Mitchell Kanashkevich - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Sedm dní uplynulo od té doby, co se skvělý fotograf ALEX MAJOLI s námi podělil o svou odpověď a radu na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?". A dnes je ten pravý čas na další odpověď a inspirativní radu, tentokrát od fotografa jménem Mitchell Kanashkevich:

MITCHELL KANASHKEVICH je profesionální fotograf, který žije v Sydney v Austrálii, třebaže většinu času tráví na cestách. Mitchell K. je cestovatelský fotograf specializující se na dokumentování pradávných kultur, unikátních životních podmínek i náročných životních situací v odlehlých částech světa. Kromě cestovatelské fotografe a práce fotografa na volné noze, Mitchell Kanashkevich také píše elektronické knihy o focení. Dvě vydal sám a další vytvořil a vydal ve spolupráci s Digital Photo School a Craft&Vision. Jeho fotografie se objevily na obálkách i uvnitř časopisů jako Digital SLR Photography, Capture či Get Lost! a také je najdeme v nabídce Getty Images či Corbis, které jej reprezentují.

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

Myslím, že kdybych řekl, že to byla jenom jedna "nejlepší" věc, je přílišné zjednodušení. Ale kdybych to musel zjednodušit, mohl bych říct, že ta "věc", bylo moje rozhodnutí soustředit se na fotografování. Zasvěcení sama sebe k tvorbě těch nejlepších fotografií bez upřednostňování myšlenek na to, jak s mými fotografiemi můžu vydělat peníze nebo jak to udělat, aby mi je publikovali. V podstatě abych přemýšlel o čemkoliv jiném, co přichází až po fotografiích před jejich tvorbou. Pracoval jsem tvrdě po léta, zřídka vydělal nějaké peníze a neměl jsem ponětí, jak budu financovat můj další výlet/projekt. Ale nakonec, skrz to všechno, jsem se naučil. Naučil jsem díky dělání a stal se ze mě lepší fotograf.

Více o dnešním fotografovi a jeho výborné fotografie naleznete na jeho osobní webu/portfoliu či blogu a také nezapomeňte na jeho eKnihy. Za pozornost také stojí jeho videa na YouTube.


the-best-foto-thing-odcloneno.png

Seven days had passed since a wonderful photographer ALEX MAJOLI answered my one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" last week and today is the right time for another great and inspiring advice/answer. This time from a great photographer Mitchell Kanashkevich:

MITCHELL KANASHKEVICH is a professional travel photographer based in Sydney, Australia. But most of the time he is on the road traveling the world and documenting ancient cultures and unique and challenging life situations. Besides travel photography Mitchell Kanashkevich also freelances and publishes eBooks about photography. He's already published a few by himself and some with cooperation with the Digital Photo School or Craft&Vision. His photographs has already appeared on the cover as well as inside of magazines such as Digital SLR Photography, Capture or Get Lost! and we can also find his photographs at Getty Images or Corbis who he has been represented by. 

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is: 

I think that to say there was just one "best" thing would oversimplify things, but I guess if I had to, I could say that "thing" was simply my decision to focus on photography. To dedicate myself to creating the best possible body of work, ahead of thinking how I could make money with my images or how I could get published or thinking about anything that comes after the images. I worked hard for a few years, barelymade any money, didn't know how I'd fund the next trip/project. But ultimately, through this, I learned. I learned through doing and became a better photographer because of that.

You can find more information about today's photographer and his photos on his website/portfolio, his personal blog and don't forget to check out his eBooks. Be also sure to check out his videos on YouTube.