Dixie Dixon - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Doufám, že jste si Štědrý den zvláště užili s lidmi, kteří vás mají rádi a vy je také, že jste opět nabití pozitivní energií do dalších měsíců a jako každé úterý zde na odcloněno.com, i dnes mám pro vás další skvělou odpověď na naši jednu otázku o fotografování: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělala a která z vás učinila lepší fotografku?". Než se k ní však dostaneme, rád bych ještě upozornil na skvělou radu z minulého týdne, o niž se s námi podělil výborný fotograf ETHAN HILL. A teď již k další skvělé fotografce s jménem Dixie Dixon:

DIXIE DIXON je profesionální fashion fotografka a režisérka z Dallasu ve státě Texas, která se během několika let po dokončení vysoké školy dostala na vrchol svého odvětví a mezi jejími klienty nalezneme Kodak, Inside Edition, Rangefinder Magazine, Couture Magazine, Ford Models, PDN, ProFoods, PIX Magazine, Florsheim Shoes a mnoho dalších.

Své vzdělání získala na Texas Christian University, kde studovala business na Neeley School of Business. Její vedlejší specializací bylo umění, avšak obchodní stránka v jejím studiu převažovala, neboť Dixie Dixon chtěla vždycky z fotografování udělat business. A povedlo se.

© Dixie Dixon

© Dixie Dixon

Své první fashion focení měla schodou okolností v Praze a od té doby se nezastavila a velkou část svého života tráví na cestách za svými dalšími fotografiemi.

Její tvorba je nápaditá, plná života, energie a pozitivní atmosféry s technickou kvalitou o níž by se mnohým fotografům mohlo zdát. Zvláště mi imponuje její smysl pro kompozici.

© Dixie Dixon

© Dixie Dixon

A její odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělala a která z vás učinila lepší fotografku?" zní:

Musím říct, že naučení se "tvořit" fotografie místo jejich pouhého "focení", bylo nakonec to, co ze mě udělalo lepší fotografku. Rozdíl se nachází ve zkoumání, pre-vizualizaci, plánování a komponování obrazu ve tvé mysli před tím, než jej vytvoříš... a o tom vlastně umění fotografování je. :)

Více informací a skvělých fotografií fotografky Dixie Dixon naleznete na dixiedixon.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

I hope you're enjoying your holidays in peace and comfort among people you love. Today just like every Tuesday here at odcloněno.com I would like to welcome you to our next article from THE BEST FOTO "THING" project in which I ask some of the world's best photographers our one and only question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" and I truly appreciate their every answer. For example last week a wonderful NYC photographer ETHAN HILL shared his amazing piece of advice with us and today I'm pleased to introduce you to another great photographer. Her name is Dixie Dixon:

DIXIE DIXON is a professional fashion photographer and director based in Dallas, TX, who just recently finished college and is already making photographs at the top of her industry; working with clients such as Kodak, Inside Edition, Rangefinder Magazine, Couture Magazine, Ford Models, PDN, ProFoods, PIX Magazine, Florsheim Shoes, and many more.

© Dixie Dixon

© Dixie Dixon

She received her education at the Texas Christian University where she majored in business and minored in art at the Neeley School of Business to learn the ropes and eventually make her dream come true. To make a business out of her passion for photography.

One of her first fashion shoots took place in Prague a few years ago and she hasn't stopped working a traveling since. Dixie Dixon's photographs are full of life, ideas, amazing energy and positive atmosphere with technical precision many photographer could just dream about. Furthermore I especially love her sense of composition.

And Dixie's answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

I would have to say that learning how to "make" pictures instead of just "taking" them, ultimately is what has made me a better photographer. The difference lies in researching, pre-visualizing, planning and composing your image in your mind before you create it.. that is the art of photography! :) 

For more information and her wonderful photographs please visit dixiedixon.com.