Bil Zelman - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Vítejte u dalšího článku z našeho již přes rok běžícího projektu o fotografování, kde se zaměřujeme více na podstatu tohoto umění, než na technické parametry a vybavení. A právě díky naší jediné otázce "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" se každý týden v úterý přibližujeme podstatě fotografování a následně i lepším fotografiím. Minulý týden se s námi podělil o svoji odpověď skvělý fotograf jménem MICHAEL LEWIS a dnes tu máme dalšího výborného fotografa jehož jméno zní Bil Zelman:

BIL ZELMAN je profesionální fotograf a režisér z jižní Kalifornie, kde žije společně se svojí manželkou a dětmi a kde také tvoří úžasné a dechberoucí fotografie, jenž mnozí nazývají upřímnými a přirozenými momenty ze života bez scénáře, jimž v cestě nestojí břímě technické dokonalosti, která stejně neexistuje. 

Fotograf Bil Zelman pochází z Pittsburghu, PA, kde se narodil roku 1972 do rodiny profesorů, avšak své dětství následně strávil v Troy, NY, kde společně se svým kamarádem v devíti letech postavil svou první temnou komoru a kde se učil vyvolávat film i fotografie.

V důsledku náročné životní situace byl ale nucen přerušit školu a opustit svůj domov. Vydal se tedy na cestu napříč Amerikou a třebaže nebyla vždy snadná, svůj fotoaprát nikdy neopustil.

Když se vrátil zpět do školy, začal obesílat americké časopisy svými fotografiemi a již v 19 letech se mu podařilo získat své první focení s umělci jako je například David Bowie. 

Postupem času se nabídky na focení od magazínů množili a Bil Zelman se roku 1998 přestěhoval do jižní Kalifornie odkud dodnes tvoří úžasné fotografie pro lidi jako Taylor Swift, Jason Mraz, John Legend, Ozzy Osborne, The Beach Boys, Metallica, Danny Trejo, Tony Hawk či společnosti Apple, Sony Pictures, Intel, Virgin Records, Guinness a mnoho dalších.

A na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

Focení skvělých portrétů obsahuje důvěru a stejnou částí i psychologii a technickou znalost. Ta nejlepší věc, kterou jsem kdy udělal jako umělec, bylo uvědomění si, že můj vztah k subjektu je mnohem důležitější, než vztah k foto-vybavení a že bych měl vylézt zpoza mého fotoaparátu i všech možných čísel a bavit se s lidmi.

Více informací o fotografu jménem Bil Zelman a jeho fotografie naleznete na zelmanstudios.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Welcome to a new article featuring our ongoing and over one-year-long photography project in which we focus on the essence and art of photography rather than its technical side such as gear and stuff. "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is the one and only photography question we ask some of the best photographers every Tuesday to get closer to the ultimate answer and more importantly to making better photographs. Last week a great photographer MICHAEL LEWIS shared his answer with us and today we have another amazing photographer here, his name is Bil Zelman:

BIL ZELMAN is a professional photographer and director based in South California where he lives with his wife and kids and from where he's going in the world to make beautiful and breathtaking photographs. As many say about him and his work: Bil Zelman captures the honest, natural and unscripted moments of our life without falling into the rut of unnecessary searching for non-existing technical perfection.

He was born in Pittsbourgh, PA into a family of two professors in 1972 and then spent his childhood in Troy, NY where, at the age of nine, he started to learn how to develop film and make prints in a self-build home darkroom.

A few year later though after experiencing difficult times at home Bil Zelman had to leave school and also his home. He was traveling across the US and even though it wasn't always easy for him he never gave up his camera.

When he started going to school again he began sending his prints to american magazines to promote his work which lead to some of his first assignments to photographs people such as David Bowie at the age of 19.

Throughout the time the assignments from magazines were coming more and more often and he moved to South California in 1998 to be closer to his work and from where he's making beautiful photographs for people such as Taylor Swift, Jason Mraz, John Legend, Ozzy Osborne, The Beach Boys, Metallica, Danny Trejo, Tony Hawk or companies such as Apple, Sony Pictures, Intel, Virgin Records, Guinness and many more.

And his answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

Shooting great portraiture is equal parts trust, psychology and  technical expertise.  The best "thing" I ever did as an artist was to realize that my relationship with my subject far outweighs my relationship with my gear and that I should get my head out from behind my camera and all of it's numbers and engage people….

For more information about Bil Zelman and his beautiful photographs please visit zelmanstudios.com.