Scott Strazzante - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

"Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" je otázka, která nám každé úterý přináší skvělé odpovědi některých z nejlepších fotografů světa, jenž nám pomáhají stát se lepšími fotografy a každý týden se tak posunout o kousek blíže k lepším fotografiím. Minulý týden se s námi podělila o svoji skvělou odpověď fotografka DINA DOUGLASS a dnes mám tu čest publikovat padesátou odpověď tohoto projektu, o níž se s námi podělil úžasný fotograf Scott Strazzante:

SCOTT STRAZZANTE je profesionální fotograf z Yorkville v Illinois, který se specializuje na fotožurnalistiku a tvoření úžasných fotografií našeho každodenního života. K fotografování se dostal jako malý kluk díky fotoaparátu jeho tatínka, který si půjčoval na zápasy chicagského baseballového týmu White Sox. A tato vášeň a touha po dokumentování života kolem něj jej nepustila, a tak po studiu fotožurnalisitky na Ripon College začal pracovat jako fotograf pro noviny The Daily Calumet.

O rok později se však rozhodl přestěhovat a jeho novým zaměstnavatelem se stal prvně The Daily Southtown a pak Joliet Herald-News, kde po třech letech práce roku 2001 získal od National Press Photographers Association a Missouri School of Journalism ocenění National Newspaper Photographer of the Year. Ve stejném roce (2001) začal pracovat pro Chicago Tribune, pro který fotografuje dodnes.

© Scott Strazzante

© Scott Strazzante

Za svou úspěšnou kariéru se Scott Strazzante dostal k fotografování akcí jako je Super Bowl, Olympijské hry a jim podobné a také se těší osmi ocenění llinois Photographer of the Year i podílu na získání Pulitzerovy ceny novinovým týmem Chicago Tribune za investigativní reportáž z roku 2007 o vládní regulaci nebezpečných dětských výrobků. 

Fotografickou vášní dnešního fotografa však není jenom dokumentování novinových událostí, ale také běžného života v Chicagu. Scott Strazzante je úžasný dokumentární/street fotograf, jehož snímky se objevují v novinách a publikacích jako je Chicago Tribune, Chicago Tribune Sunday Magazine, Mother Jones časopis National Geographic, ale také téměř každý den je můžeme nalézt na jeho blogu Shooting from the Hip na webu Chicago Tribune. 

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

V časnějších dobách mé fotografické kariéry jsem se bál svého selhání. Nechtěl jsem, aby kdokoliv viděl mé chyby, a proto jsem měl tendenci tvořit pouze "bezpečné fotografie". Fotografoval jsem tedy tak, že jsem málo riskoval, ale také následně si užíval malých odměn. A až od té doby, co jsem začal více riskovat, se můj styl začal objevovat v mé tvorbě a nyní obrovská většina mých oblíbených fotografií byla tvořena na hranici nezdaru.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

"What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is the one and only photography question which every Tuesday brings us amazing answers from some of the best photographers in the world. Therefore every week we have an opportunity be come a bit closer to be better at taking photographs and I am very greateful for that. For example last week a great photographer DINA DOUGLASS shared her amazing answer/piece of advice with us and today for the 50th time I am honored to introduce you to another wonderful photographer and share his answer. His name is Scott Strazzante:

SCOTT STRAZZANTE is a professional photographer based in Yorkville, Illinois, who specializes in photojournalism, documetary photography and making some of the best everyday life images. He discovered his love for photography as a little boy, when he was borrowing his father's camera to the White Sox baseball games and his passion for documeting the life around him fortunately hadn't left him so when he was deciding what to study, photojournalism in the Ripon College was a great choice.

© Scott Strazzante

© Scott Strazzante

After graduation Scott Strazzante started working as a photographer for the Daily Calumet, but a year later he decided to move and took photographs for the Daily Southtown and later for the Joliet Herald-News. Three years after working there the National Press Photographers Association and the Missouri School of Journalism awarded him National Newspaper Photographer of the Year (2001). And it was also the time when he started to work as a photographer for the Chicago Tribune and he takes photographs for them till this day.

In his successful career Scott Strazzante has already photographed the Super Bowl, World Series and Olympic games as well as recieved eight "llinois Photographer of the Year" awards. He also was a part of the Chicago Tribune team whom received the Pulitzer price in investigative reporage for breaking the story about the government regulation of dangerous child products in 2007.

© Scott Strazzante

© Scott Strazzante

However today's photographer doesn't "only" takes photographs for the news and publications such as Chicago Tribune, Chicago Tribune Sunday Magazine, Mother Jones and the National Geographic, one of his passions is also documenting the everyday life of the people of Chicago. Scott Strazzante is an amazing street/documentary photographer and we can find new and amazing photographs on his Chicago Tribune blog Shooting from the Hip almost every day.

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

Early in my photo career, I was afraid to fail. I didn’t want anyone to see my mistakes so I tended to make only safe photos. I photographed in a way that was low risk but also low reward. It wasn’t until I started taking risks that my vision started to appear in my work. Now, the vast majority of my favorite photos are made on the edge of failure.