Embry Rucker - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Každé úterý nám naše jedna a jediná otázka o fotografování přináší inspirativní a naučné odpovědi od některých z nejlepších fotografů, kteří po světě kráčí se svým fotoaparátem a tvoří úžasné a často dechberoucí fotografie. Minulý týden se s námi o svoji odpověď podělila úžasná portrétní fine art fotografka jménem JOYCE TENNESON a dnes tu máme dalšího skvělého fotografa jehož jméno jest Embry Rucker:

EMBRY RUCKER je profesionální fotograf a režisér z Los Angeles z Kalifornie, který se specializuje na fotografování a tvorbu filmů s lidmi. Dříve pracoval jako fotoeditor pro Transworld Media i jako fotograf pro John Kenney And, nicméně v současnosti se spoléhá sám na sebe a žije a tvoří. V jeho rozsáhlém portfoliu nalezneme fotografie i videa reklamního, lifestylového, kulturního, portrétního, ... žánru. A mezi jeho klienty nalezneme magazíny jako Wired, Sports Illustrated, Maxim, Transworld Surf i komerční klienty Adidas, Nike, Sony, Nokia, O'Neill, Burton a mnoho dalších. 

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

"Věci" jsou zvláštní věci. Je těžké přesně vymezit jednu věc. Nicméně pokud považuješ za věc i perspektivu, pak důvěra ve vlastní úhel pohledu, tvojí perspektivu, je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou jsem se kdy naučil.

Pro více fotografií a informací o fotografovi jménem Embry Rucker navštivte www.embryrucker.com

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Every Tuesday the one and only photography questions guides us throughout this photography project in which some of the best photographers in the world share their inspiring and educational answers with us. Last week amazing portrait fine art photographer JOYCE TENNESON shared her answer with us and today I'd like to present one from another wonderful photographer Embry Rucker:

EMBRY RUCKER is a professional photographer and director based in Los Angeles, California who specializes in people photography. He used to work as a photoeditor for Transworld Media as well as a photographer for John Kenney And. However nowadays he's an independent creative working for himself. We can find a wide range of people photographs - lifestyle, advertising, travel, portrait, ... it's all there and breathtaking. And his clients? There are magazines such as Wired, Sports Illustrated, Maxim, Transworld Surf as well as commercial clients including Adidas, Nike, Sony, Nokia, O'Neill, Burton and many more.

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

"Things" are, funny things.  It's hard to pinpoint one thing unless you consider perspective a thing. Believing in your point of view, your perspective is one of the most important things i've learned.

For more information and beautiful photographs please visit www.embryrucker.com.