J Pat Carter - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

"Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" je otázka, jenž nás provází každé úterý již od 10. května 2011 a která přišla i dnes a přinesla nám další skvělou odpověď od jednoho z nejlepších fotografů, kteří se pohybují po povrchu zemském. Minulý týden se s námi podělila o svoji odpověď skvělá fotografka jménem ELIZABETH DALZIEL a dnes mám tu čest představit vám fotografa jménem J Pat Carter a podělit se i o jeho radu:

J PAT CARTER je profesionální fotograf, který v současnosti žije v Miami na Floridě a jehož specializací je fotožurnalistika, práce pro nevládní organizace i komerční fotografování. Předtím, než se ale stal profesionálním fotografem, J Pat Carter vystudovat žurnalistiku na University of Central Oklahoma, kde získal bakalářský titul. Později pokračoval na University of Oklahoma v navazujícím studiu žurnalistiky a v současné době, již od roku 1995 je nezávislým fotografem pro Carter & Co Photography a od roku 1996 také fotografuje pro Associated Press v Miami, pro něž vypráví příběhy prostřednictvím svých konceptuálních portrétů.

Mezi jeho klienty nalezneme organizace jako Robert Wood Johnson Foundation, John Hopkins Health Systems and University, Union Memorial Health Systems, University of Maryland Health System, St. Anthony’s Hospital, University of Texas Health Systems, Native American Diabetes Project, National Geographic knihy, American Indian Culture Center & Museum a další. A jeho tvorba se těší i mnohým ocenění druhých, například za svoji fotografii rodiny schované pod mostem před kolemjdoucími tornády získal Alfred Eisenstaedt Award od časopisu Photography a také jeho již třetí nominaci na Pulitzerovu cenu. 

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

Nikdy nepřestaň... Nikdy nepřestaň věřit v kouzlo. Nikdy se nepřestaň učit. Nikdy nepřestaň věřit v sebe a svoji práci. Je úžasné, kolik lidí může být ovlivněno fotografií (tvojí fotografií). Jsme vizuální vypravěči.

Více informací o dnešním fotografovi naleznete na facebook.com/jpcarterphoto.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

"What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is the question which has accompanied us since May 10th 2011 and continues to bring us answers i.e. amazing pieces of advice about photography from some of the best photographers walking the Earth. Last week ELIZABETH DALZIEL shared her wonderful answer and today I have the pleasure to introduce you to J Pat Carter and to share his answer too:

J PAT CARTER is a professional photographer currently living in Miami, Florida who specializes in photojournalism and working for NGOs as well as corporate clients. But before he's become a photographer J Pat Carter studied Journalism at the University of Central Oklahoma where he got his BA degree and after which he continued his studies in Journalism at the Universitiy of Oklahoma also in Journalism. Nowadays (since 1995) he works as an independent photographer for Carter & Co Photography and since 1996 J Pat has been a staff photographer at the Associated Press in Miami for whom he tells stories through his conceptual portrait photographs.

Among his clients we'll find Robert Wood Johnson Foundation, John Hopkins Health Systems and University, Union Memorial Health Systems, University of Maryland Health System, St. Anthony’s Hospital, University of Texas Health Systems, Native American Diabetes Project, National Geographic books, American Indian Culture Center & Museum and many more. And his work has been awarded by several organizations for example his photograph of a family seeking shelter from two tornados under a bridge has yielded him a third Pulitzer Prize nomination as well as Alfred Eisenstaedt Award from the Magazine Photography.

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

Never stop... Never stop believing in magic. Never stop learning. Never stop believing in your self and your work. It is amazing how many people an image (your images) can affect. We are visual story tellers.

You can find more information about today's photographer at facebook.com/jpcarterphoto.