Steven Friedman - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Za krásného letního dne vás s radostí vítám u dalšího článku z našeho THE BEST FOTO "THING" projektu, jehož ústředním bodem je naše jedna otázka o fotografování: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" Jak dnes již dobře víte, tato otázka se nemění a je stále stejná, avšak každý týden mám to potěšení představit vám úspěšného fotografa či fotografku a představit vám právě jejich odpověď, která je vždy unikátní. Minulý týden se s námi podělil o tu svoji skvělý fotograf architektury BRAD FEINKNOPF a dnes vám s radostí představuji dalšího skvělého fotografa, jehož jméno je Steven Friedman:

STEVEN FRIEDMAN je profesionální fine art fotograf krajin z Kanady, jehož specializací je práce s velkoformátovým panoramatickým filmovým fotoaparátem, s nímž nalézá řád a krásu v někdy zdánlivě chaoticky uspořádané přírodě. Steven však vždycky nebyl fotografem a pravděpodobně do dospělosti ani netušil, že se jednou bude právě fotografováním živit. Během svého dospívání se tedy soustředil na školu, své vzdělání zakončil absolvováním oboru ekonomie na univerzitě a dále se vydal pracovat s předním kanadským think tankem a nakonec i soukromě jako ekonomický konzultant. 

© Steven Friedman

© Steven Friedman

Jednoho dne se však vydal se svojí manželkou Joni do Gatineau Park na pěší výlet, kde objevil kouzlo fotografie s jeho první SLR fotoaparátem a kde pořídil svoji první fotografii. Od té doby Steven Friedman opustil praxi ekonoma a posunul se k tvorbě krajinných fotografií i práci s filmovým přístrojem velkého formátu, s nímž tvoří fotografie, které dále nijak neupravuje a každý snímek, jenž vidíme v jeho portfoliu je full-frame fotografie, jak jej sám Steven viděl na zadní straně svého fotoaparátu.

O kvalitě jeho fotografií hovoří i přes 2000 ocenění, jenž získal z účasti v přibližně 8000 soutěžích, jenž se konaly v 90 zemích světa. Za zmínku určitě stojí účast ve finále soutěže Hasselblad Masters Award, umístění se na prvním a někdy druhém místě soutěže International Photography Award v posledních pěti letech v kategorii Photographer of the Year - Nature a také Prix de la Photographie (Px3), kde se také vždy umístil na prvních třech pozicích.

© Steven Friedman

© Steven Friedman

A jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" zní:

Fine art krajinná fotografie je pro mě o zachycování unikátního obrazu, ne však o obrazu ikonické destinace. Asi před osmi lety jsem posunul své fotografování směrek k intimní krajině, která je nezávislá na destinaci. Tvořím fotografie v odlehlých místech, které mnozí možná ani neviděli a pokouším se vyvolat emoce ve svém divákovi. Často tak cestuji do vzdálených míst a jdu pěšky i více než 20 kilomentrů do nedostupných končin. Někteří říkají, že pracuji s nemožnou trpělivostí, protože někdy navštívuji určité místo každý den po 8 dní, abych zachytil to správné světlo nebo čekám dlouhou dobu, až přestane pršet, utiší se vítr nebo až se zvedne mlha. Investuji také týdny zkoumání a dlouhé roky se vracím zpět do těch samých lesů, aby načasování a dobrá lokalita stály na mé straně. Například moje současné fotografování seriálu stromů, mi zabralo 8 let návštěv stejných míst se stromy každý podzim.

Více informací a dechberoucích fotografií fotografa jménem Steven Friedman naleznete na friedmanphoto.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

What a beautiful summer day we have ahead of ourselves today. And the day get even better for me as I have the pleasure to welcome you to our next article of THE BEST FOTO "THING" project which has the one and only photography question as its core. Yes, I am talking about the question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" which we ask some of the world's best photographers every Tuesday here at odcloněno.com. I truly appreciate so many world-class photographers are kind enough to respond and share their wonderful peice of advice with us. For example last week and amazing architecture photographer BRAD FEINKNOPF shared his eye-opening answer with us and today I would like to introduce Steven Friedman to you:

STEVEN FRIEDMAN is an award-winning professional fine art photographer born and raised in Canada who specializes in landscape photography and working with his large format panoramatic film camera which he uses to find and capture order in the sometimes chaotic looking nature. Steven has not always been a photographer and he probably didn't even thought of making photographs for a living until his adult years. While growing up he mostly concentrated on school, finished his studies by graduating from a university with a degree in Economics and after that he was part of a pre-eminent Canadian think tank and thena self-employed consultant in Economics. 

© Steven Friedman

© Steven Friedman

One day however he went on a hiking trip with his wife Joni at the Gatineau Park. He took a SLR camera with him and found himself falling in love with photography for the first time. Since then he left Economics and moved on to making landscape photographs with his large format panoramatic film camera which he uses to make the breathtaking, full-frame, non-cropped, un-edited photographs.

The quality of his work has also been proved more than 2000 times, as that's an aproximate number of awards Steven has received out of 8000 submissions in 90 countries all over the world. One has to mention competitions such as the Hasselblad Masters Award where he was one of the finalists as well as placing in the top 3 at the International Photographers Award (the Photographer of the Year - Nature category) as well as Prix de la Photographie (Px3).

© Steven Friedman

© Steven Friedman

And his answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

Fine art landscape photography for me is about capturing a unique image, not an image of an iconic destination. About eight years ago, I moved to make my photography more about the intimate landscape, one that doesn't necessarily say a destination. I create images from remote areas that others may not have viewed, trying to evoke emotion in the viewer. To capture my images, I travel to remote locations, hiking sometimes 20 kilometres to an inaccessible region. Some say, I work with impossible patience. I sometimes visit a location for eight days to capture just the right light, waiting long periods for the rain to stop, the wind to still, the fog to lift. Weeks of research, and years of going back to the same forests are invested to get the right timing and location. For my current tree series, I have spent eight years visiting the same stands of trees in autumn.

For more information about Steven Friedman and his beautiful photographs please visit friedmanphoto.com.