Randal Ford - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Přeji vám krásný den a vítám vás u dalšího článku z našeho THE BEST FOTO "THING" projektu, ve kterém se s námi jedni z nejlepších fotografů na světě dělí o odpověď na naši jednu otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?". Minulý týden se s námi podělil o svoji výtečnou radu fotograf MIKE HENRY a dnes bych vám rád představil dalšího skvělého fotografa, jehož jméno je Randal Ford:

RANDAL FORD je profesionální fotograf z texasského města Austin, jehož specializací je proměňování každodenních věcí v neobyčejné fotografie. Na Texas A&M University, kde studoval busines, získal roku 2004 titul BBA a krátce poté v lednu 2005 založil Randal Ford Photography a během posledních osmi let se jeho tvorba objevila v Rangefinder Magazine, PDN Magazine, Wall Street Journal, Communication Arts a mezi jeho klienty se objevují společnosti jako Dell, Fast Company, AT&T LL Bean, Microsoft, Bayer a mnoho dalších.

© Randal Ford

© Randal Ford

Při pohledu na Randalovy fotografie si člověk jistě všimne jeho důvtipu, kreativity i odvážných nápadů. Nechybí mu však ani skromný duch, pokora a pracovitost, kterým společně se svým vzděláním v oblasti businessu pravděpodobně vděčí i své úspěšné kariéře fotografa, jíž mu mnozí závidí.

© Randal Ford

© Randal Ford

A jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" zní:

Tou nejlepší věcí, kterou jsem kdy udělal bylo focení pro mé portfolio. Zní to jednoduše a také tomu tak je. Čím více fotíš, tím lepším se staneš. Každá fotografie nemusí být dokonalá. Toto cvičení je samo o sobě o pilování tvého stylu, vášně a techniky. Je to o učení se řešit problémy bez klientů ve stejné místnosti. Je to o učení se svítit lépe a lepší komunikaci s tvým subjektem. Jako mladému fotografovi se mi podařilo prorazit nejvíce díky tomu, že neustále fotím pro své portfolio, a třebaže je někdy složité zůstat motivovaný, tak ti, kdo u toho vydrží, nakonec sbírají odměny.

Více informací o dnešním fotografovi jménem Randal Ford a jeho skvělé fotografie naleznete na randalford.com.

the-best-foto-thing-odcloneno.png

I hope you're having a wonderful day and I'd like to welcome you here at odcloněno.com, the Czech photography blog not only for photographers. More precisely I'm truly happe to see you at the publication of the next wonderful piece of photography advice one of the world's best photographers shared to our one and only question "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" shared with me. But before we get to it, I'd like to remind you of the amazing answerMIKE HENRY shared with us last week. And now it's time to introduce another great photographer to you, his name is Randal Ford:

RANDAL FORD is a professional photographer based in Austin, TX, who specializes in transforming everyday life into extraordinary and many times breathtaking photographs. Before he founded the Randal Ford Photography business in 2005 he received his BBA from the Texas A&M University which is something he considers to be one of the best things in his life. Since then Randal's work has already appeared in Rangefinder Magazine, PDN Magazine, Wall Street Journal, Communication Arts and he's working with amazing clients such as Dell, Fast Company, AT&T LL Bean, Microsoft, Bayer, and many more.

© Randal Ford

© Randal Ford

When looking at Randal's work one certainly notices his unusual creativity, great energy, wit and courageous ideas while keeping an amazing work ethic, spotless technique and humble spirit which in combination with his business education is probably the reason behind his unusual success many photographers of Randal Ford's age tend to only dream about.

© Randal Ford

© Randal Ford

And his answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best thing I've ever done is shoot for my portfolio. Sounds simple and it is. The more you shoot, the better you become. Not every photograph has to be perfect. The exercise alone is about crafting your style, your passion, and your technique. It's learning to problem solve without clients in the room. It's learning to light better, to direct talent better. The biggest reason I was able to break out as a young photographer is because I shot all the time for my portfolio. It's sometimes hard to be motivated to do so, but the rewards are there for those who do so.

For more information about Randal Ford and more of his great photographs please visit randalford.com.