INTERVIEW: fotograf Jaroslav Wieczorkiewicz - pouze vzdělání z tebe neudělá plně rozvinutého fotografa...

fotograf-jaroslav-wieczorkiewicz-aurumlight-rozhovor-interview-fotografie-01.jpg

Přeji vám krásné a slunečné pondělí a vítám vás u nového pondělního rozhovoru s fotografem z Londýna, jehož fotografie inspirují nejen umělce a fotografy po celém světě. Mnozí jej znají díky tvorbě s kapalinami v kombinaci s krásnými ženami zachycenými zlomkem vteřiny na senzor jeho fotoaparátu, nicméně jeho talent sahá mnohem dál...

JAROSLAV WIECZORKIEWICZ je profesionální fotograf a architekt původem z Polska, který přesídlil do Londýna a kde provozuje úspěšné AurumLight Studio. Jeho specializací jsou projekty pro komerční účely, limitované kalendáře a konceptuální fotografie.

Jak jsi se dostal k fotografování a jací lidé či prvky, bys řekl, že tě jako umělce ovlivnili?

Je je, to je docela začátek... Umělec?! To je na mě docela hodně. Řekněme, že tvořím obrazy, z toho mám mnohem lepší pocit...

V mých očích jsi stále umělec, ale dobře tedy... co tě vede k tvoření obrazů?

Myslím, že je to ta vnitřní síla a konstantní hlad po tvořivosti, které mě inspirují a neustále udržují hladového. A protože mám moc rád všechny vizuální média, nezáleží mi na tom, jestli se fotí tradičně na film či digitálně, sochaří či jestli jde o design produktu.

fotograf-jaroslav-wieczorkiewicz-aurumlight-rozhovor-interview-fotografie-02l.png

Proč tedy focení?

Fotografování prostě miluji, třebaže mé vzdělání je vcelku technické a namixované s mnoha různými zájmy z výtvarných umění. Mám vystudovanou architekturu a měl jsem možnost vyzkoušet mnoho různých způsobů vyjadřování se, nicméně má potřeba vyjadřovat se obrazem mě ale zvláště pohání jako individuum.

Jaké způsoby vyjadřování jsi konkrétně zkoušel?

Vždy se jednalo o různé styly tvorby obrazu, a tak jsem se již zabýval malováním, akvarelem, 3D obrazy, grafickým designem, ale fotografování je pro mě něco velmi odlišného, a tak jsem se rozhodl oddat pravě tomu.

fotograf-jaroslav-wieczorkiewicz-aurumlight-rozhovor-interview-fotografie-03.png

Poté, co jsi zmínil architekturu i ostatní druhy umění, vidím tvé fotografie trochu jinak a možná je i více chápu. Kde hlavně hledáš a nacházíš svoji inspiraci?

Mohou a inspirují mě triviální věci z denního života, avšak malované obrazy a hlavně ty od starých mistrů představují můj nejvýznamnější zdroj inspirace.

Co na takových mistrovských dílech máš nejraději?

Jejich pozornost vůči každému detailu a kompozici, jenž je obdivuhodná.

Studoval formálně fotografování ve škole nebo jsi spíše samouk?

Kromě architektury a zmíněných výtvarných umění jsem také dokončil na univerzitě kurz vizuální techniky a fotografování, které bylo jeho součástí, ale jinak je to vše vášeň.

Co pravidelně děláš, aby ses jako fotograf neustále zlepšoval a kreativně nevyhořel?

Nemyslím si, že by na světě existovala profese, ve které by tě jakékoliv vzdělání mohlo učinit kompletním a plně rozvinutým profesionálem. Je to o vůli denně a tvrdě pracovat na získávání zkušeností. Mám tím na mysli neustálé fotografování a snahu pokaždé opustit místa v nichž jsme si jistí a vydání se o trochu dál. Všichni chceme dělat zajímavé věci a mnoho lidí chce mít úspěch, avšak velmi málo z nich je ochotno dělat o trochu více, než dělají ostatní... a právě ta trocha navíc všechno mění.

fotograf-jaroslav-wieczorkiewicz-aurumlight-rozhovor-interview-fotografie-04.png

Jak jsi se nakonec dostal k fotografování lidí? 

Jako atletika i fotografování má mnoho disciplín a člověk potřebuje vyzkoušet více než jednu, než se rozhodne, která mu nejvíce sedí. Mnoho mého času je vyplněno designem a architekturou a hodně architektury i fotím. Baví mě i focení produktů, avšak hlavním důvodem, proč jsem se rozhodl fotografovat a považovat to za něco víc, byla právě interakce, kterou zažívám při focení lidí. Moc rád pracuji s týmem talentů. Je úžasné vidět reakci ostatních a jejich uznání toho, co děláš před, v průběhu i po focení. Budovy si neváží tvé pozornosti vůči každému jejich detailu či tvé kreativity. Navíc se k nim můžeš vracet a když třeba počasí není úplně vhodné, můžeš fotit hned a nebo se vrátit a budovu přefotit... Práce s lidmi může být náročná - hlavně, když fotíš skupiny, nicméně výraz v jejich obličejích, když si na obrazovce prohlížejí, co jsme nafotili a můj kreativní výnos stojí za každou minutu. Díky focení jsem se dostal do různých míst a potkal a pracoval s mnoha fantastickými lidmi, a proto dělám, co dělám!

fotograf-jaroslav-wieczorkiewicz-aurumlight-rozhovor-interview-fotografie-05.png

Jakmile fotograf pracuje s lidmi, co by určitě neměl opomenout?

Respektovat každého. Myslím, že ve fotografování není místo pro stud nebo váhání před i za fotoaparátem. Na druhou stranu tu je mnoho místa pro jakýkoliv styl a vkus. Přesto, když jako fotograf pracuješ s lidmi, jsi povinen respektovat své modely, modelky i svůj tým.

Když jsem si procházel tvé fotografie, zvláště mě zaujal tvůj projekt s názvem THE TRIAL. Moc se mi líbí, jak poukazuješ na lidskou slepotu a zranitelnost. Co tě k tomuto projektu inspirovalo?

Děkuji za tvá milá slova. Ten projekt je mi zvláště blízký, neboť obsahuje mnoho prvků z uměleckých směrů, o kterých jsme se už bavili. Když se na ty fotografie zadíváš pozorněji, uvidíš mnoho různých prvků, dokonce i mytologických. Pro mě je navíc tento projekt speciální tím, že jsme společně s mým týmem něco takového dokázali. Udělat si představu je snadné, takových mám v hlavě stovky každý den, ale zhmotnit ji je to, o co ve fotografování běží. Moc rád posunuji hranice a sleduji kam mě to dovede.

fotograf-jaroslav-wieczorkiewicz-aurumlight-rozhovor-interview-fotografie-06.png

Co bys označil za nejsložitější část takového projektu a jak jsi takovou překážku překonal?

Nejnáročnější bylo to, aby se nám podařilo zvládnout focení v daném časovém úseku. Měli jsme pouze pár týdnů na přípravu konceptu a méně než 7 hodin na místě k nastavení všeho i pro samotné focení. Úspěšná práce na různých místech s různými světelnými scénáři plus modelkami a modely v různých kostýmech by nebylo možné uskutečnit bez skvělého a spolehlivého týmu.

Jak se shání takový tým?

AurumLight Team jsem se pokusil postavit ze skupiny profesionálů, abychom mohli absolvovat náročné úkoly s důrazem na lidi, se kterými je snadné komunikovat a kterým můžu důvěřovat. A to je absolutně kritické pro překonání většiny problémů tvého dne.

fotograf-jaroslav-wieczorkiewicz-aurumlight-rozhovor-interview-fotografie-07.png

Už jsem se v rozhovorech dlouho nezeptal na fotografické vybavení resp. jeho důležitost ve srovnání s talentem fotografa, který z těchto dvou elementů bys řekl, že je důležitější?

Buď ani jedno, a nebo obě. Samotný talent tě nedovede daleko a samotné vybavení ani tam... Je to o ochotě něco obětovat a tvrdě pracovat, abys dosáhl svých snů. A na tom to stojí. Když půjdeš o míli dál, než ostatní, vybavení se stane druhotné, bude z něj jen nástroj a ty najednou objevíš různé a skryté talenty sám v sobě. Je to ten speciální moment, kdy se vše tak nějak spojí dohromady. Přeji to sobě a každému, kdo se pokusí o něco speciálního.

 

Zaujaly vás fotografie a slova dnešního fotografa? Více najdete na: aurumlight.com

© Copyright Jaroslav Wieczorkiewicz 2012 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.