Cheyenne Ellis - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

"Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělala a která z vás učinila lepší fotografku?" je otázka, která se před námi dnes opět objevuje se skvělou odpovědí po svém boku. Minulý týden se s námi podělil o tu svoji skvělý fotograf jménem JIM ERICKSON a dnes mám pro vás další skvělou fotografku Cheyenne Ellis.

CHEYENNE ELLIS je profesionální fotografka z Kalifornie, konkrétně Los Angeles, která se specializuje na tvorbu dechberoucích a nejen technicky do posledního detailu dotažených portrétů a lifestyle fotografií pro komerční účely i editoriál. Své vzdělání získala na mezi fotografy proslulém Brooks Institute of Photography a dále studovala fotografování pod mistrem fashion a portrétní fotografie jménem Irving Penn. Dnes tvoří téměř dokonalé fotografie, spolupracuje se skvělými klienty a krátí si čas kaskadérstvím.

© Cheyenne Ellis

© Cheyenne Ellis

A její odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělala a která z vás učinila lepší fotografku?" zní:

Byla mi nabídnuta příležitost zažádat o práci studio asistentky na plný úvazek u fotografa jménem Irving Penn u něj v New Yorku, když ještě žil. Netoužila jsem tehdy vůbec po přestěhování se do New Yorku, ale v danou chvíli jsem věděla, že bych si něco takového neměla nechat ujít. Po extenzivním výběrovém řízení a dvoudenním osobním rozhovoru mi byla tato pozice nabídnuta. Všeho jsem tedy nechala, věřila svým vnitřním instinktům a přestěhovala se do New Yorku. Neměla jsem tam žádné přátele ani jiné kontakty, a protože jsem přicházela z malých kalifornských městeček, byla jsem tam jak ryba na suchu. Dočasně jsem pověsila svou osobní tvorbu na hřebík a šla studovat u mistra. A z té příležitosti se vyklubaly dva nejlepší roky mé počáteční kariéry. Naučila jsem se více, než mě škola tehdy mohla naučit, a měla jsem příležitost pozorovat člověka, který se stal legendou našeho řemesla. Nejen, že jsem byla svědkyní tvorby fotografií v jeho studiu, ale dozvěděla jsem se také o tvorbě knih, výstav a denním provozu vysoce postaveného studia, což mi dalo velmi cennou zkušenost pro můj život. Pracování s Pennem mi dalo sebedůvěru, know-how i schopnost vidět světlo tak, jak je vidím dnes. Považuji to za tu nejlepší "věc", kterou jsem kdy udělala a která ze mě udělala lepší fotografku. A vede mě to k povzbuzování začínajících fotografů větou: na světě není jediné správné cesty, která vás dostane tam, kde chtějí jako umělci být. Každý má před sebou svoji individuální cestu. Nicméně pokud jste otevřeni příležitostem a situacím, které se vám nabízejí, i když to není to, co jste čekali, vydáte se na cestu, která může vést k úžasným věcem. Téměř každý úspěšný fotograf a fotografka, které znám našli to své právě na jejich cestě. Když se snažíte kopírovat nebo následovat druhé, přicházíte o příležitost být na své cestě.

Pro více informací o Cheyenne Ellis a její fotografie prosím navštivte cheyenneellis.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

"What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is the question which appeared in front of our eyes again and just like every Tuesday there's a great answer following it. And whose the inspirational and amazing photographer sharing her answer today? Last week a wonderful photographer JIM ERICKSON shared his eye-openning answer with us and today I'd love to introduce you to another great photographer, Cheyenne Ellis:

CHEYENNE ELLIS is a professional photographer from Los Angeles, CA who specializes in making breathtaking and not just technically and to the last detail perfect portraits and lifestyle photographs for commercial as well as editorial clients. She received her photography education at the among photographers famous Brooks Institute of Photography and not long after she continued her studies with the legendary master fashion and portrait photographer Irving Penn. And nowadays she makes beautiful & flawless photographs with noticable "Cheyenne Ellis feel", works with amazing clients and also works as a stunt woman.

© Cheyenne Ellis

© Cheyenne Ellis

And her answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

I was offered the opportunity to apply for a position working for Irving Penn when he was alive. To be a full time studio assistant with him in New York. I had no desire to move to New York at the time, but I knew at that moment, this wasn't something I should pass by. After an extensive interview process, and a two day in person interview, I was offered the job. I dropped everything, trusted my gut instincts, and moved to New York. I had no friends or real contacts in the city, and coming from living in small towns in California, I was a serious fish out of water. I put my own photography efforts on hold to go and study under a master. That opportunity transformed into the best 2 years of my early career.  I learned more than school could ever teach me at that point and was able to observe a man who has truly become a legend in our craft. Not only was it witnessing the making of pictures in his studio, but learning the production of books, gallery shows, and the every day inner workings of a high profile studio, that made this experience so important in my life.  Working with Penn gave me the confidence, the know how, and the ability to see light the way I do now. I do think of it as the best "thing" I've ever done that has made me a better photographer.  It leads me to encourage upcoming photographers that there is no right way to get to where you want to be as an artist. Every person has their own individual path. However, if you are open to opportunity, and situations that present themselves... even if its not what you expected, you will go down a road that can lead to amazing things. Almost every successful photographer I know has come into their own in their own way.  If you try to copy or follow anothers lead you will stray from the opportunity of your own path. 

For more information about Cheyenne Ellis and her photographs please visit cheyenneellis.com