Charles Harris - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

"Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" je, jak většina v vás ví, jediná otázka o fotografování, na níž se ptám některých z nejlepších fotografů a fotografek světa a na kterou vám s potěšením i dnes přináším unikátní odpověď dalšího skvělého fotografa. Minulý týden se s námi podělil o tu svoji výborný fotograf LINCOLN BARBOUR a dnes mám pro vás inspirativního fotografa jménem Charles Harris:

CHARLES HARRIS je profesionální fotograf z města Raleigh v Severní Karolíně, který se specializuje na reklamní fotografii a editorial. Než se však před více než dvaceti lety stal  profesionálním fotografem, studoval umění na univerzitě v Texasu. Od té doby byla jeho tvorba publikována v periodikách jako Communication Arts, Grafis, PDN a mnoho dalšich. Na seznamu jeho klientů najedeme Audi, TIME, People, Kodak, Lenovo, KPMG, New York Time Magazine etc.

Jeho styl fotografování je velmi čistý a Charles obvykle jde rovnou k věci bez zbytečných okolků. Divák tak snadno rozumí tomu, co se se svými fotografiemi snaží říct a jakou emoci zprostředkovává. On vlastně nemá jedinou fotografii ve svém portfoliu, která by alespoň ve mě nevyvolala nějakou emoci. Věřím, že je to díky osobnosti i schopnosti přenést jeho lásku k lidem na digitální sensor či filmové políčko a vytvořit tak krásnou fotografii.

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

To je samozřejmě náročná otázka, alespoň pro mě. Fotografuji už od 70.let minulého století, i když tehdy ještě tak trochu dětinsky. Profesionálně jsem začal fotit na konci osmdesátých let, a tak jsem měl mnoho příležitostí, jak se stát lepším fotografem. Většina z nich byla pravděpodobně ve formě duševní nebo filozofické epifanie, než se to však snažit objasnit, pojďme raději k něčemu více hmatatelnému.

Při pohledu do minulosti, bych řekl, že rozhodující bod nastal v pozdních 90.letech, kdy jsem si koupil hledáčkový fotoaparát Leica M6 a hromadu Kodachorme filmu. Během následujícího roku jsem pak vyrazil na několik mezinárodních výletů, na kterých jsem se většinou potuloval, nicméně právě tyto výlety společně s mým fotoaparátem mi otevřely oči. Doslova tato zkušenost změnila způsob, jakým dnes "vidím". Bylo to díky jednoduchosti mého hledáčkového aparátu a absenci vidéní skrz objektiv, což mě přinutilo dívat se na scénu přede mnou bez jaksi fotoaparátu. Navíc fotografování na Kodochrome (diapozitivní film) mě přinutilo k určité technické disciplíně. Když to tedy shrnu, byl jsem mimo oblast, ve které mi bylo pohodlně, a neustále jsem zkoušel něco nového, a proto jsem z toho vyšel jako lepší fotograf. Bohužel dnes moje Leica sedí na poličce, díky toulkám na cestě digitální fotografie. Nicméně hledáček je však stále v mém "fotografovu oku".

© Charles Harris - Praha

© Charles Harris - Praha

Více informací a skvělých fotografií dnešního fotografa naleznete na: www.charlesharris.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

"What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is, as many of you already know, the one and only photography question I ask some of the world best photographers every week and publish their answer here in the BEST FOTO "THING" Project. Last week LINCOLN BABOUR shared his wonderful and unique answer with us and today I am very pleased the introduce you to another great and inspiring photographer Charles Harris:

CHARLES HARRIS is a professional photographer based in Raleigh, North Carolina who specializes in advertising and editorial photography. He studied art at a university in Texas and then he moved to North Carolina from where he's been working as a pro photographer for over 20 years now. His work appeared in the Communication Arts, Grafis, PDN and many more and on the long list of his clients we can find Audi, TIME, People, Kodak, Lenovo, KPMG, New York Time Magazine etc.

His style of photography is very clean and Charles usually goes right to the point so the viewer can very well understand what each photograph says and which emotion it conveys. As a matter of fact there is not a single photo in his portfolio which would not have an emotional impact on me and I believe it's because of Charles's personality and him being able to transfer his love for people onto a digital sensor or piece of film and then make a beautiful photograph.

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

A tough question, obviously. At least for me. I've been shooting since the 1970's (rather childishly at that time), working in the industry since the late 80's. That said, I've had plenty of opportunities to become 'better'. Most have probably been some sort of mental or philosophical epiphanies or whatever. Instead of trying to expound on that, let's look for something more tangible.

Looking back, I think a pivotal point was sometime in the late 90's when I bought a Leica M6 rangefinder and a boatload of Kodachrome. During the next year, I went on several international trips and mainly just wandered around. Those trips with that camera really opened my eyes. It literally changed the way I 'see'. Something about the simplicity of the rangefinder and the loss of 'through the lens' forced me to look at the scene without the camera, if that makes sense. At the same time, the Kodachrome enforced a certain technical discipline. Overall, I was out of my comfort zone and trying something new. I came away a better photographer. Sadly, my Leica now sits mainly on the shelf as I wander down the digital path. Nevertheless, the rangefinder is still in my mind's eye. 

For amazing photographs and more information about Charles Harris, please visit www.charlesharris.com.