Jason Madara - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

"Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" je, jak mnozí z vás vědí, má jedna a jedniná otázka o fotografování. Odpověď každého fotografa i fotografky je však unikátní a dnes již téměř po čtyřicáté mám tu radost podělit se s vámi o další radu jednoho z nejlepších fotografů žijících mezi námi. Minulý týden se s námi podělil o tu svoji profesor z Berkley a iPhone fotožurnalista jménem RICHARD KOCI HERNANDEZ a dnes mám pro vás dalšího skvělého fotografa jménem Jason Madara:

JASON MADARA je profesionální fotograf který třebaže se narodil v Bryn Mawr v Pennsylvanii, vyrostl v Los Angeles v Califorinii v rodině hudebního producenta (otec) a filmové produkční (matka) a kreativního ředitele (nevlastní otec), a tak, jak píše ve své bio sekci, si Jason Madara myslel, že až vyroste, tak bude slavným režisérem-skladatelem. Nakonec však objevil fotografování a nový svět skrz hledáček svého fotoaparátu.

© Jason Madara - GQ

© Jason Madara - GQ

Při pohledu na jeho extenzivní portfolio, Jason Madara může být jen těžko "zaškatulkován". Mezi jeho tvorbou nalezneme úžasné portréty, krajinné, industriální, konceptuální, produktové fotografie i například skvělé snímky módy. Jeho vize a styl se však promítá všemi žánry a třebaže pro mě není úplně snadné identifikovat, co dělá fotografii "Jason Madara fotografií", při pohledu na každou z nich je mi jasné, kdo ji vytvořil. 

V současnosti žije v San Franciscu a když nefotografuje svoji milou rodinu, tvoří snímky pro GQ, Esquire, Wired, The Oprah Magazine, The New York Times Magazine, Popular Mechanics, Technology Review, Dwell, HP či Microsoft a mnoho dalších.

© Jason Madara - Popular Mechanics

© Jason Madara - Popular Mechanics

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

Všiml jsem si, že zřejmě zažívám evoluci ve směru mé tvorby každých několik let a že přelom nastává zrovna, když cestuji a mám úkol fotografovat něco nebo někoho tak, jak se mi chce. Většinou se jedná o editorial nebo osobní projekty. Při přibližování se neznámému, bez ponětí, co mi dané místo nebo subjekt nabídne, a pouze s tím vybavením, které sis vzal s sebou, zbývá ti pouze vlastní kreativita, na níž se můžeš spolehnout a vytvořit tak krásné a dynamické fotografie, které budou vyprávět daný příběh.

A tak když se mě ptáš: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jsem kdy udělal a která ze mě učinila lepšího fotografa," má odpověď je snadná: "Dovoluji sám sobě, abych byl připraven na neznámé, zbytečně nad tím nepřemýšlel a abych nikdy neztratil pozornost a pohled na to, co se snažím říct." Nakonec ještě, abych vždy byl ochoten růst a nikdy nebyl až moc pohodlný.

Více informací a skvělých fotografií Jasona Madary naleznete na jeho webu jasonmadara.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

"What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is, like most of you already know, my one and only photography question. The answer of every photographer though is always very unique and today for almost 40th time I have the pleasure to share an answer/advice from another one of the best photographers walking among us with you. Last week Berkeley professor and an amazing iPhone photojournalist RICHARD KOCI HERNANDEZ shared one of his own with us and this week we have another great photographer, Jason Madara:

JASON MADARA is a professional photographer born in Bryn Mawr, Pennsylvania and raised in Los Angeles, California in a family of a music producer father, a film producer mother and a creative director stepfather. And so, as he writes in the bio section of his website, Jason Madara thought he would grow up to be a famous director-songwriter. Eventually though he discovered photography and a whole new world he saw through the viewfinder of his camera.

© Jason Madara - GQ

© Jason Madara - GQ

When looking at his extensive portfolio one has a difficulty to put photographer Jason Madara into a box and say: he's a portrait photographer or landscape photographer or industrial photographer or conceptual photographer or product or fashion photographer because he can do all that and more. However his vision and style are both noticeable in all the genres and even though I am not completely able to say what exactly makes a photograph a Jason Madara Photograph, I can look at every single one of them and tell it's one of his own.

Currently he lives in San Francisco and when Jason Madara is not photographing his beautiful family he makes photographs for clients like GQ, Esquire, Wired, The Oprah Magazine, The New York Times Magazine, Popular Mechanics, Technology Review, Dwell, HP či Microsoft and many more.

© Jason Madara - Popular Mechanics

© Jason Madara - Popular Mechanics

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

I’ve noticed that I seem to experience an evolution in the direction of my work every few years and that the turning point comes when I am traveling for an assignment that has parameters within which I am free to shoot however I’d like. Mostly these are editorial assignments or personal projects. In approaching the unknown (not knowing what the location and/or subject have to offer) with only the equipment you’ve brought, you have only your own creativity to call upon to make beautiful, dynamic images that tell the particular story.

So you ask me, “What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?” The answer is simple: I allow myself to be ready for the unknown, to not over think it, and to never lose sight of what I am communicating. Lastly, to always be willing to grow, and never get too comfortable.

For more information about Jason Madara and more of his wonderful photographs please visit jasonmadara.com.