Rebecca Drobis - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

I dnes, jako každé úterý, mám to potěšení se s vámi podělit o další užitečnou a dobrou radu o fotografování. Minulý týden se s námi o svoji odpověď na otázku "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" podělil ve videoodpovědi fotograf PAUL GERO a dnes tu máme fotografku jménem Rebecca Drobis:

REBECCA DROBIS je americká profesionální fotografka z Washingtonu DC, která se specializuje na fotografování dětí, za což byla také oceněna - například Photo District News (PDN) ji jmenovalo jednou z 30 PDN fotografů pro rok 2011, kteří stojí za pozornost. Na fotografování dětí ma Rebecca nejraději objevování světa plného dětské zvídavosti a svou inspiraci nachází převážně ve svém dětství. A že svou práci dělá ráda je vidět i na jejích fotografiích, které se objevili např. v Los Angeles Times, Washington Post Magazine či na Discovery Channel. A když zrovna nefotí dětskou módu či editorial, pracuje na svém foto projektu o dětech z Blackfeet rezervace, nebo ji můžeme nalézt s dětmi od 8 do 18 let, které učí používat fotoaparáty, aby se mohli vyjadřovat i skrz toto námi oblíbené médium. 

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělala a která z vás učinila lepší fotografku?" odpověděla:

Pro mě, tou nejdůležitější věcí, kterou jsem udělala, abych našla svůj fotografický styl, bylo asistování různým fotografům s odlišními styly a přístupy. Jakmile jsem začala brát fotografování vážně, měla jsem možnost studovat a získat počáteční praxi na Santa Fe Photo Workshops - škole v Novém Mexiku, kde se učí týdenní kurzy o fotografování vyučované světovými mistry v oboru. Každý týden jsem tak měla příležitost zúčastnit se jiného kurzu a zkusit nové věci jako focení krajiny na velký formát, práci ve studiu, akty a alternativní techiky zpracování fotografií v temné komoře. Odjakživá tíhnu k portrétům, ale díky těmto kurzům jsem se naučila obrovské množství technik, které mi pomohly - krajinnářská fotografie pro porozumění světlu, temná komora pro naučení se trpělivosti a hlubokému si vážení vyvolaných fine art fotografií a nakonec studio mi dalo umění pracovat s lidmi. Poučení které z toho plyne je tedy následovné: buď všestranný, využij každé příležitosti pro asistování profesionálním fotografům, studuj, najdi si mentory a zkoušej věci, které bys normálně možná ani nedělal. To je místo, kde ke kreativitě a novým objevům dochází.

Více informací o dnešní fotografce naleznete na jejím webu/portfoliu www.rebeccadrobis.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Today, like every week on Tuesdays, I have the pleasure to share another wonderful and useful piece of advice about photography with you. Last week PAUL GERO shared his great video answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" with us. And today we have Rebecca Drobis:

REBECCA DROBIS is an American award-winning professional photographer based in Washington DC who specializes in children photography. Rebecca's most favorite thing about making photographs with children is exploring their wondrous world and her inspiration comes from her own childhood. From her photographs we can say she loves what she does, so it's no surprise her photographs has been featured in The Los Angeles Times, The Washington Post Magazine or on the Discovery Channel or that she's been chosen as one of the PDN's 30 photographers of 2011. And when Rebecca Drobis is not making children fashion or editorial photographs we can find her in Montana in the Blackfeet Reservation working on her ongoing project or with kids from 8 to 18 teaching them how to express themselves through our favourite medium.

And her answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

For me, the most important thing that I have done to find my photographic style was to assist for a variety of photographers with different styles and approaches.  Once I became very committed and serious about photography I got an internship at the Santa Fe Photo Workshops, a school based in New Mexico that teaches week-long photography workshops taught by master photographers across the world.  Each week I had the opportunity to take a different class--- I tried new things like large format landscape, studio, nudes, alternative darkroom processes.  I have always loved portrait photography, but I learned a vast amount of technique through these different areas— landscape photography helped me understand light and patience, the darkroom gave me a deep appreciation for the fine art print and the studio helped me learn how to work and direct people.  So the bigger lesson would be to branch out on assignments and take every opportunity you can to assist professionals, take classes, find mentors and try things that might not be what your normally do.  This is where the creativity and breakthroughs happen.

Find out more about Rebecca Drobis at her website / portfolio www.rebeccadrobis.com.