Tony di Zinno - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Přeji vám krásný den a vítám vás u dalšího vydání THE BEST FOTO "THING" projektu. O svoji odpověď na naší pravidelnou otázku "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" se s námi minulý týden podělil talentovaný a úspěšný fotograf z Kalifornie JOEL GRIMES a dnes mám tu čest a potěšení představit vám dalšího skvělého fotografa jehož jméno jest Tony di Zinno. 

'TONY' LIBERO DI ZINNO je profesionální fotograf z Los Angeles, který se specializuje na fotografování extrémních sportů a dokumentární fotografii. Své fotografické vzdělání obdržel na kalifornské a mezi fotografy známé vysoké škole Art Center College of Design ve městě Pasadena a poté se vydal na tehdy tradiční cestu asistování špičkovým fotografům v Holywoodu, aby se naučil základům fotografického odvětví a získal cenné zkušenosti.

V současnosti se Tony di Zinno po více než 20 letech praxe živí fotografováním dechberoucích extrémních sportů jako například závodů Le Mans, tvorbou pro klienty jako Nike, The North Face, Aston Martin, Jaguar, Adidas, vyučuje fotografování na Art Center a mimo jiné tvoří snímky i pro neziskovou organizaci Mountain2Mountain v Afghanistánu a Pákistánu.

© Tony di Zinno

© Tony di Zinno

Ačkoliv Tony di Zinno je velmi zaneprázdněným a úspěšným fotografem, který fotí slavné atlety, vídá své fotografie na stránkách časopisů jako je Men's Journal, Outside, Racer nebo Triathlete a tvoří významné snímky v Afghánistánu, Nepálu a dalších místech na planetě zemi, nezapomíná být skromným, milým, celkově dobrým člověkem, a tudíž i úžasným fotografem.

A jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" zní:

Tou nejlepší věcí je to, že jsem otevřený a že zůstávám otevřený možnosti učit se z jakéhokoliv zdroje, od kohokoliv a kdekoliv.

Společně jsem se svým bratrem a učeným tibetským buddhistou strávil dva intensivní týdny cestováním a učením v chrámech v Tibetu, abych z první ruky poznal svět, do kterého se ponořil. Je totiž více méně ojedinělým člověkem ze Západu, který se kompletně uvrhl do monastického života v Namgyal Monastery Institute of Buddhist Studies - Gelug škole tibetského buddhismu v Dharmsale - hlavním městě Tibetu v exilu.

Jednou z nejbližších studentých přátel mého bratra byla mladá tibetská jeptiška s hladce vyholenou hlavou s náznakem strniště a šarlatovou róbou zosobňující blažený obraz nesmělosti, která mluvila pouze rodnou tibetštinou s mým bratrem, který mi její slova překládal. 

Tato půvabná a skromná sestra s námi strávila mnoho dní a pozorovala mě, jak jsem po celou dobu fotografoval. Když jsem fotil akční snímky na dvoře plném mladých mnichů, jak si hřmotně procvičují diskuze ve škole dialektů... byla tam. Když jsem aranžoval portréty tří mladých kandidátů známých jako Tulkus (považovaní za reinkarnace Lámy), byla tiše přítomna. Když jsem se účastnil veřejné audience jeho svatosti 14. Dalai Lámy, sdílela to s námi. 

A pak, téměř na konci mé návštěvy, poprvé mluvila přímo se mnou. Perfektní angličtinou a zatímco pečlivě volila svá slova, řekla mi: "ach tak, už chápu..."

Prvně mě to rozhodilo, ale pak jsem se rychle dal dohromady a zeptal se jí: "Sestro, co je to, čemu nyní rozumíš?"

A následně mi tato mladá, plachá žena věnovala ten nejlepší kompliment mého života profesionálního fotografa, když řekla: "Fotografování je tvá meditace."

Nemohl jsem věřit tomu, co jsem slyšel. Nejen, že někdo, kdo zasvětil svůj život denní disciplíně a meditaci, zaznamenal a hluboce a opravdově porozumněl, ale navíc si dala na čas a až po důkladném zvážení, promyšlení a opět hlubokém porozumění se mi o tom zmínila. 

Fotografování je moje meditace.

V jejím světě meditace nepředstavuje pouze zaměřování se na důležité věci, ale také vyřazení ruchu, vynesení smetí a zamítnutí nesprávného pohledu. Čím více jsem nad tím uvažoval, tím více jsem si uvědomoval, že tato řádová jeptiška mě naučila více o mé tvorbě jednou větou, jedním prohlášením, než, co jsem získal z let výuky na univerzitě. 

Navždy budu vděčný. 

"Buď statečný a nauč se rozlišovat mezi těmi, kteří budou podporovat tvé ambice, sny a vášně a těmi, kteří kritizují a hledají způsoby, jak tě odradit."

Pro více informací a fotografií fotografa jménem Tony, Libero di Zinno prosím navštivte dizinno.co.uk (momentálně ve výstavbě).

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

I hope you're having a wonderful day and I would like to welcome you to the next issue of THE BEST FOTO "THING" project. Last week a very talented and successful photographer JOEL GRIMES based in California shared his amazing answer to our one and only photography question "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" and today I am very pleased and honored to share another wonderful answer anoher great photographer shared with us. His name is Tony di Zinno.

'TONY' LIBERO DI ZINNO is a professional photographer based in the Los Angeles area in California who specializes in adventure sports and documentary photography. He received his photography education at the Art Center College of Design in Pasadena, CA. Then he took the route of assisting A-list photographers in Holywood to learn the ropes of the photography industry and nowadays after making photographs for over 20 years he is shooting Le Mans racing and other extreme sports, works with clients such as Nike, The North Face, Aston Martin, Jaguar, Adidas, teaches his own photography course at Art Center and makes photographs for a non-profit Mountain2Mountain organization in Afghanistan a Pakistan, to name a few of his activities.

© Tony di Zinno

© Tony di Zinno

Although Tony di Zinno is a very busy and also successful person, working with famous athletes, getting his work published in magazines such as Men's Journal, Outside, Racer or Triathlete, making meaningful work in Nepal, Afghanistan and other places, he remembers to stay humble, kind and all around nice person.

The first time I saw di Zinno's work I was astonished by the immediate feeling of being there and feeling the excitement of the adventure sports as well as the belonging and sympathy for his subjects in Afghanistan for example. One thing I am certain of there is much more in his photographs than meets the eye.

And what is his answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?"

The best thing I have ever done is to be open and remain open to learn - from any source, anyone, anywhere.

My Tibetan Buddhist scholar brother and I had been together for two intense weeks of travel and teachings at temples ostensibly so I could see up close and personal the world he had immersed himself in. He had become the rarest of things ... a Westerner living, breathing and sleeping as one totally immersed in the monastic life at the Namgyal Monastery Institute of Buddhist Studies a Gelug school of Tibetan Buddhism in Dharmsala - the capital of Tibet in exile.

One of my brothers closest study friends there was a young Tibetan nun whom with her smooth shaven head showing just a hint of stubble and scarlet robes personified the beatific image of shyness. She only spoke her native Tibetan to my brother and he would translate for me.

This lovely and modest nun spent many days with us and observed me making photographs all of these days. When I made action shots of a courtyard full of young monks practicing the thunderclap of debate in the school of dialects... she was there. When I arranged for portraits of a trio of young candidates known as Tulkus (thought to be reincarnated Lamas) she was there quietly present. When I was privy to a rare public audience with His Holiness the 14th Dalai Lama - she shared it with us.

Then near the end of my stay - she spoke directly to me for the first time. In perfect English she said carefully choosing her words, "ahh,... now I understand..."

At first I was just gob-smacked - but then I quickly gathered myself and asked her, "Sister ... just what is it that you understand now?"

And then without fanfare - this timid young woman gave me the best compliment of my professional photographic life... when she said, " Photography is your meditation."

I just could not believe what I was hearing. For one who has dedicated her life to the discipline of meditation on a daily basis she not only noticed a deep and profound insight - but took the time to mention it to me - but only after great consideration, deliberation and finally a deep knowing.

Photography is my meditation.

In her world mediation means not only focusing on the important things - but also to discard the noise, throw out the trash and dismiss the wrong view. The more I thought about it the more I knew that this ordained nun had taught me more about my work in a simple declarative sentence than I had gained from years of tuition at University. 

I shall be forever grateful.

“BE BRAVE and learn to discriminate between those who will support your ambitions, dreams and passions and those who are naysayers and critics who find ways to discourage you.”

For more information about Tony di Zinno and his photographs please visit his website dizinno.co.uk (currently under construction).