Jim Erickson - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Vážení a milí přátelé, doufám, že si užíváte skvělého dne a těší mne, že i dnes jste si udělali čas a navštívili odcloněno.com resp. THE BEST FOTO "THING" projekt. Jako každé úterý, tak i dnes, položíme jednomu z nejlepších fotografů světa naši jednu a jedinou otázku o fotografování: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" Minulý se s námi o svoji odpověď podělil výborný fotograf jménem JAMES PORTO a dnes bych vám rád představil dalšího skvělého fotografa jménem Jim Erickson:

JIM ERICKSON je profesionální fotograf specializující se přes více než 20 let na komerční fotografii a který žije v kalifornském městě Petaluma. Jim Erickson však nepochází se slunné kalifornie, jeho kořeny sahají až do města Eau Claire ve státě Wisconsin, kde se před více než 30lety narodil. Své fotografické vzdělání pak získal v New Yorku na Rochester Institute of Technology a po několika zastávkách v New York City, Raleigh, San Franciscu se usadil v Petalumě, kde dnes žije se svou rodinou a kde sídlí i jeho business. 

© Jim Erickson - ericksonstock.com

© Jim Erickson - ericksonstock.com

Jeho specialitou je focení spontánních a přesto technicky perfektních momentů, které tvoří po celém světě pro klienty jako AT&T, American Express, Bank of America, Cisco, Kodak, General Motors, United Airlines a mnoho dalších.

A nyní jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?":

Poté, co jsem ukončil svá studia na škole v Rochester, NY, jsem začal podnikat v Raleigh, NC. Přibližně v té době jsem někde četl, že abych se stal velkým umělcem, měl bych studovat umění, ale ne jenom tak z knihy, ale že musím jít a vidět umění osobně. Sehnal jsem si tedy byt v New York City a trávil své víkendy návštěvami jakýchkoliv muzeí, které mi byly dostupné. Rozhodl jsem se jít a vidět tu "věc" na vlastní oči. Strávil jsem nakonec dva roky studiem umění v mnoha muzeích v New Yorku a mnohému jsem se naučil. Poznal jsem sebe jako umělce a také jsem byl vystavem nespočtu forem Umění. Toto byla ta nejdůležitější věc, kterou jsem kdy udělal pro moji kariéru jako fotograf a vizuální komunikátor. 

Více informací a skvělé fotografie dnešního fotografa naleznete na jimerickson.com a na ericksonstock.com.


the-best-foto-thing-odcloneno.png

Welcome my dear photography friends and family, I hope you're having a wonderful day and I appreciate you taking the time to visit and read our new article from the THE BEST FOTO "THING" project today. Just like every Tuesday even today we're going to ask another world's best photographer our one and only photography question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?". Last week an amazing photographer JAMES PORTO shared his wonderful answer with us and today I would like to introduce you to another great photographer Jim Erickson:

JIM ERICKSON is a professional photographer based in the sunny California with more than 20 years of experience in the commercial photography industry. But even though he lives in Petaluma today his roots reach the city of Eau Claire in Wisconsin where he was born over 30 years ago.

When the time for college came into the picture, Jim Erickson chose the Rochester Institute of Technology in New York to receive his photography training and after finishing his studies and making a few stops in New York City, Raliegh and San Francisco he decided to settle in Petaluma where he lives with his family and where his business is located today.

© Jim Erickson - ericksonstock.com

© Jim Erickson - ericksonstock.com

Looking at his beautiful photographs everyone can see that Jim Erickson's specialty is capturing spontaneous moments with technical precision of a fine artist. Nowadays he travels for his photography all over the world and makes amazing images for clients such as AT&T, American Express, Bank of America, Cisco, Kodak, General Motors, United Airlines and many more.

© Jim Erickson - ericksonstock.com

© Jim Erickson - ericksonstock.com

And his answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

After I left school in Rochester, NY, I started my business in Raleigh, NC. Around that time, I read somewhere, that to be a great artist, you should study art, but not just out of a book, you must go and see the art in person. So I got an apartment in NYC and spent my weekends going to any museum possible. I decided to go and see the "thing" myself. I spent 2 years studying art in the many museums of New York and I learned a lot. I learned about myself as an artist and was exposed to many forms of Art. This was the most important thing I have done for my career as a photographer and visual communicator.

For more information and Jim Erickson's photographs please visit his websites jimerickson.com and ericksonstock.com.