Joyce Tenneson - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

"Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal/a a která z vás učinila lepší/ho fotografa/ku?" je otázka, která nám každé úterý přináší novou a inspirativní odpověď jednoho nebo jedné z nejlepších fotografek světa. Minulý týden se s námi podělil světem proslulý fotograf jménem JOHN SEXTON a dnes mám tu čest přestavit další skvělou fotografku jménem Joyce Tenneson:

JOYCE TENNESON je profesionální fotografka z New York City specializující se na portrétní fotografii, jejíž s ničím nazaměnitelná tvorba se objevila na více než 150 výstavách v USA i zahraničí, patnácti knihách, soukromých i muzeiních sbírkách i titulních stranách magazínů jako Time, Life, Esquire, The New York Times Magazine, Entertainment Weekly, Newsweek a mnoho dalších.

Prvních několik let své fotografické kariéry strávila tvořením autoportrétů a postupem času přešla k portrétování i ostatních lidí. Její fotografie jsou inspirující, originální a v člověku budí zájem nejen o vzhled portrétovaného člověka, ale hlavně o jeho nitro, jež je fotografka Joyce Tenneson schopna zachytit. 

Je jednou z nejvlivnějších ženských fotografek, držitelkou ocenění od International Center of Photography - Infinity Award, Lucie Award, Fotografkou roku, ale hlavně ženou, jež našla lásku a zalíbení v lidské existenci.

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělala a která z vás učinila lepší fotografku?" odpověděla:

Co ze mě dělá lepší fotografku je to, že se před každým focením soustředím sama na sebe a pak se pomalu pohybuji a dávám si pozor, abych pracovala ze svého srdce.

Více informací a skvělých fotografií dnešní fotografky naleznete na www.tenneson.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

"What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is the one question which brings us all of the amazing and inspiring answers from the world's best photographers every Tuesday. Last week the world renowned photographer JOHN SEXTON shared his wonderful answer and today I am honored to introduce you to another great photographer Joyce Tenneson:

JOYCE TENNESON is a professional photographer based in New York City who specializes in portrait photography whose original work has already appeared in more than 150 exhibitions in the USA and abroad as well as in 15 pubished books, private and museum collections and the covers of magazines such as Time, Life, Esquire, The New York Times Magazine, Entertainment Weekly, Newsweek and many more. 

A few first years of her photographic career she spent making self-portraits and then throughout the time transfered into making photographs of other people. Her work is inspiring and very personal, one can always look at a photo and say: "That's a Joyce Tenneson photograph." But it also brings out viewer's curiosity not just of the look of the person in the photograph, but also his or her inner self which Joyce Tenneson is a master of capturing.

She's been named one of the most influential women photographers, awarded the International Center of Photography Infinity Award, Lucie Award, A Photographer of the Year, but most importantly she's an excellent artist and a woman who fell in love with human existence.

And her answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

What makes me better as a photographer, is to center myself before starting to shoot anything, and then to move slowly, making sure I am working from my heart.

For more information and amazing photographs of today's photographer please visit www.tenneson.com.