Dina Douglass (Andrena Photography & COLORPOP) - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

"Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělala a která z vás učinila lepší fotografku?" je, jak víte, otázka, která nás každé úterý provází naším THE BEST FOTO "THING" projektem, jehož hlavní náplní je dotazování se některých z nejlepších fotografů světa této otázky a sdílení jejich odpovědí s ostatními skvělými fotografy. Minulý týden se s námi podělil o svoji odpověď výborný fotograf jménem EMBRY RUCKER a dnes mám to potěšení představit vám kreativní fotografku jménem Dina Douglass a prezentovat i její odpověď plus něco navíc:

DINA DOUGLASS je profesionální svatební fotografka z Los Angleles z americké Kalifornie, kde sídlí i její studio Andrena Photography. Její zájem o fotografování začala rozvíjet ve svých dvanácti letech, kdy si pořídila první profesionální fotoaparát a od té doby se nezastavila. Její kroky však původně vedly k fotožurnalismu, ze kterého má dva tituly a zkušenosti ze  studia tohoto oboru fotografování na třech univerzitách. Po práci v časopisech a novinách i získání mnohých fotoźurnalistických ocenění se fotografka Dina Douglass rozhodla pro změnu kariéry a pustila se do fotografování svateb. 

Do dnešního dne se její fotografie objevily v USA i zahraničí na předních i ostatních stránkách časopisů a novin jako Professional Photographer magazine, Ceremony magazine, Grace Ormonde Wedding Style, Bride & Groom, Rolling Stone, Beautiful Weddings, Fleur d'Orange, Asian Photography, The Los Angeles Times, Rangefinder a mnoho dalších. V roce 2011 byla jménována časopisem American Photo Magazine jednou z TOP 10 nejlepších svatebních fotografů na světě.

V současnosti Dina Douglass cestuje a fotografuje svatby po celém světě, přednáší a vystavuje na WPPI a tvoří kreativní přednastavení resp. actions pro Adobe Photoshop zvané COLORPOP díky kterým usnadňuje práci fotografům po celém světě.

COLORPOP je balík, který v sobě obsahuje 4 sady akcí Color Actions, Prep Squad Actions, Candy Actions and Toning Actions. Color Actions vylepšují barevné podání stejně jako jas našich fotografií, Prep Squad Actions pomáhají připravovat snímky pro nejlepší barvu, Candy Actions se soustředí na zvýraznění určitých barev a Toning Actions dodávají každé fotografii její specifický tón i atmosféru. Jak dobře čtete, je to vše o barvách, což je samozřejmě nezanedbatelná součást téměř každé fotografie.

dina-douglass-colorpop-01.jpeg
dina-douglass-colorpop-02.jpeg

Osobně mám barevné akce moc rád a často je používám jako počáteční bod úpravy fotografií. Občas mi i pomáhají se snadněji rozhodnout, jaký tón, jakou barvu a jakým směrem se bude můj právě nafocený projekt ubírat, a tak vám je mohu určitě doporučit.

Navíc pro jednoho z vás jsme s Dinou připravili skvělou příležitost, jak získat tyto kreativní barevné actions zdarma: V průběhu příštích 14 dnů (do 24.dubna 2012) mi prosím zašlete email s vaší nejlepší barevnou fotografií na adresu: fotomise@odcloneno.com a autor či autorka toho nejlepšího snímku od dnešní fotografky získá ColorPop Actions Volume I, v hodnotě 179 USD, zdarma!*

A co na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělala a která z vás učinila lepší fotografku?" Dina Douglas odpověděla?

Je těžké to omezit pouze na jednu "nejlepší věc". Mohla bych říct: ,,Naučení se využívat světla, abych mohla kontrolovat jakoukoliv situaci, než aby kontrolovala mě." Mohla bych říct: ,,Naslouchání konstruktivní kritice a nebránění se jí." Mohla bych říct: ,,Neustálé studování mého umění bez toho, abych si někdy myslela, že už vše vím." A také bych mohla říct: ,,Vytvoření si stylu, který dělá mé klienty šťastnými, než abych jim poskytovala pouze mé umělecké preference". Nebo bych mohla říct: ,,To, že jsem se stala mistrem v oblasti práce s barvou ve Photoshopu." Myslím, že všechny z těchto pěti věcí rovnoměrně přispěly k tomu, že se ze mě stala lepší fotografka. Kdybych si však musela vybrat pouze jednu, byla by to pravděpodobně ta o porozumnění světlu. Kvalita mé tvorby vzrostla exponenciálně poté, co jsem se naučila využívat záblesková zařízení. Mnoho lidí se bojí používat blesky a říkají: "Já pouze fotografuji v přirozeném světle." Porozumění světlu ti ale pomáhá kontrolovat každou situaci i dodává tvým klientům krásnou a jasnou pleť, což, jak jsem zjistila, se jim líbí. Mnohokrát se mi dokonce stalo, že mí klienti přišli pozdě a pak mě žádali o portréty na vrcholku hory v Mexiku v čenočerné tmě. Nicméně díky znalosti světel, jsem byla schopna ovládnout každou takovou situaci a dodat jim krásné fotografie, které se jim líbily, třebaže podmínky pro fotografování nebyly optimální.

Více informací o dnešní fotografce i její skvělé fotografie naleznete na andrenaphoto.com

*Zasláním vaší fotografie na email fotomise@odcloneno.com potvrzujete, že se jedná o vaši tvorbu a dáváte svolení s její případnou publikací v článku na tomto blogu (odcloněno.com), který bude oznamovat "vítěze". Vystavena bude pouze ta nejlepší fotografie ze všech zaslaných a ostatní budou smazány z inboxu a z pozice tohoto blogu nepoužity k jiným účelům. 

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

"What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is the one and only photography question which brings us the amazing and inspiring answers from some of the best photographers in the world every week. Last week a wonderful photographer EMBRY RUCKER shared his answer with us and today I am very glad a get to introduce you to another great photographer Dina Douglass from Andrena Photography:

DINA DOUGLASS is a professional Wedding and Portrait Photographer based in Los Angeles, California, where we can also find her studio Andrena Photography. Her interest in taking photographs began to develop when she was twelve and bought her first professional camera. However her first steps didn't lead to wedding photography staight away and she headed for a career in photojournalism. But after getting her two photojournalism degrees, working for magazines and newspapers and winning photojournalism awards she decided to change things up and went into the wedding photography industry.

Nowadays her photographs appear on the front covers as well as inside of US and foreign magazines and newspapers such as Professional Photographer magazine, Ceremony magazine, Grace Ormonde Wedding Style, Bride & Groom, Rolling Stone, Beautiful Weddings, Fleur d'Orange, Asian Photography, The Los Angeles Times, Rangefinder and many more. Furthermore, in 2011 Dina Douglass was named one of the TOP 10 Wedding Photographers in the World - according to the American Photo magazine.

And even though it sounds like a lot, that's not all she does. Dina Douglass also travels and photographs weddings for clients all over the world, speaks and exhibits at photography confences such as WPPI and makes wonderful Photography Actions for Adobe Photoshop called COLORPOP which make the work of every photographer much more pleasant, easier and more creative every day.

COLORPOP is a package of four collections of actions for Photoshop including Color Actions, Prep Squad Actions, Candy Actions and Toning Actions. The Color Actions enhance color, brightness and clarity. The Prep Squad helps to prepare photographs for optimal color work. The Candy Actions enhance specific colors and tones to images. And the Toning Actions add specific colors and tones to color corrected images, with each generating a specific look. As you can read it's all about the color - a quite important element in almost every photograph. 

dina-douglass-colorpop-03.jpeg
dina-douglass-colorpop-04.jpeg

Personally I love photoshop actions because they make a great starting point for my editting. For example when I am not sure which way to go or what atmosphere to add I just turn to my actions and find inspiration for my editting every time. I also love the possibility of combining two, three or for of them together with different opacities to make something new and exciting for me or my clients.

One more thing though: Dina Douglass and I prepared a great opportunity for ONE of you, my dear friends and readers, to get her pack of Photoshop actions for free: if you in the next 14 days (till April 24th 2012) send an email with one of your best color photographs to fotomise@odcloneno.com and your image gets selected as the best one you'll receive her COLORPOP VOLUME I (value of 179 USD) for free!**

And what is Dina's answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?"

It's hard to narrow it down to just one "best thing." I could say "learning lighting, so I can control any situation, rather than have it control me." I could say "listening to constructive criticism and not getting defensive about it." I could say "studying my craft all the time, and never thinking I know it all." And I could say "creating a style that makes my clients happy, rather than just indulging my own artistic preferences." Or I could say, "becoming a master of handling color in Photoshop." I think all five of those things have contributed equally to making me a better photographer. If I had to choose one, it would probably be "learning lighting." The quality of my work went up exponentially once I learned how to use strobes. So many people are afraid of lighting, and would rather say, "Oh, I only shoot with ambient light." Understanding lighting really helps you control any situation, and helps you keep your clients' skin nice and bright (which I have found they really like). There have been many occasions where my clients have been hours late, and I've found myself standing on top of a mountain in Mexico, being asked to do portraits . . . in the pitch-black darkness. Having knowledge of lighting has helped me take control of such situations, and to deliver beautiful images that my clients love, even though the shooting conditions were not optimal. 

For more information about today's photographer and her wonderful images please visit andrenaphoto.com.

**By sending one of your photographs to fotomise@odcloneno.com you state that it's your own work and give permission for your image to be published on this blog (odcloněno.com) in an upcoming article anouncing the "winner". Your image will be published only if it gets selected as the best photograph received. The rest will be deleted from the mailbox and never used on this blog.