John Sexton - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

"Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" je otázka, která nás již dnes po 45. provází na naší cestě za lepšími fotografiemi a já i dnes, stejně jako kdykoliv jindy, mám velkou radost, že se s vámi mohu dělit o unikátní odpovědi světových fotografů právě na tuto jednu a jedinou otázku. Minulý týden se s námi podělil o svoji skvělou odpověď fotograf TODD GLASER a dnes tu máme dalšího výborného fotografa jménem John Sexton:

JOHN SEXTON je profesionální fotograf z americké Kalifornie s více než 35 letou praxí v oboru. Do fotografování se zamiloval v 60.letech 20.století a po jeho vystudování na Chapman University a pak i na Cypress College měl namířeno na dráhu fotografa architektury a staveb. Nicméně to se vše změnilo po navštívení výstavy fotografií Ansela Adamse, která mu doslova vzala dech. Nedlouho poté se fotograf John Sexton přihlásil na jeden z Adamsových workshopů, který nasměroval jeho kariéru a život jiným směrem než si prvně představoval, a tak od roku 1979 do roku 1984, kdy Ansel Adams zemřel, John Sexton pracoval po jeho boku jako technický poradce a asistent.

V současnosti má za sebou několik oceněných knih, mnoho skvělých fotografií, mezinárodních výstav a stovky studentů, které učí na univerzitě i jeho workshopech v USA i v zahraničí. Obecně vzato, John Sexton si užívá života profesionální a úspěšného fotografa.

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

Ta nejlepší věc, kterou jsem kdy udělal, abych změnil a zlepšil svoje fotografování, byla účast na workshopu Ansela Adamse v Yosemite roku 1973. Během tohoto intenzivního dvoutýdenního kurzu jsem získal velké množství základních fotografických informací od Ansela i od ostatních talentovaných instruktorů a asistentů, kteří mu s workshopem pomáhali. Co však bylo ještě důležitější, bylo mé nalezení opravdové fotografické inspirace během tohoto kurzu, což mě motivovalo k tvrdší práci na mém focení. Ty dva týdny nezměnily pouze můj přístup k fotografování, ale mému celému životu.

Více informací o skvělém fotografu jménem John Sexton naleznete na johnsexton.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

"What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is the one and only question which guides us throughout this photography project every Tuesday here at the odcloněno.com blog. I am very pleased to say that I can share yet another amazing and inspiring answer for the 45th time today and we are, thanks to the wonderful photographers, still going strong. Last week TODD GLASER shared his great answer with us and today I have the pleasure to share one from another brilliant photographer John Sexton:

JOHN SEXTON is a professional photographer, master printmaker, author and teacher from California with more than 35 years of experience in the photography industry. He fell in love with photography in the 1960' and after he finished his studies at Chapman University and than at Cypress College he was considering a career of a professional industrial/architecture photographer. But his point of view changed right after he went to see an Ansel Adams Exhibition in Pasadena which took his breath away. Not long after he attended one of Ansel Adams workshops in Yosemite and right then and there John Sexton's life took on a big turn.

From 1979 until Adams's death (1984) he worked worked as a techincal advisor and an assistant to Mr. Adams and till this day John Sexton is making beautiful photographs, publishing amazinng and award-winning books, teaching the art of photography to hundreds of students on in the US and internationally on workshops and at school... in general he's living a beautiful life of an amazing and successful photographer.

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best single thing I ever did to change and improve my photography was attending the 1973 Ansel Adams Yosemite Workshop.  During this intensive two week workshop I gained a great deal of essential photographic information from Ansel - as well as from the other talented instructors and assistants he had gathered together on his staff.  Even more importantly, I received true photographic inspiration during the workshop, which motivated me to work harder on my photography.  Those two weeks changed not only my approach to photography, but my entire life.

For more information about John Sexton and his photographs please visit johnsexton.com.