James Porto - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

S radostí vás vítám u dalšího článku z našeho, již přes jeden rok běžícího projektu, jehož klíčovou součástí je otázka "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?", díky které vám i dnes přináším odpověď jednoho z nejlepších fotografů v oboru. Unikly vám předchozí články? Můžete je všechny nalézt v THE BEST FOTO "THING" archivu a nebo se do nich začíst a postupně se proklikat článek po článku prostřednictvím jmen fotografů, kteří se zde objevili vždy o týden dříve. Například minulý týden se s námi podělil o svoji odpověď fotograf ROGER K. SNIDER a dnes mám to potěšení představit vám dalšího výborného fotografa, jehož jméno je James Porto:

JAMES PORTO je profesionální fotograf a retušér z New Yorku, který se specializuje na reklamní fotografii a editoriál a jehož snímky jsou k vidění publikované v souvislosti s klienty jako je Sony, Nike, Pepsi, Ilford, Kodak, Adidas, IBM, Epson, Wired, Time, Sports Illustrated Swimsuit, GQ, New York Times Magazine či při propagaci uplynulé série Californication a mnoha dalších.

Jeho fotografie se pohybují na hraně reality, a protože James Porto jak fotografuje, tak zpracovává své fotografie má plnou kreativní kontrolu nad finálním výsledkem, který je často ohromující. Jeho vize a umění však nepochází pouze z současné doby výpočetní fotografie. Již v době analogové experimentoval s netradičními technikami záznamu i zpracováním výsledních snímků, nicméně faktem je, že jakmile se před ním roku 1992 objevil svět digitální fotografie a možnost zpracování snímků na počítači, jeho REAL/UNREAL styl tvorby obrazu začal vzkvétat mnohem rychleji a do dnešního dne se nepřestává zdokonalovat.

A nyní jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?":

V současné fotosféře to může někomu připadnout jako zastaralé, ale naučil jsem se více o světle, kompozici a způsobu, jakým je obraz renderován do obrazové roviny díky fotografování na černobílý film, jeho následným zpracováváním a nakonec i vyvoláváním finálních fotografií a v současném digitálním věku to nemá žádný ekvivalent. Proces tvorby černobílé fotografie mi tedy dal pevné fotografické základy, na nichž jsem postavil celou svou kariéru tvorby fotografií.

Vice informací a skvělé fotografie dnešního fotografa najdete na jamesporto.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Another wonderful week passed by so it's the right time to share a new THE BEST FOTO "THING" article featuring some of the best photographers from our industry as well as their answers to our one and only photography question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" with you today. But before we start, let me ask you: "Is this your first time reading about this project?" If so, please feel free to browse through the THE BEST FOTO "THING" archive where you'll find all already published articles with answers from over 50 great photographers of our time. For example last week ROGER K. SNIDER shared his amazing answer with us and today I would like to introduce you to another brilliant photographer James Porto:

JAMES PORTO is a professional photographer and retoucher based in New York City who specializes in advertising and editorial photography and whose images can be seen in connection with clients such as Sony, Nike, Pepsi, Ilford, Kodak, Adidas, IBM, Epson, Wired, Time, Sports Illustrated Swimsuit, GQ, New York Times Magazine or even the Showtime hit show Californication and many more. 

His photographs flow along the barriers of reality and because James Porto is the photographer as well as the retoucher he has maximum creative control over the final result which usually results in mind-blowing  work. His vision and craft is not only based only on the digital photography though. Long before computational photography he's been experimenting with non-traditional analog processes of capturing as well as processing the images and it certainly helped developing his REAL/UNREAL style which he's been perfecting much faster and probably easier with the develepment of digital photography since 1992.

And his answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

This may seem a bit outdated in the current photography sphere, but I learned more about light, composition, and the way that images are rendered to the image plane by shooting b/w film, then processing and printing it myself.  In the current digital age, there is no equivalent. The black and white process gave me a solid photographic educational foundation upon which I've built my entire career of making images.

For more information and his beautiful photographs please visit jamesporto.com.