Není copyright pro samotné fotografy a další umělce již spíše omezením?

Jak vnímáte současné zákony o autorských právech? Jste spokojení s copyrightem respektive téměř po celém světě uznávaném DMCA zákonem? Spoléháte se na něj? Registrujete například své fotografie u americké Library of Congress pro takřka neprůstřelnou ochranu vašich autorských práv? Chrání nás tento, jak mnozí již roky říkají, zastaralý systém? A co alternativy?

Sám se s touto problematikou potýkám a mysím říct, že ve fyzickém světě s copyrightem v podstatě nemám problém, avšak jakmile začneme hovořit o internetu, přijde mi poněkud rigidní, omezující a v mnohých instancích jaksi ne úplně výhodný pro samotné kreativce. Konkrétně mám na mysli sdílení naší tvorby.

Abych klasickému copyrightu nekřivdil, musím uznat existenci výjimky v podobě tzv. Fair Use neboli čestného užívání, jenž dovoluje použití díla i bez autorova souhlasu k účelům kritiky, parodie, novinářského zpravodajství apod. Avšak někdy si tuto klauzuli různí lidé vykládají jinak a mnozí raději tvorbu druhých nesdílejí, neboť patří k riziku averznější skupině. A já se jim vůbec nedivím.

Nechci však jenom čekat na zákonodárce, a tudíž jsem se rozhodl na některých z mých blogů dát šanci již deset let fungujícímu projektu Lawrence Lessiga, harvadského profesora práva, s nímž jsem již několik let experimentoval, a publikovat některé mé fotografie pod licencí Creative Commons a umožnit tak sdílení mých fotografií za určitých podmínek, lidově řečeno, zdarma.

Zdarma? To fotografové s vybavením za stovky tisíc korun neradi slyší a mnozí se na mě dívají skrz prsty, neboť si myslí, že se tím zříkám svých práv, kontroly nad fotografiemi, peněz etc. 

Dříve jsem byl také vůči Creative Commons více opatrný a do dnešní doby si ponechávám některé fotografie pod tradičním copyrightem, nicméně po řádném prostudování systému Larryho Lessiga jsem zjistil, že CC zvyšuje poptávku po mé tvorbě z řady fotografií i jiného experimentálního umění.

Oslovil vás někdo o svolení resp. o licenci pro použití jedné z vašich fotografií na sítích jako je třeba Pinterest, Tumblr a jim podobné? Mě osobně ne, třebaže jsem tam mnohé ze svých pod copyrightem publikovaných fotek našel.

Zlobím se? Posílám tzv. DMCA Notice provozovateli webu, jímž mu nařizuji, aby mé snímky z jeho sítě neprodleně ostranil? Samozřejmě, že ne. Čím více lidí moji tvorbu vidí, tím vyšší je pravděpodobnost, že ti, co za fotografie platí, mě osloví a ostatní, které by platit za fotky ani nenapadlo, mohou mé fotografie s Creative Commons licencí sdílet legálně a s klidem na duši.

Umění je třeba podporovat - finančně i jinak, avšak hádat se zbytečně člověku bere čas a potřebnou kreativní energii, nemyslíte? Navíc v případě, že Creative Commons licenci fyzická či právnická osoba poruší, klasický copyright nabývá na účinnosti a právníci a advokáti nastupují do zbraně.

Jak celou problematiku autorských práv vnímáte vy? Publikujete vaše fotografie pod Creative Commons licencí?