Dana Hursey - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Přeji vám krásný sluneční den a vítám vás u dalšího z řady článků obsahujících vždy pouze jednu a stejnou otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" a jednu avšak unikátní odpověď jednoho či jedné z těch nejlepších fotografů a fotografek dnešního světa. Minulý týden se s námi podělil o svoji radu skvělý fotograf s autem místo fotoaparátu jménem IAN RUHTER a dnes mám milou příležitost představit vám dalšího skvělého fotografa jehož jméno je Dana Hursey:

DANA HURSEY je profesionální fotograf ze slunné Kalifornie a konkrétně města Los Angeles, který se specializuje na fotografování pro komerční účely a pro reklamu. K fotografování se dostal již jako malý kluk, jelikož jeho nevlastní otec se živil jako editoriální fotograf. A když byl Dana ve svých 12 letech vybrán, aby se podílel na tvorbě ročenky, dostal o otce filmovou zrcadlovku. Tehdy objevil svět plný kreativní svobody a postupem času se stále více utvrzoval v přesvědčení, že se bude živit fotografováním.

© Dana Hursey

© Dana Hursey

Po dokončení střední školy se tedy přihlásil na Art Center College of Design ve městě Pasadena, kde vystudoval fotografování a pak se vydal do světa plného konkurence. Je však nutno podotknout, že v něm umí úspěšně navigovat, neboť jeho list klientů jako American Express, City Bank, Chevrolet, Columbia Pictures, Google, Lexus, Microsoft, Mastercard, Volkswagen, Samsung etc. i jeho portfolio fotografií tomu jsou jen důkazem. 

A jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" zní:

Ta nejlepší věc, kterou jsem kdy udělal bylo dobrovolné nabídnutí mých služeb "fotografa enviromentálních portrétů" pro dokumentární film zvaný "The 14 Days Project". Tato konkrétní iterace projektu se uskutečnila v roce 2005, kdy jsme dva týdny cestovali napříč Velkou Británií. Jednalo se o 14 měst za 14 dní a tento projekt k sobě přivedl lidi zabývající se fotografováním i lidi z oboru videa, aby vytvořili 90 minut dlouhý dokumentární film o něčem společném uvnitř každého z nás. Měli jsme velmi náročný časový program, nikdy jsem se nepovažoval za dokumentárního fotografa a takový projekt mě postavil daleko za meze mého pohodlí.

V průběhu celého projektu jsem neustále opakoval, že netvořím významné fotografie, zatímco ostatní na ně pěli ódy. Na konci dvou týdnů jsem byl vyčerpaný jak psychicky, tak i fyzicky a slíbil jsem si, že něco takového už nikdy více. A po návratu do Států, jsem si dal zhruba tříměsíční pauzu od všech snímků (portrétů více než 600 lidí), které jsem pro projekt nafotil.

Když jsem si k nim ale po třech měsících sedl zpět a pustil se do editování, viděl jsem všechny fotografie v jiném světle a od té doby jsem začal i přemlouvat producenty k dalšímu filmu. Tento projekt se mnou zatřásl a přivedl mě k něčemu jinému a novému. I má tvorba se od té doby změnila.

Pro více fotografií a informací o fotografu jménem DANA HURSEY prosím navštivte hursey.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

I hope you're having a wonderful day and would like to welcome you here at odcloneno.com with another article from the best foto "thing" project. Every Tuesday we feature answers from some of the best photographers living and working in today's world to our one and only photography question "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" Last week a wonderful photographer using his delivery van as a camera IAN RUHTER shared his insightful piece of advice with us and today I am pleased to introduce you to another great photographer, Dana Hursey:

DANA HURSEY is a professional photographer based in Los Angeles, California, who specializes in making commercial and advertising photographs. He discovered photography as a little boy and was very close to photography almost on a daily basis since his stepdad was making a living as an editorial photographer and also had a passion of documenting life of his family. When Dana was 12 he was drafted to work on his junior high's yearbook and received an SLR camera from his father to do the job. It was a time when making photographs and being free to capture the world in the way he prefered opened the door into another world for him. He entered the world of creative freedom and fell much more deeper in love with photography.

© Dana Hursey

© Dana Hursey

After graduating from high school Dana Hursey went to the Art Center College of Design in Pasadena where he studied photography and after his graduation, he went into the "real" photography world full of other photographers and merciless competition. Needless to say though that after going through the client list and seeing companies such has American Express, City Bank, Chevrolet, Columbia Pictures, Google, Lexus, Microsoft, Mastercard, Volkswagen, Samsung etc. on there one has assume his ability to make photographs and also navigate the world of business is very, very good.

© Dana Hursey

© Dana Hursey

And his answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best thing I ever did was to volunteer my services as the "environmental portrait photographer" for a documentary called "The 14 Days Project"This iteration of the project was back in 2005 and we travel across Great Britain over two weeks. 14 Cities in 14 Days. The project brought together photography and video to create a 90 min documentary about the commonality within all of us. It was a grueling schedule. I never considered myself a documentary photographer and this project took me WAY outside my comfort zone! Throughout the entire project I repeatedly voiced my concerns about "not getting it" (read: not capturing meaningful imagery) while others on the project ooowed and aaahhed… By the end of the two weeks I was exhausted both physically and emotionally and vowed never to do that sort of thing again. When I got back to the States I stepped away from the thousands of frames of the over 600 people I had taken portraits of for about three months. When I sat back down in earnest to start editing I was able to see the imagery in a different light, and ever since then I have been urging the producers to do another project! This project shook me up and made me do something new and different. My work has never been the same since!

For more photographs and information about DANA HURSEY please visit his website at hursey.com.