Matthieu Belin - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Rád vás zde na odcloněno.com blogu o fotografování nejen pro fotografy vidím i v době prázdnin a dovolených a na oplátku pro vás mám další odpověď na naši jednu a jedinou úterní otázku o fotografování: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" jako obvykle od jednoho z nejlepších fotografů a fotografek světa. Minulý týden se s námi podělil o svoji skvělou radu úžasný fotograf jménem DANIEL MILNOR a dnes mám pro vás dalšího talentovaného fotografa s dechberoucí tvorbou, jehož jméno je Matthieu Belin:

MATTHIEU BELIN je profesionální fotograf žijící v nejvíce zalidněném městě v Číně i na světě jménem Shanghai, jehož specializací je fotografování módy, celebrit, portrétů a při svých osobních projektech se často nalézá i v žánru dokumentární fotografie.

V roce 1999, když ve Francii nastoupil na místo grafického designéra a tvůrčího ředitele (creative director) do časopisu Repérages, pravděpodobně jej ani nenapadlo, že za přibližně dvacet let se ocitne v kontaktu s klienty jako je L'Oreál, Cartier, Vogue, GQ, Elle, Life, Bazaar, talentovanými modelkami a fotoaparátem v ruce a díky kterému bude tvořít krásné fotografie nejen pro shanghaiský trh.

© Matthieu Belin

© Matthieu Belin

V Paříži tedy pracoval až do roku 2006, kdy se rozhodl udělat další významný krok v jeho kariéře a přesídlil do města Shanghai, kde prvních několik let pracoval jako creative director, nicméně postupem času jeho volné chvíle stále více vyplňovalo fotografování, a tak roku 2010 založil Ubiquity Photography Ltd. a dodnes se živí jako fotograf na volné noze s úspěchy nejen ve světě módy, ale i na straně fotografie jako umění, neb se mnohé jeho osobní projekty vyskytly v galeriích ve Francii, Švýcarsku, Číně a Itálii.

A jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" zní:

Pravděpodobně ta nejlepší věc, kterou jsem kdy udělal bylo investování do svého snu, jenž jsem nikdy neopustil. Dokonce dnes každý den za své rozhodnutí platím. Mohl bych fotografovat reklamu, nebo přijmout pozici Art Directora v reklamní agentuře s uspokujujícím platem. Ale já nemohu takové rozhodnutí udělat. Vím, že kdybych se vydal takovým směrem, byl bych krok o toho, čeho se snažím dosáhnout. 

Někteří se dívají na moji tvorbu s názorem, že se dívají na skvělé fotografie a mě považují za uznávaného fotografa. Ale hluboko uvnitř ve svém nitru vím, že mám ještě dlouhou cestu před sebou a to, čeho se mi zatím podařilo dosáhnout, je pouze popředí mnohem většího obrazu. Abych ale ti dal konkrétní příklad rozhodnutí, které opravdu ovlivnilo moji kariéru, to by bylo rozhodnutí opustit Paříž pro město, které jsem nikdy předtím neviděl. Shanghai.

Třebaže moje situace v Paříži byla zajímavá a pracoval jsem ve známé reklamní agentuře Air France jako tvůrčí ředitel. Prvně mě najali jako fotografa a později mě požádali i o kolaboraci jako AD. Všechno bylo příjemné - dobrá pozice ve skvělé agentuře se skvělými lidmi... co více si mohl člověk přát. 

Nicméně můj vnitřní hlas mi říkal, abych se podíval, kam bych se za 10 let při řízení stále kupředu dostal a perspektiva, kterou jsem viděl zněla smutně a já se sám sebe ptal, jestli je to to, čeho bych v životě chtěl dosáhnout... samozřejmě, že ne. Jinými slovy nebyl jsem spokojený s takovou představou a nečekal jsem, že by mě uspokojila. 

A tak jsem tedy dnes ve městě Shanghai, hledaje svou životní cestu a způsoby, jak uspokojit svoji touhu po tvorbě vizuálního umění. Třebaže taková cesta samotná není pohodlná, jak by mohla, kdybych zůstal v Paříži. Má touha po objevování a úspěchu by měl mohla uvést do stavu nekonečného napětí, nicméně vím, že kdybych si ji nevybral, stejně bych nebyl v klidu. 

Proto mojí odpovědí na tvoji otázku je má volba, jíž činím každý den. Sice si nejsem jistý, jestli to ze mě dělá lepšího fotografa, ale doufám, že to ze mě dělá lepšího a více lidského člověka.

Více informací o dnešním fotografovi a jeho skvělých fotografií najedete na matthieubelin.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

It's very nice to see you here at odcloněno.com the blog about photography not just for photographers even in the time of vacations and in return for that I have another answer to our one and only photography question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" from one of the best photographers in the world. Last week and amazing photographer DANIEL MILNOR shared his wonderful advice with us and today I would like to introduce you to another great photographer, Matthieu Belin:

MATTHIEU BELIN is a professional photographer living in one of the most poplulated cities in China and the World, Shanghai. He specializes in fashion, celebrity and portrait photography and while working on his personal projects he's usually very close to documentary photography as well. 

In 1999 when Matthieu Belin started to work as a graphic designer / creative director in the Repérages magazine he probably had no idea he would be making photographs for clients such as L'Oreál, Cartier, Vogue, GQ, Elle, Life, Bazaar and really talented models with a camera in his hand and producing beautiful work for Shanghai as well as the world market.

© Matthieu Belin

© Matthieu Belin

He worked in Paris until 2006 when he decided to make another important step in his career and he moved to Shanghai where still lives to this day. In the beginning he worked as a creative director there however throughout the time he was approaching the photography world closer and closer until he founded Ubiquity Photography Ltd. in 2010. Nowadays Matthieu Belin is a freelance photographer and already encoutered several successes in the world of fashion photography as well as in art as his work has already been shown in galleries in France, Switzerland, Italy and China

And his answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

Well probably the best thing I have done is to pursue my dream and never abandoning it. Even today I pay this choice on a daily basis. I could go into the commercial world, or accept an Art Director position in an advertising agency with a reassuring salary, but I can't make this choice. I know if I went into this direction, it would be a step away from what I am seeking. Some may be looking at my work as great pictures as if I was an accomplished photographer. But deep inside I know that I still have a lot to achieve in front of me, and so far what I have produced is just the foreground of a bigger picture.

So to give you a concrete example, as if there was a choice which really affected my career, it would be when I decided to leave Paris for a city where I have never been before, Shanghai. Even though my situation in Paris was interesting - I was working in famous ad agency Air Paris as an Art Director.

They firstly hired me as a photographer, and then asked me to collaborate as an AD. So everything was smooth. I had a good position in a great agency, with great people! What else could I ... But somehow my inner voice looked into the future about 10 years ahead of where I could be if I drove straight on the highway. And the perspective of it touched a string of sadness, raising a question: would it be what I really want to achieve? In another words: would it satisfy the idea of what I could achieve? Obviously not. So here i am in Shanghai trying to find my path, and ways to achieve an inner desire of artistic visual creations.

The path isn't as smooth as what it could have been if i stayed in Paris however the desire to grow and accomplish things might make me feel never at rest, so I know that I won't be missing on anything if I'll run with it.

And to finally answer the question: my best thing is the choice that I make everyday. I don't know if it makes me a better photographer, i do however hope it makes me more human and a better human being not to fall in the obvious.

For more information and beautiful photographs of today's photographer please visit matthieubelin.com.