Michael Lewis - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Fotografování je pro někoho volnočasová aktivita, pro jiného způsob života a každý máme nakonec vlastní přístup k zaznamenávání světa kolem nás i tvorbě umění obecně. "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" je otázka, díky které mám tu možnost se s vámi dělit o odpovědi úspěšných fotografů z celého světa, kteří nám dávají svolení nahlédnout do jejich fotografických životů a dozvědět se něco nového či si připomenout důležité avšak někdy zapomenuté aspekty fotografování. Minulý týden se s námi podělil o svoji odpověď výborný fotograf SIMON NORFOLK a dnes mám to potěšení představit vám dalšího skvělého fotografa jménem Michael Lewis:

MICHAEL LEWIS je profesionální fotograf z New York City, konkrétně z Brooklynu, s více než patnácti lety praxe v oboru, který se specializuje na tvorbu editoriálních portrétů celebrit i méně známých lidí. Je považován za jednoho z nejlepších editoriálních fotografů v Americe, nicméně v jeho portfoliu nalezneme i skvělé konceptuální fotografie pro komerční klienty a úžasné kreativní autoportréty. Michael Lewis říká, že fotografie jako médium pro něj vždy byla spíše vstupenkou do světa imaginace než zaznamenávání reality, za což do jisté míry může i studium Fine Art na San Francisco Art Institute, jenž jej utvrdilo v pozici umělce, a tak se i jeho komerční fotografie pohybují na hranici umění, čehož si každý všimne při prohlédnutí si jeho portfolia.

A na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

Začal jsem fotografovat sám sebe.

Více informací a skvělých fotografií fotografa jménem Michael Lewis naleznete na michaellewisphotography.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

For some of us photography is a hobby for others a way of life but in the end everyone has his or her own way of looking at things, capturing the world around us and making art in general. "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is the one and only photography question I ask some of the best photographers in the world so I can share their answers with you and bring you closer to their world. Sometimes we learn something new and other times we are reminded of important aspects of photography we tend to forget. Last week an amazing photographer SIMON NORFOLK shared his extensive answer with us and today I would like to introduce to another great photographer Michael Lewis and share is short yet amazing and insightful answer:

MICHAEL LEWIS is a professional photographer based in Brooklyn, New York City with more than fifteen years of experience in the photography industry who specializes in making editorial portrait photographs of celebrities as well as less known people. And even though he's considered to be one of the TOP editorial photographers in America we can also find amazing conceptual photographs and funny and honest self-portraits in his portfolio. Michael Lewis said that photography for him is more of a ticket into the world of imagination rather than just documenting the reality. This view my have been formed during his studies of Fine Art at the San Francisco Art Institute but be it like it is I have to say I love the way he's blurring the line between art and commerce in his work.

And his answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

I began photographing myself. 

For more information and photographs of Michael Lewis please visit michaellewisphotography.com