Elizabeth Perrin - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

První máj je lásky čas... a také skvělá příležitost k publikování dalšího článku z naší pravidelné rubriky THE BEST FOTO "THING" projektu, ve kterém se s námi každý týden ti nejlepší fotografové a fotografky světa dělí o jejich odpovědi na naši jednu a jedinou otázku o fotografování: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělala a která z vás učinila lepší fotografku?" Minulý týden se s námi o svoji odpověď podělil PATRICK FRASER a dnes mám velkou radost, že vám můžu představit fotografku jménem Elizabeth Perrin a podělit se i o její odpověď.

ELIZABETH PERRIN je profesionální fotografka a filmařka z New York City, konkrétně z Brooklynu, která se specializuje na módu a portrétní fotografii jak komerčně tak pro editoriál. Původem však pochází z města New Orleans, kde se narodila do rodiny vizuálních umělců, fotografů a filmařů, což významně ovlivnilo i její zaměření.

Po úspěšném studiu na University of New Orleans a získání bakalářského titulu z komunikace s vedlejší specializací v historii umění a filozofii, se živila jako modeka v New Yorku i Pařížia, než se dostala ke své současné kariéře. Svět módy tedy měla možnost poznat velmi z blízka, podobně jako svět filmu, kdy pracovala na filmech a reklamních TV spotech po boku těch nejlepších režisérů a kameramanů světa. 

A právě díky extensivním zkušenostem u filmu získaly její fotografie cinematický vzhled, nejen díky němuž tvoří pro klienty jako Australian Vogue, Style.com, New York Moves magazine, Swindle magazine, Spin magazine, 944 magazine, Epicurious.com, the LA Weekly, Atlantic Records, the Ballpark Advertising Agency a Los Angeles Philharmonic. Před jejím fotoaparátem doposud stáli lidé jako Michael Mann, Walter Hill, Sidney Lumet, Julie Greenwald, Frederick Wiseman a Charles Grodin.

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělala a která z vás učinila lepší fotografku?" odpověděla:

Tím nejdůležitějším aspektem mého procesu, díky němuž se ze mě stala lepší fotografka, bylo vložení více mých vlastních emocí a reakcí na život do mé tvorby. Tvoření fotografií a vyprávění příběhů je velmi katargický process, který může být emocionálně uvolňující a doufejme i vy zůstanete u poutavé tvorby, která se bude dotýkat vašeho diváka. Respektování mých vlastních instinktů a intuice mi poskytuje lepší fotografie ve srovnaní s neustálou nejistotou a bytím příliš nutkavou. Rozhodně nejsem součástí školy Bernda či Hilla Bechera a nesnažím se to dělat a být, jaká nejsem. Mám ráda příběhy, drama, krásné světlo, bohaté textury a barvy. Forma a technika musí dávat charakter celkovému obrazu, ale nejedná se o prioritu, jsou to pouze prostředky k dosažení cíle.

Více informací a skvělou tvorbu fotografky jménem Elizabeth Perrin naleznete na elizabethperrin.com a také na Google+, tumblru a twitteru.


The first of May is the time of love at least in the Czech Republic and it's also a wonderful opportunity to publish another part of THE BEST FOTO "THING" project with you in which the world's best photographers share their great answers to our one and only photography question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" Last week PATRICK FRASER shared his short but great answer with us and today I am glad I can introduce you to yet another great and talented photographer, her name is Elizabeth Perrin.

ELIZABETH PERRIN is a professional photographer and filmmaker based in Brooklyn, NYC, who specializes in fashion photography and portraiture for commercial as well as editorial clients. Originally Elizabeth comes from New Orleans where she was born to a family of visual artists - photographers and filmmakers, whom significantly influenced her and her professional career. 

She graduated the University of New Orleans and got her Bachelor's of Arts degree in Communitation with minors in art history and philosophy but before she became a professional photographer and filmmaker she made a slight yet valuable detour for a few years. Elizabeth Perrin had an amazing chance to work as a model in New York City and Paris as well as to collaborate on several big movies and commercial tv spots with some of the world's best directors and cinematographers.

All these great opportunities gave her a valuable inside into the creative photography and film industry she's working in right now and because Elizabeth has a great talent in visual arts she's already worked with clients such as Australian Vogue, Style.com, New York Moves magazine, Swindle magazine, Spin magazine, 944 magazine, Epicurious.com, the LA Weekly, Atlantic Records, the Ballpark Advertising Agency a Los Angeles Philharmonic. There have also been luminaries such as Michael Mann, Walter Hill, Sidney Lumet, Julie Greenwald, Frederick Wiseman and Charles Grodin in front of her lens and we can't wait what's next in her exciting future.

And her answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The most important aspect of becoming a better photographer for me personally, was to put more of my own emotions and responses to life in my work. Taking photographs and telling stories is a very cathartic process which can be emotionally freeing; hopefully, you also end up with work that is intriguing and involves your viewer. Respecting my own instincts and intuition also delivers better images than second guessing and being overly compulsive. I am definitely not a part of the school of Bernd and Hilla Becher and I don't try to do and be what I'm not. I like stories, drama, gorgeous light, rich textures and colors. Form and technique have to inform the overall image but it is not the priority, only a means to the end.

For more information about Elizabeth Perrin and her beautiful photographs please visit elizabethperrin.com cirle her on Google+, find her on tumblr and twitter.