Robert Houser - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Přátelé, kamarádi, milí fotografové a milé fotografky, možná ani nevíte, jak moc mě těší, že vám každé úterý mohu přinést novou odpověď na naši jednu a jedinou úterní otázku o fotografování: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" Sám se z každé odpovědi učím víc, než jsem se kdy dozvěděl z jakékoliv knihy o fotografovaní, kterou jsem si přečetl a věřím, že i vy, tak i samotní fotografové a fotografky, kteří byli natolik ochotní se podělit o jejich cenné rady, z tohoto projektu máte radost. Minulý týden se s námi o svoji odpověď podělil skvělý fotograf jídla jménem MATT ARMENDARIZ a dnes bych vám rád představil dalšího skvělého fotografa, jehož jméno je Robert Houser:

ROBERT HOUSER je profesionální fotograf z města San Francisco ve státě Kalifornia, kde žije a tvoří fotografie pro komerční a editoriální účely i zdravotnický průmysl. Většinou nalezneme v jeho portfoliu portréty lidí a ať už fotí manažera důležité firmy či obyčejného člověka, z jeho fotografií je vidět, jak láska k fotografování, tak i k lidem obecně. A že se nebojí jít blízko. A právě to, myslím, činí z jeho fotografií velmi osobní snímky, které zaujmou v podstatě každého. 

© Robert Houser

© Robert Houser

Své vzdělání získal na Brown University a Rhode Island School of Design, avšak jeho fotografie nejsou prouktem pouze kvalitního vzdělání, ale hlavně kvalitního člověka, o čemž svědčí i každý snímek v jeho portfoliu, kde je vidět, že fotografie tvoří ze srdce. Jako například, když v roce 2008 nabídl manažerce, kterou portrétoval pro business magazín, že ji bude fotografovat v průběhu léčby její rakoviny. Za vytvořený snímek roku 2011 získal Communication Arts Award, avšak toto ocenění se určitě nedá srovnat s pomocí a pocitem, který Robert dal jak fotografované, tak kterého se mu v průběhu dokumentování její nemoci dostalo.

Takový člověk už je Robert Houser. Miluje lidi, a proto každá jeho fotografie pohladí na duši.

A jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" zní:

Ta nejlepší věc, kterou jsem kdy udělal, abych pomohl mé tvorbě i kariéře, bylo zabřednutí do dlouhodobých osobních projektů. První významný projekt, do něhož jsem se pustil byl Fatherhood - fotografování otců hrajících významnou roli v životech svých dětí, konkrétně roli, která sahá za společností očekávanou funkcí otce. Strávil jsem 4-5 let focení tohoto projektu, souběžně s mojí komerční tvorbou, na jehož konci jsem sám publikoval knihu. Tento projekt + knihu jsem využil také pro propagování sebe sama a mnoho z vytvořených fotografií jsou prodávány přes moji fotobanku. Právě při práci na takovémto dlouhém projektu, jsem se cítil inspirovaný i plný vášně a kreativně mi to velmi pomohlo. Jelikož mnohé mé běžné zakázky začínaly i končily ve stejný den, tak ponoření se do projektu, na němž člověk pracuje léta, mu umožní přenést se přes to, co se očekává.

V současnosti pracuji na projektu, kdy fotografuji lidi podstupující chemoterapii, který můžeš nalézt na FacesofChemo.com. Je to skvělé začít konverzaci s komerčním klientem tématem, které sahá hluboko za vytahování se mým minulým komerčním focením. Osobní projekty ti dají možnost, jak zaujmout dalšího potenciálního klienta a jak jej přimět, aby se více zajímal o tvoji tvorbu, navíc v dnešním světě společenských sítí, hrají projekty ještě větší roli.

Vice informací a skvělých fotografií dnešního fotografa naleznete na roberthouser.com i FasesofChemo.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Welcome my dear friends and photography family. Maybe you don't even know how happy it makes me to be able to share a new answer to our one and only photography question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" here every Tuesday with you. From every piece of advice some of the world's best photographers are kindly sharing with us I've been personally learning more than I ever anticipatedand I believe you have as well. Last week and amazing food photographer MATT ARMENDARIZ shared his wonderful answer with us and today I would like to introduce you to another great photographer - Robert Houser:

ROBERT HOUSER is a professional photographer based in San Francisco, California who specializes in Commercial, Editorial and HealthCare industry photography. If we look into his portfolio we can find mostly photographs of people and be it an important CEO or a common man we can see Robert Houser loves them all and isn't afraid to get very close. In my opinion that's one of the great things making his photographs extraordinary. But let's keep going.

He got his education at Brown University and Rhode Island School of Design however his work is not just a product of high quality education. One can easily see these photographs are made by a man seeing the world through his heart. For example in 2008 he was making a business portrait of a CEO for a magazine and he found out she was supposed to undergo a chemotherapy treatment and loose all her hair. He offered to photograph her through the process to help her to deal with her the process of her illness and with the recovery and even though he was awarded with the Communication Arts Award in 2011 for a photo of her, I am sure it doesn't even come close to the experience and help he was able to offer to the CEO as well as what he learned himself. 

© Robert Houser

© Robert Houser

That's just Robert Houser. He loves people and I am sure it's the reason for his photographs to be breathtaking.

And his answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best thing I have done to help both my work and my career has been to take on long personal projects. The first major project I began was focused on Fatherhood - photographing Dads who played large roles in their children's lives, specifically roles that were beyond society's expected role for fathers.  I spent 4-5 years photographing this project alongside my commercial work - self publishing a book at the end of the project.  I've used both the book and the images in my own self promotion, and many of the images are sold through my stock agency as well.  Working on a long project like this that I felt both inspired by and passionate about helped me creatively.  As so many of my regular jobs are started and completed in one day, delving into a project that you work on for years allows you to push past the obvious.  

Currently I'm working on a project photographing people undergoing chemotherapy treatment, highlighted on the website FacesofChemo.com.  When approaching a commercial client, I now have a great conversation starter that goes beyond bragging about my most recent commercial assignment.  Personal projects are a great way to hook a potential client into looking further at your work and these days with the emphasis on social media, personal projects can play an even great role.

For more information about today's photographer and his photographs please visit roberthouser.com and be sure to check out FasesofChemo.com.