Art Streiber - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

A po týdnu opět přišel čas na dobu, kdy se s námi úspěšní fotografové dělí o jejich "tajné recepty", díky kterým se stali lepšími fotografy a fotografkami. Minulý týden se s námi o svou odpověď na otázku "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" fotograf MITCHELL KANASHKEVICH a dnes tu máme dalšího skvělého fotografa jménem Art Streiber:

ART STREIBER je profesionální freelance fotograf z Los Angeles, CA, který se specializuje na reportážní, cestovní a portrétní fotografie i snímky ze zábavního průmyslu. Před jeho objektivem stály hvězdy Holywoodu a hudebních pódií, umělecké scény i sportu jako Will Smith, Colin Farrel, Nicole Kidman, Bono, Justin Bieber, JJ Abrams, Taylor Swift, Elvis Costello, Shepard Fairey, Venus Williams, Steven Spielberg, George Clooney a mnoho dalších. Z jeho portrétů je patrné jeho působení v oblasti reportážní fotografie, což jim dodává vizuální jednoduchost, nápaditost, skvělé světlo a originálně zachycenou osobnost každého z jeho subjektů. 

Justin Bieber and girls in window. Beverly Hills, CA. October 30, 2010

Justin Bieber and girls in window. Beverly Hills, CA. October 30, 2010

Art Streiber často fotografuje pro světem proslulé časopisy jako Vanity Fair, GQ, Esquire, ESPN, TIME, Newsweek, Wired etc. stejně tak jako pro televizní a filmová studia ABC, CBS, CNN, Fox, HBO, MTV, NBC, SyFy Channel, Showtime, TBS,  The CW, TNT, Warner Brothers Studios, Universal Studios, Sony Pictures, Paramount, Dreamworks a Columbia-TriStar. V roce 2005 byl jmenován jedním ze 100 nejdůležitějších lidí ve fotografování časopisem American Photo Magazine a za svoji tvorbu získává ocenění téměř každoročně od PDN či již zníněného American Photo Magazine. 

V neposlední řadě stojí za zmínku, že posledních cca 10 let každý rok fotografuje předávání filmových Oskarů, kde má přístup do zákulisí a někdy se i účastní a dokumentuje samotné přípravy večera. A protože z většinou lidí, kteří se tam pohybují již pracoval, má možnost tvořit krásné snímky hvězd filmového plátna i v tomto prostředí aniž by byly nervózní.

Neil Patrick Harris with lipstick. West Hollywood, CA. September 5, 2009

Neil Patrick Harris with lipstick. West Hollywood, CA. September 5, 2009

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

Můj proces zlepšování se a bytí lepším fotografem nemá cokoliv společného s něčím technickým, organizačním či profesionálním. Na světě není jedniný fotoaparát, blesk nebo objektiv, které by sami o sobě zlepšily moje fotografie. Rád si myslím, že moje tvorba se neustále zlepšuje, vyvíjí a stává se myšlenkově hlubší. Také jsem zjistil, že je mnohem zdravější a moudřejší dívat se na svou kariéru z dlouhodobé perspektivy oproti krátkodobému či z situačnímu pohledu.

Upřímně, ta nejlepší "věc", kerou jsem kdy udělal a která ze mě udělala lepšího fotografa je stárnutí, získávání více zkušeností, dospívání a vytváření si smyslu pro perspektivu, což jsem neměl, když jsem začal. Třebaže to zní jako cliché, je to pravda. To, že jsem se nikdy nevzdal, nepovažoval "ne" za odpověď a neúnavně pracoval na tom, abych se dostal dál, než jsem byl kdykoliv dřív je to, co mě pohání kupředu od té doby, co jsem v roce 1984 začal svoji kariéru ve fotografování.

A moje rada začínajícím fotografům je: berte se vážně, vytvořte si smysl pro svou vlastní estetiku, obklobte se tvrdě pracujícími lidmi, kteří vás budou podporovat, koncentrujte svoji energii a nikdy se nevzdejte svého snu být profesionálním fotografem.

Another week passed by which means it is the right time to share a new answer to my one question "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" Last week MITCHELL KANASHKEVICH who was kind enough to share his "secret recipe" with us and answered my question about his sucess in photography and today we have another great  photographer Art Streiber:

Více informací a skvělých fotografií naleznete na www.artstreiber.com či facebooku.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

ART STREIBER is a professional freelance photographer based in Los Angeles, CA who specializes in reportage, travel portrait and entertaiment photography. In front on his lens, there were stars from Holywood, music industry, art and sport scene such as Will Smith, Colin Farrel, Nicole Kidman, Bono, Justin Bieber, JJ Abrams, Taylor Swift, Elvis Costello, Shepard Fairey, Venus Williams, Steven Spielberg, George Clooney and many more with whom Art Streiber was able to create iconic images of our time. By looking at his portraits we can see his background in reportage photography - his portraits are visually clean and simple but still very interesting and complex, using wonderful light and caturing personality of his subjects in a way nobody has before.

Art Streiber is often making photographs for world renowned magazines such as Vanity Fair, GQ, Esquire, ESPN, TIME, Newsweek, Wired etc. as well as for TV and film studios like ABC, CBS, CNN, Fox, HBO, MTV, NBC, SyFy Channel, Showtime, TBS,  The CW, TNT, Warner Brothers Studios, Universal Studios, Sony Pictures, Paramount, Dreamworks and Columbia-TriStar. In 2005 he's been named one of “The 100 Most Important People in Photography” by American Photo Magazine and his photographs are awarded by PDN or American Photo mostly every year.

Charlize Theron backstage at the Oscars. Los Angeles, CA, February 29, 2004

Charlize Theron backstage at the Oscars. Los Angeles, CA, February 29, 2004

Last but not least, photographer Art Streiber has been documenting The Oscars every year for the last 10 years where he has access to go backstage and sometimes to the rehearsals. And because he's already worked with most of the people there, he is able to make wonderful images, to keep them comfortable and to let them still enjoy their evening.

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:  

My becoming a better photographer has nothing to do with anything technical, organizational or professional.  There isn't a single camera, light or lens that has singularly improved my imagery. I like to think that my work is always improving, evolving and becoming more thoughtful and I've found that taking the long view of my career is much healthier and wiser than taking a short term or situational view.
Honestly, the best "thing" I have done that has made me a better photographer is grow older; gaining experience and maturity and developing a sense of perspective that I didn't have when I began.  As cliche as it sounds, it's true.  Never giving up, not taking "no" for an answer and tirelessly working to take myself beyond where I've been before is what's kept me going since I started a career in photography in 1984.
My advice to emerging photographers is; take yourself seriously, develop your own aesthetic, surround yourself with incredibly supportive and hardworking people, focus your energy and never give up your dream to be a professional photographer.

You can find more information and photographs on his website www.artstreiber.com and his facebook page.