INTERVIEW: fotograf Scott Bean - rozhovor s fotografem krajin v režii Jan Miřacký

Před pár týdny mi přišel od Jana Miřackého tweet, ve kterém mě informoval o interview, které připravil s jedním z jeho oblíbených fotografů a nabídl mi publikaci dokončeného rozhovoru. Samozřejmě jsem s radostí přijal a dnes mám tu čest Honzovo skvělé interview publikovat, na Honzovu žádost i v angličtině, a nyní mu předávám slovo:

S naším dnešním fotografem jsem se setkal na Flickru, pak jsem začal číst jeho blog a nakonec jsem ho oslovil a poprosil o rozhovor. On kývnul a vám se v následujících řádcích představí americký fotograf z Kansasu Scott Bean.

Scott Bean není profesionální fotograf na plný úvazek, pracuje na americkém ministerstvu zemědělství jako vědec, který zkoumá proteiny v zrnu. Sám říká, že tenhle svět levé hemisféry rád vyvažuje fotografováním, reprezentujícím hemisféru pravou.

Jak jsi se dostal k fotografování?

Jako kluk jsem často běhal venku. Když jsem šel na vysokou školu, už jsem neměl tolik příležitostí jako dřív, tak jsem se rozhodl začít fotografovat. Byla to pro mě cesta, jak si víc užít přírodu. Je to správná rovnováha mezi výzkumem a možností se kreativně vyjádřit.

Vyděláváš si fotografováním? Dovedeš si představit, že dáš výpověď a začneš se věnovat fotografování na plný úvazek?

Jednou bych rád dal výpověď a věnoval se naplno fotografování; v současné době si ale užívám oboje.

Nějaké peníze vydělávám z prodeje tištěných fotek, učím fotografické kurzy a workshopy a také některé fotky poskytuji ve fotobankách.

Chtěl bych se stát lepším fotografem, myslíš si, že člověk musí vystudovat fotografii na umělecké škole nebo se může stát „dobrým“ fotografem i bez toho?

Jsem naprostý fotograf samouk, tak jsem předpojatý k názoru, že nikdo nepotřebuje žádné formální kurzy nebo vzdělání. Nejdůležitější věc vedoucí ke zlepšení je fotit! Mnoho lidí zlehčuje důležitost „tréninku“ v umění; člověk se tréninkem zlepšuje ať dělá cokoliv.

Hrozně moc jsem se toho naučil z fotografických publikací, tak prakticky mohu říci, že jsem „studoval“ fotografii. Když jsem začínal, tak neexistovaly poblíž žádné kurzy, kterých bych se mohl zúčastnit. Kdybych měl příležitost, tak bych se jich asi zúčastnil. Ale stále bych se rád zúčastnil workshopů, které by vedli někteří z fotografů, které opravdu obdivuji.

Myslím, že kromě tréninku, je nejlepší věc, kterou člověk může udělat, aby zlepšil své fotky, studovat práci ostatních fotografů. Hodně jsem se naučil od lidí sdílejících svoji práci na Flickru, Facebooku, blozích, atd.

Zodpověděl jsi moji nadcházející otázku o tom, jak se člověk může zlepšovat ve fotografování. Jak přesně ti pomohl Flickr? Je to jen o sledování práce ostatních a získáváním (pozitivní) zpětné vazby na vlastní práci nebo je v tom ještě něco dalšího, co bys rád zmínil?

Flickr mi pomáhá snadným přístupem k některým úžasným fotografiím od fotografů z celého světa. Dost se učím studováním fotografií, které se mi líbí. Když si fotografii prohlížím, snažím se zamyslet nad světlem, kompozicí, věcmi jako polohou fotoaparátu, atd.

Můžeš jmenovat nějaké fotografy, jejichž práci obdivuješ?

Mezi fotografy, kteří mě inspirovali bych zařadil Ansela AdamseJohna ShawaDavida MuenchaGalena Rowella George Leppa. Hodně lidí na Flickru mi dalo inspiraci, a to včetně tebe, dále Alexander ZaidemanAspenbreezeJax RileyJim GriggsAdam SparksJudd Patterson Vignir Mar.

Díky moc! Jak jsem koukal, většinu fotek děláš v Kansasu. Jsou nějaká další místa, kde bys rád fotografoval?

Mám opravdu rád prérie, takže hádám, že bych chtěl nafotografovat všelijaké prérie a stepi po světě. Z nějakého důvodu jsem vždycky chtěl fotit v Mongolsku. Možná mě lákají tamní široké otevřené prostory, které jsem viděl.

Všiml jsem si, že nefotografuješ lidi nebo aspoň ty fotky nesdílíš. Proč?

Vídám lidi neustále, tak pro mě nejsou tak zajímaví na fotografování jako příroda.

Nedávno jsi měl v Kansasu výstavu svých fotek. Byla to tvá první výstava? Plánuješ už nějakou další?

Vystavuju nějaké fotografie v Kansasu v místních restauracích. První výstavu v „umělecké galerii“ jsem měl minulý rok. Byla to sranda, ale taky stres. Nakonec to dopadlo dobře. Bylo to v souvislosti s workshopem, který jsem dělal pro galerii. Bylo to fajn. 

Neustále hledám příležitosti k vystavení své práce. Momentálně ale nemám nic domluveno.

Co je důležitější? Fotograf nebo vybavení?

Bez debat je nejdůležitější fotograf. Pro mnoho lidí (mě určitě nevyjímaje) je zkoušení nového vybavení část zábavy kolem focení. Ale nová výbava tě neudělá lepším fotografem, je to nástroj. Nový „nástroj“ ti může pomoct udělat práci rychleji nebo efektivněji, nebo možná ti dovolí dokončit práci, kterou bys jinak dodělat nemohl. Ale TY se nestaneš v té úloze LEPŠÍ. Podej nástroj někomu, kdo s ním umí a může vytvořit úžasné věci. Podej ho někomu, kdo s ním neumí a nejspíš s ním neudělá vůbec nic. Já nemám naprosto žádné hudební nadání, podej mi ten nejlepší hudební nástroj, který byl kdy vyroben a zvuky, které z něj dostanu ti budou ničit uši.

Nevím, proč si tolik lidí myslí, že nový fotoaparát nebo nový objektiv najednou výrazně zlepší jejich fotky.

Děkuju, že jsi zodpověděl všechny mé otázky, bavilo mě to. Přeju ti jenom to nejlepší v životě a ve fotografii zvláště. Rád jsem tě poznal, Scotte!

Taky mě to bavilo a hodně jsem se naučil. Inspiroval jsi mě k tomu, že začnu dělat rozhovory pro svůj blog. Ještě jednou díky! Užil jsem si to a rád jsem tě poznal.

 

Zaujaly vás fotografie dnešního fotografa? Více jeho skvělých fotek najdete na:

http://www.flickr.com/photos/12854991@N06/

© Copyright Scott Bean 2011 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a pro již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru či LIKE na facebooku? Tlačítka jsou kousek níž vlevo. :)

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

I came across today's photographer on Flickr, then I started reading his blog and then I asked him for an interview. He agreed, so let me introduce you to the american photographer from Kansas Scott Bean:

Scott Bean isn't a full time pro. He is a scientist for the US Dept of Agriculture, where he studies grain proteins. He says he likes to balance this very 'left brain' world with 'right brain' photography.

How did you get into photography?

I grew up being outside a lot and when I got to college I didn't have the opportunities I did while growing up to be outside, so I decided to get into photography as a way to enjoy nature more. It is a good balance for research and a good creative outlet.

Do you make money from photography? Can you imagine you quit your job as a scientist and become a fulltime photographer?

Someday I might like to retire from my 'day job' and do photography full time; right now I enjoy both though.

I earn some money selling prints, teaching photography classes and workshops, and licensing some photographs for stock use.

I'd like to become a better photographer, do you think one must attend an art school and study photography or one can become “good” photographer even without studying it.

I'm a completely self taught photographer so I'm biased towards thinking that nobody needs any formal training or education to be a good photographer. The most important thing to improve your photography is too take pictures! Many people seem to discount the importance of 'practice' in the arts; practice makes you better at anything. 

I have learned a tremendous amount from photography books, so in a way I suppose I have had 'studied' photography. When I started there weren't any classes nearby that I could attend, if I had the opportunity I would have taken them probably. I'd still like to take some photography workshops from some of the photographers I really admire.

Besides practice, I think the best thing someone can do to improve their photography is to study the work of other photographers. I've learned so much from people sharing their work on Flickr, Facebook, blogs, etc.

You have answered my upcoming question about how I can improve my photography. So how exactly has Flickr helped you? Is it just looking at the work of other photographers and getting (mostly) positive feedback to your work or is there something more you would like to mention?

Flickr has helped me by allowing me to easily see some great photography from photographers around the world. I learn a lot by studying other people's photographs that I like. I try to spend some time thinking about the light, the composition, things like camera position, etc when I'm studying a photograph.

Can you name some photographers whose work you admire?

Photographers that have inspired me would include Ansel AdamsJohn ShawDavid MuenchGalen RowellGeorge LeppLots of people on Flickr have given me inspiration including you, Alexander ZaidemanAspenbreezeJax RileyJim GriggsAdam SparksJudd PattersonVignir Mar.

Thanks a lot! As I can see, you take most of your photographs in Kansas. Are there any other places where you would like to take pictures at?

I really like prairies, so I guess I would like to photograph the various prairies and plains of the world. For some reason I've always wanted to photograph Mongolia. Maybe the wide open spaces I've seen there appeal to me.

I noticed that you don't photograph people or at least don't share those photos. Why?

I guess I see people all day long so I don't find them as interesting to photograph as nature.

There was an exhibition in Kansas with your photos. Was it your first exhibition? Do you have any plans for future exhibitions?

I have some prints on display in Kansas in some local restaurants. I did my first show at an 'art gallery' last year. It was fun but stressful, in the end it went really good. I had the show in conjunction with a workshop I was doing with the art gallery, which was nice.

I'm always looking for opportunities to show my work! I don' t have anything planned at the moment though.

What is more important? The photographer or the gear?

Without question the photographer is the most important. Part of the fun of photography for many people (me very much included) is trying new gear, but new gear isn't ever going to make you a better photographer. Gear is a tool. A new 'tool' might help you do a job faster or more efficiently, or maybe even let you complete a job you couldn't have without the tool. But it is not going to make *you* *better* at the job. Hand a tool to someone that knows how to use it and they can do amazing things. Hand a tool to someone that doesn't know how to use it and they likely won't do anything with it. I don't have any musical talents whatsoever, hand me the best musical instrument ever made and the only sounds I'm going to be able to make with it will hurt your ears!

I'm not sure why so many people think a new camera or lens is going to make their photographs suddenly much better.

Thank you for answering all my questions, it’s been fun. I wish you only the best in life and especially in photography. It’s been pleasure to meet you, Scott!

This has been very fun for me and I have learned a lot too. You have inspired me to start doing some interviews for my blog. Thanks again! I've enjoyed and getting to know you.

© Copyright Scott Bean 2011 All Rights Reserved for all photographs featured in this post.