Richard Koci Hernandez - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Abych byl upřímný, musím hned na začátku uznat, že jsem nečekal, že budu mít tu čest podělit se s vámi o odpověď dnešního a skvělého fotografa, jehož fotografie mě inspirují a nepřestávají fascinovat každý den. Má otázka o fotografování je vždy pouze jedna a stejná: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" Avšak, jak už sami víte, odpověď každého fotografa je unikátní, oči-otevírající a inspirativní. Minulý týden se s námi podělil o tu svou fotograf z Austrálie v současnosti žijící v Indii, GRAHAM CROUCH a dnes mám nesmírnou radost podělit se s vámi o odpověď dalšího výborného fotografa jménem Richard Koci Hernandez:

RICHARD KOCI HERNANDEZ je profesionální fotograf a multimediální novinář v současnosti žijící v Californii, USA, kde mimo jiné přednáší na UC Berkeley Graduate School of Journalism. Ale než začal přednášet na školách jako Berkeley, Harvard  či Stanford University, nastoupil v roce 1984 na školu teologických studií v Los Angeles, po jejímž absolvování se vydal na Ventura Community College, kde studoval Liberal Arts (humanitní obor) a následně získal i bakalářský titul na San Francisco State University ze žurnalistiky. Již během svých studií Richard Koci Hernandez fotografoval pro Ventura Star noviny a po roce praxe v Kansasu ve Wichita Eagle nastoupil do San Jose Mercury News, kde strávil více než 16 let jako fotograf a pak i náměstek ředitele pro Multimédia/Foto/Video.

A právě v Mercury News se proslavil používáním "netradičních" fotoaparátů jako např. Holga a cokoliv, co bylo levnější než $10, kterým se často mnozí posmívali. Richard Koci Hernandez si však nenechal "nedostatky" těchto fotoaparátů stát v cestě a naplno využil jejich výhod, což mu přineslo i dvě nominace na Pulitzerovu cenu, nominaci a pak i ocenění National Emmy Award, "Best Use of Web" od National Press Photographers Association, James K. Batten Knight Excellence Award a mnoho dalších. Jeho tworba se také objevila v publikacích jako The New York Times, TIME magazine, Newsweek, USA Today či mezinárodní Stern. 

V poslední době jste si jeho dechberoucí tvorby určitě všimli na flickru či instagramu (@koci), kterou tvoří na ulicích se svým iPhonem. Richard Koci Hernandez je téměř učebnicovým příkladem fotografa, kterému nezáleží na tom nejlepším vybavení, jeho prioritou je možnost podělit se s lidmi o svá slova a příběhy ať už fotografií nebo článkem v online blogu jako MultimediaShooter.com či jeho novém projektu, na kterém pracuje společně s Danem Cristeou (@konstruktivist) zvaný LoFiMode.com.

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

Mojí odpovědí je to, co mi okamžitě vyplave na mysli: to, co ze mě dělá lepšího fotografa je bytí disciplinovaným fotografem, jenž fotí každý den po 365 dní v roce. Už praktikuji toto "jedna fotka denně" cvičení přibližně 10 let a zatím se mi to skutečně povedlo a naplnil jsem tento cíl dvakrát - v roce 2000 a 2011. Věřím, že jedinou cestou, jak se stát lepším fotografem je praxe. Focení každý den zlepšilo mé fotografické smysly a vnímání kompozice i světla. Jednou z mých motivujících inspirací je citát, který se mi vryl na duši: "Když je vše řečeno a uděláno, více je řečeno a uděláno," Lou Holtz. A já chci více fotografovat, než o tom přemýšlet nebo mluvit. Tím řečeno: je čas jít ven a vytvořit zase několik fotografií.

Více informací a úžasných fotografií Richarda Koci Hernandeze neleznete na jeho webu richardkocihernandez.com a také na instagramu @koci.


the-best-foto-thing-odcloneno.png

Right in the beginning of this article I have to admit I didn't expect I would have the opportunity and honor to share an answer to my one and only photography question from a photographer whose work inspires and fascinates me every day. As you probably know by now my question is always the same: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?", but each answer is always unique, eye-openning and inspiring. GRAHAM CROUCH, a photojournalist from Australia currently living in India, shared his last week and today I am pleased to share another wonderful answer from a photographer from California, Richard Koci Hernandez:

RICHARD KOCI HERNANDEZ is a professional photographer and a multimedia journalist currently living in California, USA, where he also lectures at the UC Berkeley Graduate School of Journalism. But before he's started to teach at schools such as Berkeley, Harvard and Stanford University, he went to school himself first. In 1984 he enrolled to the Los Angeles school of Theological Studies for 6 years, then to Ventura Community College to study Liberal Arts for two years and after a year at the San Francisco State University he received his BA in Journalism. During his studies, Richard Koci Hernandez, worked as a Ventura Star staff photographer, then as an intern at Wichita Eagle in Kansas and after a year there he went to work to San Jose Mercury News paper where he spent 16 years of his life as a staff photographer and a deputy director for Multimedia/Photo/Video.

It was in Mercury News where he's become known for using "non-traditional" cameras such as Holga or anything cheaper than $10, for which he's even been teased by others for a few times. However Richard Koci Hernandez has not let the "drawbacks" of low-end cameras stand in his way and has fully taken an advantage of their imperfections to make outstanding work. Since then he's been twice nominated for the Pulitzer Price, nominated and received National Emmy Award and the James K. Batten Knight Excellence Award, the "Best Use of Web" award from the National Press Photographers Association and many more. And his work appeared publications such as The New York Times, TIME magazine, Newsweek, USA Today and the international Stern.

Nowadays you are without a doubt familiar with his iPhone photographs he shares on flickr and instagram (@koci) everyday. Richard Koci Hernandez is a inovator and one of the photographers who don't care about the latest and gratest photography gear, instead he is interested in sharing his stories with people all over the world through his photographs and articles on his blog MultimediaShooter.com and his new site about mobile photography which he runs with his college and another amazing iPhoneographer Dan Cristea (@konstruktivist) called LoFiMode.com.

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

For me, the answer is one that floats immediately to the surface. What makes me a better photographer is being disciplined about taking a photograph EVERY day for 365 days. I've been practicing this Photo-A-Day exercise for about 10 years. On two occasions have I actually succeeded in accomplishing this goal, in 2000 and in 2011. I believe that the only way to become a better photographer is to practice. Shooting an image everyday has improved my photographic sensibilities when it comes to light and composition. One of my motivating inspirations is this quote, which I have ingrained in my psyche:  "When all is said and done, more is said than done," Lou Holtz. I want to DO more photography than thinking or talking about it! Enough said. Time to go out and take some images.

For more information about Richard Koci Hernandez and his amazing photos please visit his website richardkocihernandez.com and follow him on instagram @koci.