Matt Armendariz - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Dnes vás jako každé úterý vítám s další skvělou a pro mnohé určitě i oči-otevírající odpovědí na naši jednu a základní otázku o fotografování: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" u THE BEST FOTO "THING" projektu. Než vám však dnešní radu prozradím, rád bych se pozastavil u velkého množství výborných fotografů, o jejichž rady jsem se s vámi již mohl podělit. Nesmírně si vážím jejich náklonnosti i ochoty sdílet jejich často intimní příběhy. Minulý týden jsme tu měli výborného lifestyle fotografa jménem SHANNON GREER a dnes mám to potěšení představit vám dalšího úžasného fotografa a milovníka jídla, jehož jméno je Matt Armendariz:

MATT ARMENDARIZ je profesionální fotograf, blogger, autor a milovník jídla z kalifornského velkoměsta Los Angeles, kde žije společně se svým partnerem a třemi psy. Než se však stal fotografem a bloggerem, jehož práce ho bere do různých koutů světa i např. do televizní show Marthy Stewart, živil se jako grafický designér a později i art director v agentuře zabývající se jídlem. Později však zjistil, že by chtěl od života víc, a tak začal psát svůj blog Mattbites.com, cestovat po světě a sdílet své kulinářské i fotografické umění s každým z nás. 

© Matt Armendariz

© Matt Armendariz

Při pohledu na tvorbu fotografa jménem Matt Armendariz si člověk nemůže nevšimnout jeho nezaměnitelného stylu. V jednoduchosti je opravdu krása a Mattovy fotografie tak skvěle představují divákovi velmi komplexní jídla příjemným a nikomu nic nenutícím způsobem. Jeho cit pro míru detailu, kterou je třeba s každým pokrmem divákovi představit, aby jej uvedl do stavu, kdy se romanticky dívá na každý kousek chleba, čokolády i zeleniny jako na ten nejchutnější skvost kulinářského světa je dechberoucí.

A jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" zní:

Bez pochyby kromě prostudování si mého vybavení a zjištění toho, jak funguje, ta nejlepší věc, kterou jsem kdy udělal a která ze mě učinila lepšího fotografa, bylo cestování. Tak často, jak jsem mohl. Pochop, že právě vidění světa mi nejen dodává energii, ale také mi dává kontext k typu práce, kterou dělám. Když pravidelně fotografuješ jídlo a recepty, je nevyhnutelné, abys porozuměl i jeho kultuře a měl znalost patřičného jídla. To nakonec tvoří mnohem více úspěšnou fotografii a umožňuje ti to dělat správně. Navíc člověk vidí všechny ty krásné věci i lidi, které potkává... Vždycky jsem si myslel, že cestování z nás dělá lepśí občany světa a jenom jsem si neuvědomil, jak důležité by mohlo být i pro moji práci.

Více informací o jídle i fotografovi jménem Matt Armendariz naleznete na jeho skvělém blogu Mattbites.com a jeho portfolio na mattarmendariz.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Just like every Tuesday I am pleased to welcome you here today and share another amazing and for many of us certainly an eye-opening answer to our one and only photography question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" But before I will reveal another wonderful piece of advice today I would like to pause for a second to look back at all the great answers some of the world's best photographers decided to share with us for THE BEST FOTO "THING" project in the last two years. I am immensely grateful to them for sharing their sometimes very intimate stories with us. Last week a wonderful lifestyle photographer SHANNON GREER shared his amazing piece of advice with us and today I am honored to introduce you to a great photographer and food-lover Matt Armendariz:

MATT ARMENDARIZ is a professional photographer, author, bloggger and food-lover based in Los Angeles, CA where he lives with his partner and three dogs. Before becoming a world-renowned photographer and blogger who travels the world, shares recipes on his blog as well as on shows like the Martha Stewart's daytime show and makes beautiful work he worked as a greaphic designer and later on an art director in an agency specializing in the food industry. After a while though he realized that he wanted more from his own life so he started to share his thoughts, recipes, stories and photographs on Mattbites.com and consequently also to work as a professional food photographer. 

© Matt Armendariz

© Matt Armendariz

Every time I look at one of Matt Armendariz's photographs I am amazed by his unmistakable style. There truly is a beauty in simplicity and Matt's photographs present the viewer with some of the most complex meals in a very enjoyable and inviting way without forcing anything on anyone. His sense for the scale at each meal should be presented to a person in a photograph so she would be romantically looking at every piece of bread, chocolate or vegetable like she's looking at the most delicious masterpiece of the culinary world without being too overwhelmed is beathtaking.

And his answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

Hands down, next to actually learning about my gear and how cameras work, the best thing I've ever done that has made me a better photographer was travel. As often as I could. You see, seeing the world not only re-energizes me but it also gives me a context for the type of work I do. When you photograph food and recipes on a regular basis, it's imperative to have the cultural understanding and knowledge of the particular dish. It makes for a much more successful photograph and allows you to do it right. Not to mention all the beautiful things one sees, the people one meets, etc. I've always thought travel made us better citizens of the world, I just didn't realize how important it could be to my work.

For more information about Matt Armendariz his amazing photographs and articles please visit Mattbites.com and also his portfolio which can be found at mattarmendariz.com.