Simon Norfolk - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Týden jsme se těšili, až zase zazní naše jedna otázka o fotografování: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" resp. až si zase budeme moct přečíst odpověď dalšího skvělého fotografa a dnes nastal ten pravý čas. Mile rád tyto články pro vás připravuji a ještě raději je s vámi sdílím a těší mě, že všichni jsme s každou odpovědí zase o krok blíž k lepším fotografiím. Minulý týden se s námi podělil o svoji odpověď výborný a vtipný fotograf DAVID ZAITZ a dnes mám to potěšení představit vám dalšího neobyčejného fotografa jménem Simon Norfolk a podělit se také o jeho odpověď.

SIMON NORFOLK je profesionální fotograf, který se před více než čtyřiceti lety narodil ve městě Lagos v Nigérii a po odchodu za studiem filozofie a sociologie na anglickém Oxfordu a Bristol University v Anglii zůstal, kde dodnes i žije na jejím jižním pobřeží ve městě Brighton. Dříve se specializoval na dokumentární fotografii válečných polí ve všech významech tohoto sousloví, nicméně před více než deseti lety se rozhodl tento žánr opustil ve prospěch fotografování krajin. Jeho rozhled není však omezen pouze krajinami, a tak fotografuje i například superpočítače, datová centra, vojenské testování raket apod. 

Jeho tvorba často ovlivňuje masy lidí a otevírá oči společnosti. Světem jej proslavil projekt: For Most Of It I Have No Words: Genocide, Landscape, Memory., jenž pojednává o místech zasažených genocidou a který byl vydán i v knižní podobě v pěti světových jazycích. Fotograf Simon Norfolk společně se svými fotografiemi procestoval půl světa a ukázal své fotografie lidem na výstavách v Evropě i USA a jeho tvorby si všimli i významné světové fotografické organizace, za které bych rád zmínil World Press Photo, Asociation of Photographers, The International Center for Photography.

Při prohlížení si webové stránky Simona Norfolka člověk narazí na skvělé fotografie, z nichž mnohé najdeme i v tištěné podobě ve sbírkách uznávaných muzeí a organizací po celém světě jako je například The Getty Museum, The Sir Elton John Collection, The British Council, SF MoMA, Illinios Holocaust Museum a mnoho dalších.

A na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

Ta nejlepší věc, kterou jsem kdy udělal jako fotograf, byla také tou nejhorší. Hned po tehdejší genocidě jsem roku 1994 jel do Rwandy. Spíše jsem se naparoval jako hlupák (byl jsem mladý a nikdy jsem v podobných místech nebyl), ale získal jsem tam přímé a brutální povědomí o tom, co lidské bytosti mohou udělat ostatním lidským bytostem poté, co jsou všechna společenská omezení odstraněna. Viděl jsem například kostely s 2000 mrtvými těly tiše hnijícími v africkém slunci. 800 tisíc lidí tam zemřelo genocidou a náznaky toho člověk viděl kam se podíval. Smrad, mouchy (ty byly nefotografovatelné): byl jsem tím naprosto šokovaný a docela traumatizovaný. Když jsem se vrátil domů, zanechalo to na mně silný otisk a dodnes nejsem schopný projít si fotografie ze Rwandy, aniž by mě to opět nerozrušilo.

Nyní však, po získání odstupu od toho, co jsem viděl, mám pocit, že to, co jsem se tam naučil, mi opravdu pomohlo. Po Rwandě jsem opustil předpoklad, že člověk si jen tak přijede pro obrázky. Nefunguje to tak,  že vidíte takové věci a řeknete si: ,,Skvěle, možná za toto vyhraji nějakou cenu." Člověk ani nemůže vidět takové věci a myslet si: "OK, nyní půjdu, odletím domů, na všechno zapomenu a fotografie si uložím pod postel do krabice od bot." Jakmile jsme byli vystaveni takovým událostem, věřím, že máme zodpovědnost udělat něco s tím, co jsme viděli resp. abychom nějak změnili svět. Nejsem nijak zvlášť nábožensky založený, avšak silně podporuji křesťanskou představu "svědectví", že vidět není pasivní nebo jednosměrné, ale ustanovuje výměnu a morální zodpovědnost. Celé mé fotografování je od té doby založeno na snaze navázat na tento objev. Nejsem si jist, jestli jsem byl v tomto úspěšný (pravděpodobně ne), ale to je méně důležité než začínaní s upřímným úmyslem.

Dechberoucí fotografie a více informací o fotografu jménem Simon Norfolk naleznete na jeho webu simonnorfolk.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Another wonderful week passed by and therefore it's the right time to ask another successful photographer our one and only photography question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" Every week it makes me very happy to write these articles but what makes me even happier is the sharing their answers wiith you so we all can be one more step closer to making better photographs again. I am also very grateful to all participating photographers and I am sure you are too. Last week the witty DAVID ZAITZ shared his answer with us and today I am honored to introduce you to another amazing photographer: Simon Norfolk and share his answer as well.

SIMON NORFOLK is a professional photographer who was born in Lagos, Nigeria over 40 years ago but after leaving for college and finishing his studies in philosophy and sociology at Oxford and Bristol University he stayed in England and nowadays lives at the south of England in Brighton. About ten years ago I would describe him as a documentary/war photographer as he was specializing in making photographs of battlefields in all meanings of the word however he decided leave this genre of photography and began to specialize in landscapes and we can also find him making photographs of supercomputers, data centers or military missile testing etc. 

So far he's made his mark in the world by making several important photographs and projects effecting the lives of other people. One of the most successful yet is the For Most Of It I Have No Words: Genocide, Landscape, Memory. project which was also published as a book in five different languages and Simon Norfolk traveled half of the world with his images showing them to people in museums all over the USA as well as Europe. His work is also almost regularly noticed and awarded by associations such as World Press Photo, Asociation of Photographers, The International Center for Photography etc. and while browsing his website one can also see several photographs which can be found in collections of The Getty Museum, The Sir Elton John Collection, The British Council, SF MoMA, Illinios Holocaust Museum and many more.

And his answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best thing I ever did as a photographer was also the worst. It was when I went to Rwanda in 1994 just after the genocide. I rather swaggered in there like a fool (I was pretty young and I'd never been anywhere like it) and I received an abrupt and brutal education in what human beings can do to other human beings if all social restrictions are removed. There were churches with 2,000 dead bodies quietly rotting in the African sun. 800,000 died in the genocide and the signs of it were everywhere. The smell, the flies (all of which were unphotographable): I was utterly shocked and quite traumatised. When I came home it affected me very deeply and to this day I can't go through the contact sheets without getting upset again.

However, now that there's distance between me and what I saw, I felt the lessons learned there have really helped me. After Rwanda I gave up the idea that one 'takes' pictures. You don't just see stuff like that and think 'great, maybe I'll win an award for this!' Nor can one see things like that and think, 'OK, now I'll go and get on a plane and go home and forget about all of this and put the pictures in a shoebox under my bed.' When you've been exposed (that's a deliberate choice of that word) to events such as this I believe you are filled with a responsibility to do something with what you have seen; to change the world in some way. I am not a religious person in any way but I am a strong supporter of the christian notion of 'witness;' that looking is not passive or unidirectional, but it establishes an exchange and a moral responsibility. In all of my photography since that time, I've tried to follow up on that discovery. I don't know if I've been at all successful (probably not), but that is less important than starting out with an honest intention.

For more information about Simon Norfolk and to see his breathtaking photographs please visit simonnorfolk.com.