Brad Feinknopf - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Krásný den vám přeji a s úsměvem vás vítám u dalšího dílu našeho přes více než rok dlouhého projektu, jehož základním stavebním kamenem je naše jedna a jediná otázka o fotografování: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" A právě díky této otázce resp. výborným odpovědím jedněch z nejlepších fotografů světa se nám každý týden daří poodkrývat taje bytí dobrým fotografem a tvorby dechberoucích fotografií. Minulý týden se s námi podělil o svoji odpověď fotograf MATT FURMAN a dnes mám to potěšení představit vám dalších skvělého fotografa jehož jméno je Brad Feinknopf:

BRAD FEINKNOPF je profesionální fotograf z města Columbus v americkém státě Ohio s řadou ocenění za svou tvorbu, kterou zaměřil na fotografování architektury. Své formální vzdělání získal na Cornell University, kde studoval design a pak také od velikánů fotografie jako Richard Avedon, Arnold Newman, Joyce Tenneson a Robert Mapplethorpe. A protože měl k architektuře od malička blízko - narodil se do rodiny architektů, vydal se na dráhu fotografa krásných staveb, jež díky své technické expertize i schopnosti umělecké interpretace zaznamenává na věky. 

© Brad Feinknopf

© Brad Feinknopf

V dnešní době má za sebou přes 100 velkých projektů, publikaci v časpisech jako je Architectural Record, Metropolis, PDN, Architectural Digest, Time, Fast Company, Sports Illustrated a mnoho dalších. 

A jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" zní:

Má tvorba se přestala vyvíjet. Nebyl jsem spokojen s tím, co jsem tvořil. Mé fotografie nevypadaly tak, jak jsem věděl, že by mohly vypadat, já se nemohl vymanit z určitého pojetí mých fotografií a cítil jsem se, jako bych se nikdy neměl dostat na další úroveň, aniž bych s věcma nezatřás. Rozhodl jsem se tedy vydat na kurz na Santa Fe Workshops s fotografem jménem Nick Merrick

Nick je skvělý fotograf architektury a úžasný instruktor, který pořádá kurzy pouze jednou za 2-3 roky a já měl to štěstí, že jsem se k němu dostal. Práce po jeho boku a jeho náhled se mnou zatřásly, dostaly mě ze zajetých kolejí a vizuálně mě poslaly do další vrstvy mé kariéry.

Teď by si na to však čtenář mohl říct: "Jak se jen dostanu k fotografu jménem Nick Merrick?" Odpověď zní: "Možná se k němu nedostaneš, ale podstatou není Nick, ale otevřenost k růstu." Ti nejlepší a nejúspěšnější lidé, v jakékoliv profesi, jsou ti, kteří vědí, že nevědí všechno a kteří jsou vždy otevřeni novým možnostem růstu a lepším způsobům, jak vidět svět kolem sebe. Pokud cítíš potřebu růst, najdi workshop, který ti tuto příležitost může dát a pokud si myslíš, že už víš vše, pravdou je, že zřejmě nevíš nic. Nekonečné pátrání je to, o čem to je. Dokonce sám Nick Merrick řekl, že když se ho kolegové často táží, proč vůbec učí workshopy, odpovídá, že se díky nim pokaždé od svých studentů naučí něco nového, co předtím neznal. Například na kurzu, jehož jsem se účastnil já, se ode mne naučil, způsob filtrování, který byl snazší a naprosto odlišný od toho jeho. Takže nepřestávej toužit po znalosti a růstu.

Více skvělých fotografií a informací o fotografovi jménem Brad Feinknopf naleznete na feinknopf.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

I hope you're having an amazing day and would like to welcome you at the next article of our over one-year-long project which has just one and only photography question "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" at the center of it. And thanks to this question we are able to read answers and learn about photography from some of the best photographers in the industry and to get closer to taking breathtaking photographs on a weekly basis. Every Tuesday to be precise. For example last week MATT FURMAN shared his great answer and today I am pleased to introduce you to another wonderful photographer, Brad Feinknopf:

BRAD FEINKNOPF is an award-winning professional photographer based in Columbus, Ohio who specializes in architectural photography. He received his formal education at the Cornell University studying design and then he had the opportunity to assist and learn from 4 great masters of photography: Richard Avedon, Arnold Newman, Joyce Tenneson and Robert Mapplethorpe. And because he's always been close to architecture - being son and grandson of architects - he decided to make photographs of beautiful buildings for a living. And because of his ability to document them on a technical as well as emotional level, he makes breathtaking photographs.

© Brad Feinknopf

© Brad Feinknopf

Nowadays he has completed over 100 big projects and has been published in magazines such as Architectural Record, Metropolis, PDN, Architectural Digest, Time, Fast Company, Sports Illustrated and many more.

And his answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

My work had hit a plateau. I was not pleased with the work I was producing. It didn't look like the way I knew it could but, I couldn't break out of my approach to my work and felt I would never jump to the next level without something to shake up that which I was doing so, I decided to take a workshop at the Santa Fe Workshops with Nick Merrick.

Nick is great architectural photographer and wonderful instructor and only does a workshop about once every 2-3 years but, I fortunately got in.  Working with Nick and his insight shook me out of my rut and jump started me to the next tier in my career visually.  

Now, to the reader, the response may be, "How am I to take a workshop with Nick Merrick?" and the answer is, maybe you can't but the greater question is openness to grow. The best and most successful people out there, in any profession, are those who KNOW that they do not know everything and are always open to new ways to grow and better ways to see the world around them. If you feel the need to grow, seek out a workshop that may give you the opportunity to grow. If you think you know it all, than the true reality is that you know nothing at all.  The unending quest for knowledge and growth is where it is at.  Even Nick Merrick said that his colleagues question why he teaches these workshops and Nick's response is that from EVERY workshop he always learns something new from his students that he didn't know.  In the case of my workshop, Nick walked away with the knowledge of how I did my filtering that was totally unlike what he was doing, and easier to boot. So, do not lose your quest for knowledge and growth.

For more information and beautiful photographs of Brad Feinknopf please visit feinknopf.com.