Fotografováním více projektů najednou ke zvýšené produktivitě?

Mnohokrát slyšíme fotografy vyprávět o jejich projektech, na kterých pracují a často my sami nějaký ten projekt právě tvoříme. Osobně takový styl fotografování považuji za více než vhodný, nicméně k němu mám malou výhradu.

Dříve jsem si myslel, že opravdová práce na foto-projektech spočívá v soustředění se pouze na jeden jediný projekt a s tím spojené nefotografování a téměř ani nemyšlení na nic jiného do té doby, než bude hotový. 

Veškerý svůj kreativní čas jsem tedy pokaždé investoval do jednoho projektu, což většinou vedlo k jeho předčasnému ukončení, jelikož mě ve většině případů zanedlouho přestal bavit.

Jednoho dne jsem se tedy rozhodl dát si větší volnost, rozdělat několik projektů najednou a pozorovat, co se bude dít. Nejen, že mi taková tvorba začala pomáhat v rozvíjení mého myšlení a představivosti, ale hlavně jsem si všiml, jak mě kreativně neomezuje. Představte si to jak sérii pokladniček se jmény různých projektů, do kterých postupem času vkládáme naše fotografie. Někdy do jedné, jindy do druhé a příště třeba do všech podle toho, jak se nám zlíbí. 

Omezení vede ke zvýšené kreativní činnosti a omezit každý projekt zvlášť je záhodno, nicméně to samé se nedá říct o limitování naší kreativity resp. produktivity samotné, nemyslíte?