanou fotografkou z Argentiny, jejíž intimní autoportrétní fotografie zachycené během devítiměsíčního období, jenž bylo zakončeno porodem krásného dítěte se v poslední době objevily téměř na všech fotografických a inspirativních webech v ČR i v zahraničí. Fotografické zachycení změny svého těla však nepředstavuje její jedinou aktivitu spojenou s fotografováním a já si moc vážím, že ji dnes můžu mezi námi přivítat...

sophie-starzenski-fotografka-foto-fotografie-rozhovor-interivew-odcloneno-p.jpg

SOPHIE STARZENSKI je mladou fotografkou na volné noze z Buenos Aires s přibližně pětiletou praxí v oboru, jejíž vášní je cestovatelská fotografie, ale i tvorba fine art a saturovaných "lomography" fotografií. Osobně mě zaujala její tvorba s ženami. Sophiina schopnost resp. cit pro intimní zachycení elegance, něžnosti a přirozenosti svých ženských subjektů je mi nemalou inspirací.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začala tvořit umění pomocí svého fotoaparátu?

Moje mamka mě vždycky podporovala v tvorbě umění. Nicméně já nemám nejmenší ponětí, proč jsem si nakonec fotografování vybrala. Možná proto, že potřebuji mít pocit, že jsem schopna nějak zastavit čas.

sophie-starzenski-fotografka-foto-fotografie-rozhovor-interivew-odcloneno-02.jpg

Proč fotografuješ nyní?

Fotografie tvořím, protože mě to baví, protože miluji, co vidím a protože co vidím, mě zanechává v úžasu.

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Ne. Také píšu a maluji.

sophie-starzenski-fotografka-foto-fotografie-rozhovor-interivew-odcloneno-03.jpg

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Vůbec ne. Moc ráda to neustále měním.

sophie-starzenski-fotografka-foto-fotografie-rozhovor-interivew-odcloneno-04.jpg

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Převážně na internetu; na behance, lomography a stránkách photographicmuseum.

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musela překonat, nebo stále překonáváš?

Úzkost, neklid, znepokojení a stres.

sophie-starzenski-fotografka-foto-fotografie-rozhovor-interivew-odcloneno-05.jpg

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Zatím je to pro mě spíše na bázi ojedinělých událostí. Nikdy jsem se nesnažila o profesionální kariéru. Myslím, že fotografuji jen tak, sama pro sebe, a když se to někomu líbí a chce to koupit, skvěle, a když ne, tak mi to nevadí. Fotografuji za peníze, ale neočekávám, že mi fotografování naplní kapsu, pouze moji duši.

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažila jsi někdy tento pocit?

Z hlediska tvorby umění určitě ne. Čas od času používám analogový fotoaparát a ten v podstatě představuje vše, co potřebuji.

sophie-starzenski-fotografka-foto-fotografie-rozhovor-interivew-odcloneno-07.jpg

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Zapíšu si je a někdy dokonce zakreslím. Někdy jim však není přáno a tak je nechám zapadnout.

sophie-starzenski-fotografka-foto-fotografie-rozhovor-interivew-odcloneno-06.jpg

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Zabývat se více cestovatelskou fotografií a být jí známá, neboť právě ta představuje můj oblíbený fotografický žánr.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešní mladé fotografky? Více najdete na:sophiestarzenski.comasophieanalogica.tumblr.com

© Copyright Sophie Starzenski 2013 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

SOPHIE STARZENSKI is a young free lásce photographer based in Buenos Aires, Argentina with more than five years of experience in the photography industry. Her passion is in travel photography but she also makes amazing fine art and saturated "lomography" film photographs. I noticed Sophia thanks to her beautiful and very personal self-portrait project depicting the changes happening to her body during her fist pregnancy. The level of intimacy she was able to put into her work spoke to many people around the world and we could see her photographs appearing on photography/inspiration based websites all around the world. Personally I'm drawn to her fine art work with female subjects as the was she is able to capture the elegance, tenderness as well as nature of her subjects is a great inspiration to me. It's an honor to welcome her among us today for me...

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

My mom, she always encouraged me to make art. But I have no idea why I chose photography later on! May be because I need to feel as if I could stop time somehow.

Why do you make photographs now?

I make photographs because I enjoy it, because I love what I see and because what I see amazes me.

Is photography your sole creative outlet?

No, I also write and paint.

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

Not at all, I love to change.

How and where do you share your photographs with the world?

Mostly on the internet; at behance, lomography and the photographicmuseum.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

Anxiety.

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

It's more of a just one time thing for now, I never tried to make it last. I guess I just do it for myself and if someone wants to buy it that's just great, if not I don't mind. I work for money, but I don't expect my art to fill my pocket, just my soul.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

Not with reagards to art. I use an old analog camera sometimes and that's pretty much all I need.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

I write them down, I even draw them! But sometimes they are just not meant to be and I let them fade away.

What are your long term goals regarding photography?

To promote more of my travel pictures, which is the favourite part of my photography.

 

For more information about Sophie and her amazing photographs please visit: sophiestarzenski.comasophieanalogica.tumblr.com

© Copyright Sophie Starzenski 2013 All Rights Reserved for all photographs featured in this post.