Mike Henry - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Přeji vám krásný den a vítám vás u dalšího článku z THE BEST FOTO "THING" projektu, jehož podstatou je jedna otázka o fotografování: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" Osobně se každé úterý těším, až si společně přečteme novou radu jednoho/é z nejlepších fotografů a fotografek světa právě jejich odpověď. Například minulý týden se s námi podělil o svoji skvělou radu úžasná fotografka DIXIE DIXON a dnes mám to potěšení přivítat mezi námi dalšího skvělého fotografa jehož jméno je Mike Henry:

MIKE HENRY je profesionální fotograf ze slunné Kalifornie, konkrétně města Santa Monica, jehož specialitou je komerční fotografování, lifestyle, fashion a děti. Své vzdělání získal na Columbia College, kde studoval fotografování a fotografie, jež tvoří, jsou plné strhující atmosféry, pozitivní energie, úžasného světla a technické preciznosti.

© Mike Henry

© Mike Henry

Není tedy divu, že je žádaný na západním i východním pobřeží resp. jejich hlavních metropolích Los Angeles a New York City a mnohdy cestuje i mimo USA pro klienty jako Target, Macy's, Activision, Belkin, Karen Kane a mnoho dalších.

© Mike Henry

© Mike Henry

A jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" zní:

Strávil jsem 4 roky studováním focení, obdržel jsem titul BFA ve fotografování na Columbia College v Chicagu a během těch čtyř let jsem se mnohému naučil. Nicméně nic nebylo tak cenné, jako čas, který jsem strávil po vysoké škole asistováním komerčním fotografům. Myslím, že jsem se během prvních dvou měsíců foto-asistování naučil více, než z celého formálního studia ve škole. Kdybych mohl dát mladému fotografovi radu, poslal bych ho strávit několik let asistováním druhým fotografům. Naučíte se mnohé o businessu, svícení, marketingu a interakci s klienty a právě díky asistování poznáte business fotografování skrz na skrz i vaše technická znalost poroste rychleji, než jste si kdy představovali.

 

Více o dnešním fotografovi a mnoho jeho dechberoucích fotografií naleznete na MikeHenryPhoto.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

I hope you're having a beautiful day and I would like to welcome you at our weekly publication of a new article from THE BEST FOTO "THING" project. In its core there is a question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" and I personally am so grateful I may share the answers some of the best photographers in our industry give me for you. For example a wonderful and talented photographer DIXIE DIXON shared an amazing piece of advice with us last week and today I have a new one for you. This time from another great photographer, his name is Mike Henry:

MIKE HENRY is a professional photographer based in Santa Monica, CA, but his home in Chicago, who specializes in commercial advertising, lifestyle, fashion and kids photography.

© Mike Henry

© Mike Henry

He received his education at the Columbia College where he studied photography. His photographs are full of positive energy, engaging atmosphere, beautiful light and technical precision so one isn't surprised he gets to regularly work in Los Angeles, New York City and also outside of the USA for clients such as Target, Macy's, Activision, Belkin, Karen Kane and many more.

© Mike Henry

© Mike Henry

And his answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

I spent 4 years studying photography and got my BFA in photography at Columbia College in Chicago and I learned many things during those four years.  But, nothing has been as valuable as the time I spent after college assisting other commercial photographers.  I think that I learned more in the first two months of photo assisting, than I did my entire time at school.  If I could give any young photographer advice, it would be to spend a few years assisting other photographers.  You will learn so much about the business, lighting, marketing, how to work with clients.  Assisting is a way to learn the business of photography inside-out and your technical knowledge will grow more than you ever imagined.

For more information about today's photographer a d his breathtaking photographs please visit his website: MikeHenryPhoto.com.