Matt Furman - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Dnešního dne jsem se zvláště nemohl dočkat, jelikož odpověď, kterou jsme dostali od dnešního fotografa na naši jednu a jedinou otázku o fotografování "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?", je tak jednoduchou a přitom tak důležitou radou pro každého fotografa. Samozřejmě i odpovědi ostatních fotografů jsou skvělé a například BEN FINK se s námi minulý týden také podělil o skvělou odpověď. Ta dnešní je mi ale opravdu blízká. Jejím autorem je Matt Furman:

MATT FURMAN je profesionální fotograf z newyorkského Brooklynu, jehož specializací je fotografování pro komerční klienty i editoriální fotografie pro publikace. Matt Furman se narodil ve státě Pennsylvania, umění vystudoval na škole v Řecku a do NYC se přestěhoval před více než 10lety, kde se dnes živí jako fotograf na volné noze.

© Matt Furman

© Matt Furman

Jeho portrétní fotografie leaderů světa velkého businessu však vyčnívají mezi ostatními, jelikož Matt Furman se nenechává omezovat tím, na co je čtenář časopisů jako je Forbes, TIME, Barron's, Fast Company, New York Magazine či CFO Magazine zvyklý a posouvá hranice žánru business portrétů, které dokáže od počátku až do konce vytvořit v řádu několika minut. 

Portrétní fotografie však není jeho jediným šálkem čaje, a tak v jeho portfoliu nalezneme i fotografie hudebníků, malířů a jiných umělců i tvorbu pro klienty jako jsou American Airlines, EubiqNY, Credit Suisse, Deutsche Bank, Kimpton Hotels & Resorts, Pepsi, Graycliff Resort, Chase Bank, Merrill Lynch, Bank of America a mnoho dalších.

© Matt Furman

© Matt Furman

Při pohledu na jeho práci je patrno, že si je sebejistý nejen v oblasti dobrého světla, ale také netradičních perspektiv, skvělých lokalit, strhujících výrazů a úžasné atmosféry, což svědčí nejen o tom, že ví, co dělá, ale že také má rád lidi, jež ukazuje v jejich nejlepším světle.

A jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" zní:

Uvědomění si, že tou nejdůležitější věcí je nalezení svého vlastního úhlu pohledu. Od lidí uslyšíš "to už bylo dříve tisíckrát uděláno", nicméně tvá odpověď by měla vždy být: "ano, ale ještě ne mnou".

Pro více informací a skvělých fotografií dnešního fotografa navštivte furmanfoto.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

I've been really looking forward to sharing today's photographer's answer to our one and only photography question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?", because even though it looks simple it's one of the best pieces of advice a photographer can get. Of course the other wonderful photographers' answers I've had the pleasure of sharing here with you are also very good - for example last week an amazing photographer BEN FINK shared a great one with us. This one struck a personal chord with me though and he who shared it with us is a NYC photographer Matt Furman:

MATT FURMAN is a professional photographer based in Brooklyn, who specializes in making photographs for commercial clients as well as editorial work for numerous publications. Matt Furman was born in Pennsylvania, studied art in Greece and more than 10 years ago moved to NYC where he currently lives and works as a freelance photographer.

© Matt Furman

© Matt Furman

His portrait photographs of leaders of the world of business stand out among others because Matt Furman isn't the one to get constrained by the things a typical reader of magazines such as Forbes, TIME, Barron's, Fast Company, New York Magazine či CFO Magazine is used to seeing and constantly moves the borders of corporate portraits forward.

But portrait photography is not his only cup of tea so when we look into his portfolio we can find various amazing photographs of musicians, painters and other wonderful people as well as work for clients such as American Airlines, EubiqNY, Credit Suisse, Deutsche Bank, Kimpton Hotels & Resorts, Pepsi, Graycliff Resort, Chase Bank, Merrill Lynch, Bank of America and many more.

© Matt Furman

© Matt Furman

After going through his work one can easily see Matt Furman is confident in making photographs with beautiful light as well as using non-traditional perspectives, finding wonderful locations, getting breath-taking expressions out of his subjects and creating atmosphere which caughts the viewer's eye in seconds and keeps them looking for hours. In other words his ability to show his subjects in the best light possible (no pun intended) is truly impressive.

© Matt Furman

© Matt Furman

And his answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

It's realizing that the most important thing is finding your point of view. You're going to hear 'that's been done before' a thousand times. But the reply should always be 'yes... but not by me'.

For more information about today's photographer and his amazing photographs please visit furmanfoto.com.