Antonio Bolfo - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Přeji příjemné úterý a vítám vás u dalšího pravidelného vydání článku z THE BEST FOTO "THING" projektu, ve kterém se s námi skvělí a v podstatě jedni z nejlepších fotografů světa dělí o jejich odpověď na moji jednu a jedinou otázku o fotografování: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" Mnohé odpovědi jsou výbornými radami nejen pro začínající, ale i pokročilé fotografy. Minulý týden se s námi podělil o tu svoji fotograf TONY ARRUZA a dnes mám pro vás dalšího výborného fotografa jménem Antonio Bolfo:

ANTONIO BOLFO je profesionální fotograf z New York City specializující se na dokumentární a reportážní fotografii. Jeho cesta k fotografování však nebyla cestou přímou, třebaže byl vždy nedaleko umění. Od útlého dětství si neustále maloval, kreslil a modeloval, a tak nebylo překvapením, když roku 1999 nastoupil na univerzitu Rhode Island School of Design, kde studoval Film/Animaci/Video. Po úspěšném absolvování univerzity nastoupil na plný úvazek do firmy Harmonix specializující se na vývoj her, kde pracoval jako animátor/ilustrátor a podílel se na vývoji her pro Playstation jako například Guitar Hero, Antigrav, Karaoke Revolution či Amplitude. 

Po čtyřech letech tvorby her se ale fotograf Antonio Bolfo rozhodl změnit zaměstnání a nastoupil k newyorkské policii (NYPD). Nicméně umění jej opět neopustilo. V kapse své uniformy měl vždy s sebou malý kompaktní fotoaparát a tvořil snímky při pochůzkách v ulicích NYC, kdy se dalo, a když měl po službě, převlékl se do civilu a šel ještě fotografovat do "míst", kam se s uniformou nedostal. Dva roky také pracoval na projektu fotografování policejní Operace IMPACT pro nováčky, avšak v té době už byl i na Haiti dokumentovat následky zemětřesení. Postupem času jeho láska k fotografování převýšila tu k zaměstnání u NYPD a v letech 2008-2009 absolvoval program pro fotožurnalisty na International Center for Photographers (ICP) a vydal se na cestu profesionálního fotografa.

Jeho fotografie se objevily na několika výstavách ve Španělsku, Francii i New Yorku i v mnoha periodikách jako je například The New York Times, Vanity Fair, TIME magazine, Wall Street Journal, American Photography a mnoho dalších. V roce 2011 mu National Press Photographers Association (NPPA) udělila první místo za domácí zpravodajství, ve stejném roce byl vybrán pro JOOP SWART MASTERCLASS v Amsterdamu a například roku 2009 získal The New York Times Company stipendium. 

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

Nemyslím si, že je to pouze jedna věc, nebo cvičení, díky kterému se člověk zlepší ve fotografování. Myslím, že vyjadřování tvých pocitů o subjektu a situaci, které fotografuješ dělá tvoji tvorbu více zajímavou a vrstevnatou. Vždy se tak snažím vcítit do emocí mého subjektu. Fotografie je forma vyjadřování a čím více expresivní a výkladová je, tím je i zajímavější. Nedělej ji doslovnou.

Více informací o fotografovi jménem Antonio Bolfo a jeho skvělé fotografie naleznete na antoniobolfo.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

I hope you're having a wonderul Tuesday and as usual even today I would like to welcome you to the regular publication of THE BEST FOTO "THING" project, in which some of the best photographers in the world share their answer to my one and only photography question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" Many answers are also wonderful pieces of advice for beginning as well as for the more advanced photographers. For example last week TONY ARRUZA shared his answer to my one question with us and today I have another great photographer and his answer for you. His name is Antonio Bolfo:

ANTONIO BOLFO is a professional photographer based in New York City who specializes in documentary and reportage photography. But even though he's never been too far from art, his journey towards being a photographer was not as straight forward as many might have thought. Since he was a little kid, Antonio Bolfo was always drawing, painting or scuplting and so it was not surprise that he chose to study Film/Animation/Video at the Rhode Island School of Design in 1999 and after he successfully graduated the university, Antonio went to work full-time as a senior animator at the Harmonix - a game developement company, where he worked on Playstation games such as Guitar Hero, Antigrav, Karaoke Revolution and Amplitude.

After four years of game developement photographer Antonio Bolfo decided to change his career path and became a police officer at the NYPD. Art and creativity didn't abandon him, though. There had always been a small pocket camera in the pocket of his uniform so he could make photographs on the streets when he saw something interesting. But the uniform "prohibited" him to make more personal kind of photographs so after his shift ended he would put on his civilian clothes so he could make more meaningful work. Antonio was also documenting the Operation IMPACT of the NYPD for rookies for 2 years although by that time he was also in Haiti to cover the earthquake disaster and eventually his love for photography overgrew his love for being a police officer. Therefore for a year of 2008-2009 he went to study photojournalism at the International Center for Photographers (ICP) in New York and then he went to work as a professional photographer.

To this day Antonio exhibited his photographs in Spain, France and New York and his work was published in The New York Times, Vanity Fair, TIME magazine, Wall Street Journal, American Photography among others. in 2011 he was awarded first place for domestic news by the National Press Photographers Association (NPPA), in the same year he was chosen to participate in the JOOP SWART MASTERCLASS in Amsterdam and for example in 2009 he received The New York Times Company Scholarship.

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

I don't think it's a single event or exercise that improves one's photography. I think expressing your feelings about the subject and situation you are photographing makes your work more interesting and layered.  I always try to tune into my subjects' emotions as well. A photograph is a form of expression, and the more expressive and interpretive it is the more interesting I think it is. Don't make it literal. 

You can find more information about Antonio Bolfo and his amazing photographs at antoniobolfo.com.