Joel Grimes - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Minulý týden, podobně jako každé úterý jsem měl tu čest podělit se s vámi o odpověď na otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?", kterou nám dal výborný National Geographic fotograf JIM RICHARDSON a dnes mám pro vás další skvělou radu o přístupu s fotografování a umění od skvělého fotografa z Kalifornie, jehož jméno je Joel Grimes:

JOEL GRIMES je profesionální fotograf, který v současnosti žije ve městě Pasadena ve slunné Kalifornii, jehož specializací je fotografování lidí ať už pro umělecké či komerční účely. Než se však dostal k profesionálnímu focení vice i méně známých lidí a tvorbě dechberoucích fotografií, již od útlého dětství, neustále tvořil, kreslil, maloval, hrál na hudební nástoje, rozebíral věci, zjišťoval, jak co funguje apod. Jednoho dne jej zájem o umění dovedl i k jeho oficiálnímu studiu a časem k fotografii.

© Joel Grimes

© Joel Grimes

A právě v prvním ročníku na střední škole Joel objevil fotografování, umělecký směr, jenž jej okouzlil natolik, že se v průběhu studia na střední a pak i na vysoké zabýval převážně jím a poté, co na University of Arizona získal svůj BFA titul se specializají na fotografování, otevřel si v Denveru své první fotografické studio. Po více než 26 letech praxe, fotograf Joel Grimes neustále fotografuje a tvoří úžasné kompozitní i nekompozitní, komerční i fine art snímky, pro klienty, jenž by mnozí fotografové mohli závidět, učí workshopy, produkuje výuková videa etc. 

Při pohledu na jeho fotografie si nelze nevšimnout citu pro světlo, se kterým je tvoří. Osobně mě velmi zaujalo jeho vyprávění o tom, jak trávil své volné chvíle v Arizoně fotografováním kaktusů. S pomocí fotoaparátu a blesku v poušti tvořil dechberoucí fotografie den, co den, zkoumal možnosti zábleskových zařízení a jednoho dne jej jeho tvrdá práce dovedla k uveřenění jeho fotografií v předním americkém foto-časopisu, kdy díky jeho přesvědčení dělat něco jiného a důvěře ve své vlastní schopnosti se jeho snímky staly prvními publikovanými digitálně pořízenými a Photoshopem upravenými snímky v historii tohoto časopisu...

A jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" zní:

Dlouhá léta jsem na sebe pohlížel převážně jako na fotografa a jediné, co jsem měl na mysli, když jsem jedl, spal i dýchal, bylo fotografování. Často jsem obhajoval svůj postoj k tématům jako je analog vs digitál, moji filozofii ohledně definice "puristy" i to, jak dalece můžeme dovést manipulaci fotografie ve Photoshopu... Všechno to jsou velká témata, ale nakonec, co je to, co nás všechny spojuje? Naše nástroje a techniky, které používáme? Ne, nicméně kreativní proces ano. Procesy přicházejí a odcházejí, nástoje a techinky přicházejí a ocházejí, stejně tak jako tradice, avšak jednou konstantní proměnnou, která vždy zůstává stejná, je umělec sám. Ten je pro tvorbu nezbytný. Posléze je to vše jenom o tvoření samotném a bez toho by život byla nuda.

Nyní sám sebe vnímám převážně a v první řadě jako umělce. Ano, používám pro naplnění mé kreativní vize nástoje jako fotoaparát a Photoshop, ale nyní nechávám tyto nástoje hrát druhé housle v mém procesu. Nezajímá mě udržování statutu quo "fotografa" resp. jeho předpojatou definici vytvořenou ostatními. Jsem umělec a ty prostředky, které volím k tomu, abych dosáhl kýženého výsledku nejsou důležité. Významné je to, jestli jsem naplnil svou uměleckou vizi.

Tato změna mého přístupu drasticky změnila výsledky mé práce. Z mnoha úhlů pohledu to bylo jak, kdybych byl propuštěn z vězení. A řetězy, jenž mě jednou poutaly, jsou nyní odstraněny a já mohu tvořit bez omezení.

Více skvělých fotografií dnešního fotografa i mnoho informací nejen o něm naleznete na joelgrimes.com.


the-best-foto-thing-odcloneno.png

Last week, just like every Tuesday here at odcloněno.com I had the honor to introduce you to a brilliant photographer and share his great answer to our one and only photography question "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" I'm talking about JIM RICHARDSON and I truly appreciate him giving us his insightful piece of advice and I'm glad I could be the one to share it with you. And today I have another wonderful US photographer who's images are known all over the world, his name is Joel Grimes:

JOEL GRIMES is a professional photographer based in Pasadena, CA who mostly specializes in making photographs of people for commercial and fine art purposes. Before he found photography, started to make a living as a professional photographer, working with wonderful and more as well as less famous people and making breathtaking photographs he's spent his childhood in Tucson, AZ drawing, painting, playing music, taking things apart, figuring out how they worked etc. and his growing interest in creativity lead him to studing art and after a while even photography.

© Joel Grimes

© Joel Grimes

It was in his freshmen year of high school when Joel discovered photography, a form of art which charmed him so much he gradually became living and breathing photography and after getting his BFA in Photography from the University of Arizona, he open up his first commercial studio in Denver. And after over 26 years in the photography industry, photographer Joel Grimes is constantly evolving, making wonderful composite as well as not-composite, commercial as well as fine art photographs for clients most photographers wish they could work with someday, teaching students online and in the "real world" etc. 

When I look at his photographs I cannot miss his amazing sense of light which he uses to make his unmistakeable "Joel Grimes images". The way he uses light is amazing regardless he's photographing people or cacti for that matter. By the way, have you heard his story about photographing cacti in a desert for a longer period of time, lighting them with strobes, learning about light, believing in his own vision leading to a publication in one of the most popular US photography magazines? It's an amazing story full of dedication, believe and working one's "ass off" resulting in first ever publication of digital photographs edited in Photoshop on the cover and inside in the history of said magazine. Give it a listen over here.

© Joel Grimes

© Joel Grimes

And his answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

For many years I looked at myself first and foremost as a photographer.  I mean I ate, slept, breathed making pictures.  I would often find myself defending my position on topics such as film verses digital, my philosophy on what constitutes a “purist”, how far we can manipulate an image in Photoshop, etc...  All great topics, but in the end what is the common thread that binds us? The tools or techniques we use?  No, the creative process.   Processes come and go, tools and techniques come and go, traditions come and go, but the one constant variable that never changes is it takes an artist to create!  In the end it is all about the creative process.  Without it, life would be boring.  

I now view myself first and foremost an ARTIST.  Yes, I use a camera and tools like Photoshop to fulfill my creative vision, but I now let those tools take a second role in the whole process.  I am not interested in maintaing the status quo as a “Photographer” or the pre conceived definition established by others.  I am an artist and what tools I use and how I get to my end result, doesn’t matter. What matters is have I fulfilled my vision as an artist.  This change in mindset has drastically changed the outcome of my work. In many ways it was like being set free from prison.  The chains that once bound me have now been loosed and I am now free to create without boundaries.

For more information about today's photographer and his great photographs please visit joelgrimes.com.