INTERVIEW: fotograf Pol Úbeda - "fotím, abych byl OK"

pol-ubeda-photographer-fotograf-art-creative-im-not-there-fotografie-01.jpg

Po týdenní pauze vás mile rád vítám u dalšího interview s talentovaným fotografem. Dnešní kreativní člověk je ze Španělska, konkrétně z Barcelony, který říká: “Musím fotografovat, aby mi bylo dobře...”

pol-ubeda-photographer-fotograf-art-creative-portrait.jpg

POL ÚBEDA je fotograf, který se živí jako senior art/creative director v JWT, nadnárodní reklamní agentuře s pobočkou v Barceloně. Vzdělání získal od svého otce i ve škole, kde studoval fotografování a grafický design na vysoké škole IDEP v Barceloně. Fotoaparát je věc, kterou má stále při sobě, a tak ve volném čase, když může, tak fotografuje.

Vítám tě na odcloněno.com, Pol. Moc si vážím tvého času a ochoty, jež jsi vložil do dnešního interview. Hned na úvod bych se rád zeptal, jak jsi se dostal k fotografování?

Můj otec je profesionální fotograf, a tak jsem dostal svůj první fotoaparát už jako malý kluk. Od malička jsem také, kdykoliv to šlo, chodil i na tátova focení nebo jsem s ním trávil čas ve fotokomoře, když vyvolával negativy a diapozitivy. K fotografování jsem se tedy dostal velmi přirozenou cestou.

Co tě vede k tomu, abys u focení zůstal a klikal spoušť svého fotoaparátu i nadále?

Primární potřeba. Nejsem schopný to popsat, ale já prostě potřebuji fotografovat, abych se cítil dobře.

pol-ubeda-photographer-fotograf-art-creative-im-not-there-fotografie-02.jpg

Jak vnímáš svůj život fotografa a creative/art directora u JWT? Řekl bys, že jeden druhý ovlivňuje?

Ano a bezpochyby. Mé zaměstnání je ovlivněno mým fotografováním a mé fotografování mým zaměstnáním. Snažím se kombinovat tyto dva světy dohromady, jak jen to jde.

Děláš pravidelně něco, aby ses jako fotograf neustále zlepšoval?

Dříve jsem dlouhou dobu studoval úplně všechno, fotografickými technikami a postupy počínaje a různymi fotoaparáty konče. Pouštěl jsem se také do mnoha foto-projektů najednou. Avšak nyní jsem více koncentrovaný a když už něco začnu, nepřestávám, dokud ten projekt není dokončen.

pol-ubeda-photographer-fotograf-art-creative-im-not-there-fotografie-03.jpg

Jak jsi se dostal k focení fine art resp. co tě přivedlo k focení tvého úžasného “I’m not there...” projektu?

Tento projekt ke mě přišel v době, kdy jsem si uvědomil, že se začínám měnit. Byla to chvíle, kdy jsem sám sebe nepoznal a tento projekt tím nejlepším vyjádřením toho, jak se cítím.

Tvé fotografie jsou velmi komplexní a vedou mě k zamyšlení, což osobně mám moc rád. Navíc obsahují i úžasnou barevnou paletu a vše se zdá být do detaily promyšlené. Kolik práce, plánování a příprav ti jedna taková fotografie zabere?

Jsem docela rychlý. Tvorba žádné z těchto fotografií mi nezabrala více než 5 nebo 10 minut. Stále s sebou nosím fotoaparát, a tak jakmile vidím místo, které by se hodilo, zastavím a udělám fotku. Pouze dvě věci jsou opravdu důležité: mít fotoaparát v kapse a svůj projekt stále na mysli.

pol-ubeda-photographer-fotograf-art-creative-im-not-there-fotografie-04.jpg

Předpokládám, že při tvorbě jedné fotografie uděláš více snímků stejné scény, podle čeho se při editování pak rozhoduješ, která fotka je ta nejlepší?

Obyčejně udělám tři až čtyři fotky a pak, jak nejrychleji to jde, jdu ke svému počítači vybrat tu nejlepší. Potřebuji to však udělat vcelku rychle, neboť mě to jinak pálí v rukou. Obdivuji fotografy, jako je například můj otec, kteří jsou schopni udělat fotografie a nechat je rok či dva ležet předtím, než se pustí do jejich editování. Sám nejsem schopný nechat moji tvorbu odpočívat. :)

Pracuješ sám, nebo máš kolem sebe tým lidí, kteří s tebou na tvorbě spolupracují?

Většinou tvořím sám, občas se svou ženou, ale pokud to jde, nejraději tvořím sám - bez týmu. Moc rád fotím sám případně s manželkou.

pol-ubeda-photographer-fotograf-art-creative-im-not-there-fotografie-05.jpg

Když upravuješ fotografie na počítači, co tě vede k určitému vzhledu fotografie?

To záleží na tom, co se mi v danou chvíli líbí a co ne. Jsem vcelku impulsivní, a proto se v mém případě jedná spíše o intuitivní proces.

Co bys řekl, že z obyčejného snímku dělá fotografii hodnou více než jednoho pohledu?

To je mi opravdovou záhadou.

pol-ubeda-photographer-fotograf-art-creative-im-not-there-fotografie-06.jpg

Musím říct, že mě toto interview skutečně baví, ale nyní ti musím už položit svou poslední, možná poněkud složitější, otázku: Proč vlastně fotografuješ?

Z nutnosti. Je to závisost, protože, když nefotografuji, nejsem v pohodě.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešního krajinářského fotografa? Více najdete na: flickr.com/photos/polubeda.

© Copyright Pol Úbeda 2013 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

POL ÚBEDA is a photographer and a senior art/creative director working at JWT, an international agency with a subsidiary in Barcelona, Spain. He got his education from his father as well as from IDEP, a private college for creatives in Barcelona, where he studies photography and graphical design. A camera is something he has always with him so whenever he can Pol is making breathtaking photographs.

I would like to welcome you here at odcloněno.com, Pol. I truly appreciate you taking the time to do the interview. How did you get into photography?

Well, my father is photographer, so I got to hold my first camera at a really young age. When I was a child, I also went to my father’s photo shoots and I spent time with him in the lab when he was processing the negatives and positives as much as I could... So I got into photography in a really natural way.

What makes you push the trigger?

A primary need. I can't describe it, but I just need to take photos to feel good.

Has your job of an art/creative director influenced you as a photographer?

Yes, without any doubt. My work is influenced by my photography and my photography by my work. I try to mix these two worlds as much as possible.

Do you regularly do something to make yourself a better photographer?

I used to be learning everything, starting with all the different photography techniques and with all the cameras for quite some time. I was used to starting a lot of different photographic projects at the same time time, etc. However now, I'm more focused and when I start one thing I don't stop until the project is finished.

How did you get into fine art photography and what inspired you to start the amazing "I'm not there project"?

It just came to me in a moment of my life when I realised that I was changing. It was a moment in which didn’t recognize myself and this photo series is the best way I can express this feeling.

Your photographs look very complex and they make me thing - which is something I love. Furthermore they also have a wonderful color palette. How much work and preparation do you have to do to make a photograph like yours?

I'm quite fast. Any of these photographs didn’t take me more than 5 or 10 minutes to take them. I always have a camera with me, and if I see a place that works, I just stop and make the photo. There are only two important things: always have a camera with you, and always have the project present in your mind.

I suppose you take more than one photograph of each scene, how do you decide which photo is the best one when you are editing your work afterwards?

I usually take three or four photos and then I go as fast as I can to my computer and choose the one that works the best, but I need to do it quite fast. It burns in my hands. I admire photographers like my father, who are able to take pictures and wait 1 or 2 years to edit it. I don’t have the ability of letting the work rest. :)

Do you work by yourself on your art or do you have a team of people around?

I work by myself, or sometimes with my wife. But if I can, I do it all by myself. I love to take photographs alone or just with my wife.

When you edit your photographs on your computer, what influences you to make a photograph look a certain way?

It depends on what I do or don’t like. I'm quite impulsive so it’s an intuitive process for me.

What in your mind makes every photograph worth looking at more than once?

This is a real mystery to me.

I have to say I’m really enjoying this interview, though I have to ask my last and maybe a little bit loaded question now: Why do you make photographs?

Out of a need. It’s an addiction, because if I don't make photographs I'm not OK.

 

For more information about Pol and his beautiful photographs please visit:flickr.com/photos/polubeda.

© Copyright Pol Úbeda 2013 All Rights Reserved for all photographs featured in this post.