Alex Boyd - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Každé úterý mám dojem, že sním. Příležitostí, jíž mi jedni z nejlepších fotografů a fotografek světa dávají možnost se společně s vámi zdokonalovat, jsem pokořen a moc si ji vážím. THE BEST FOTO "THING" projekt mi otevírá oči, uvolňuje mysl a skutečnost, že se o to vše mohu každý týden podělit i s vámi, projasňuje můj den. Minulý týden básník, skladatel, fotograf a umělec FRANCIS A. WILLEY se s námi podělil o svoji radu a dnes mám tu čest představit vám dalšího skvělého fotografa, jeho jméno je Alex Boyd:

ALEX BOYD je skotský profesionální fotograf a umělec, jehož tvoba byla vystavována na prestižních místech jako prostory budovy Evropského parlamentu, Skotského parlamentu a Royal Ulster Academy. Je znám pro fotografování s filmovými fotoaparáty velkého formátu jak na film, tak pomocí mokrého kolodiového procesu.

Každá Alexova fotografie, nehledě na proces záznamu, je unikátní a navozuje pocit nadčasovosti.

© Alex Boyd

© Alex Boyd

Alex se zajímal o fotografování již od útlého dětství, avšak skutečně se do něj ponořil jen před několika málo lety. Bez ohledu na tuto relativně krátkou dobu, jeho kariéra odstartovala: Alexovy fotografie jsou mezinárodně vystavovány a publikovány, společně se svou tvorbou se objevuje na obrazovkách televizí v UK, Irsku, Itálii, Německu i USA a samozřejmě i po celém internetu od webů o fotografování a umění po YouTube etc.

Největší rozměr, jehož se jeho fotografiím doposud dostalo, je 84 metrů na výšku a to ve formě projekce na zdech paláce rumunského parlamentu v Bukurešti.

Je mu teprve 29 let, nicméně jeho tvorba, převáždně projekt Sonnets, již byla opěvována nejznámějším skotským fotografem jménem Harry Benson, BBC režisér Michael Prince o tomto pětiletém projektu natočil krátký film, americký klasický a jazzový pianista Mike Garson mu složil své pocty a básník Edwin Morgan, jehož tvorba sloužila Alexovy jako inspirace k názvu jeho projektu, k němu také přispěl.

© Alex Boyd

© Alex Boyd

Alex také obdržel ocenění a pocty jako The Dewar Award 2010, Scottish Art Fund Award a Toscana Prize. Je současným editorem Scottish Photographers magazínu, členem rady Skotské společnosti pro historii fotografie a také přednášel jako hostující lektor na Glasgow School of Art. Je členem nadace Ballinglen Arts Foundation, The Winston Churchill Memorial Trust a The Royal Society of Art (FRSA). Za Británii vyhrál Accademia Apulia Award 2011, umístil se jako druhý v Renaissance Art Prize roku 2010, byl vybrán pro EU ‘Imagine’ - fotograf roku 2009 a pro Royal Scottish Academy Morton Award for Lens Based work roku 2011. Nedávno spolupracoval se slavným fotografem jménem Rankin na iTV.

V současnosti je na pobytu Royal Scottish Academy Artist in Residence v Sabhal Mòr Ostaig na Isle of Skye a jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší věc, kterou jste kdy udělal a která z vás udělala lepšího fotografa?" zní:

Stavím na svých selháních, které považuji za součást procesu. Dosud jsem se musel mnohokrát tvrdě poučit ze své nepřipravenosti, nedostatečně promyšlených projektů, používání nevhodného vybavení a obecně nepromýšlení si toho, čeho jsem svou tvorbou chtěl dosáhnout. Stále se učím a to se změní pouze až svůj fotoaparát nadobro odložím. Také se snažím mluvit s ostatními fotografy o jejich zkušenostech a učit se i z jejich chyb.

Nejlepší věc, kterou jako fotograf můžeš udělat je hovořit s co nejvíce lidmi a pro vytvoření si objektivního pohledu mluvit i s ne-fotografy!

Pro více informací o dnešním fotografovi a více jeho fotografií navštivte: alexboyd.co.uk.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

On Tuesdays I'm humbled by the opportunity I have to share the answers some of the world’s best gave me when I asked: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" For example last week a wonderful poet, composer, photographer and artist FRANCIS A. WILLEY opened my eyes and widened my mind and today I am honored to introduce another great photographer to you, his name is Alex Boyd:

ALEX BOYD is a Scottish professional photographer and artist who's work has been exhibited at prestigious venues such as the European Parliament, The Scottish Parliament and the Royal Ulster Academy. He is known for using large format cameras and capturing the scenes utilizing the wet-plate-collodion technique as well as film.

Every photograph, no matter the technique or gear Alex used to make it, is unique and has a feel timelessness.

Alex has been interested in photography since he was a little boy however he really started to take it seriously only a few years ago. Since then his career took off. His work has been exhibited and published internationally, he's been featured on television and radio in the UK, Ireland, Italy, Germany, the USA and of course all over the internet ranging from photography and art websites to YouTube etc.

The largest scale his photographs have been exhibited at is 84 meters high in a form of projections on the Palace of the Parliament in Bucharest in Romania.

He is 29 years old and his work, especially the Sonnets project, has already been highly praised by Scotland's best known photographer Harry Benson, by BBC director Michael Prince who made a short film about the five-year-long project, by the American classical and jazz pianist Mike Garson who has paid a tribute to it and by the poet, Edwin Morgan, whose work Alex based the name of his project upon also contributed to it.

Alex is also the recipient of numerous awards and accolades such as The Dewar Award 2010, a Scottish Art Fund Award and the Toscana Prize. He is the current Editor of Scottish Photography Magazine, a board member of the Scottish Society for the History of Photography, and has been a guest lecturer at The Glasgow School of Art. He is a Fellow of the Ballinglen Arts Foundation, The Winston Churchill Memorial Trust, and The Royal Society of Art (FRSA). He was the UK winner of the Accademia Apulia Award 2011, runner up in the Renaissance Art Prize in 2010, shortlisted for EU ‘Imagine’ photographer of the year 2009, and the Royal Scottish Academy Morton Award for Lens Based work in 2011.

He is currently the Royal Scottish Academy Artist in Residence at Sabhal Mòr Ostaig on the Isle of Skye and his answer to our one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

To build on my failures, and understand that they are part of the process. I've learned so many hard lessons from poor preparation, from badly thought out projects, using inappropriate gear and generally not thinking through what it is that I wanted to achieve with my work. I'm still learning, and this will not stop until I put down a camera. I also try to speak to other photographers about their own experiences, so I also learn from their mistakes.

The best thing that you can really do as a photographer is to talk to as many people as you can - and for an objective view, make sure you speak to non-photographers as well!

For more information about today's wonderful photographer and to see more of his photographs please visit alexboyd.co.uk.