Celin Serbo - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

I dnes, jako každé úterý, mám pro vás další radu od úspěšného fotografa, který odpověděl na moji jednu otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?".Minulý týden se s námi o svou odpověď podělil JIM JORDAN a dnes mám tu radost publikovat odpověď od fotografa jménem Celin Serbo:

CELIN SERBO je profesionální fotograf specializující se na reklamu a outdoor fotografie, který v současné době žije ve městě Boulder, Colorado, USA. K fotografování se dostal v roce 1992 díky jednomu z jeho kamarádů, který mu věnoval středo-formátový fotoaparát krátce poté, co absolvoval Nothern Arizona University ve Flagstaff. Avšak fotografovat na plný úvazek nezačal hned, a v mezidobí pracoval jako řidič autobusu či horský průvodce, aby přečkal dobu mezi absolvováním školy a jeho novou kariérou. Nakonec však mohl opustit jeho "krátkodobá" zaměstnání a živit se fotografováním na plný úvazek, což dělá dodnes. 

Protože Celin Serbo vyrostl v Arizoně v okolí města Sedona a od malička lyžoval, jezdil na kole a díval se na krásné krajiny ve svém okolí, bylo vcelku jasné, jakým směřem se bude jeho kariéra fotografa odvíjet. Dnes Celin za svou práci získává ocenění - například "1. místo v Advertising Photographer of America Awards" a fotografuje a tvoří videa pro klienty jako Nikon, Patagonia, New Balance, Petzl, La Sportiva, ESPN Magazine, National Geographic Adventure a mnoho dalších. 

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

Ta nejlepší věc, kterou jsem udělal, abych byl lepší fotograf je ta, že jsem se naučit jak svítit. Použití blesků, světel a odrazných a difůzních desek mi dalo k dispozici více pomůcek, které mi umožnily zvládat náročné fotografické situace a pomáhají mi přivést moji vizi k životu. Tím nechci říct, že blesky jsou vždy nezbytné, přirozené světlo je úžasné a relativně snadné k použití. Naneštěstí však vždy nespolupracuje s našimi rozvrhy a místy, kde máme fotit. Jsem pevný zastánce tvrzení, že méně je více, avšak čím více vybavení máme v našich brašnách, tím více jsme připraveni na náročné situace a jsme kreativně svobodní.

 Pro více informací of fotografu jménem Celin Serbo a jeho fotografie navštivte: www.serbophoto.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

And today, like every Tuesday here at odcloněno.com, I have another advice from an accopmlished photographer who answered my one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" to share with you. Last week JIM JORDAN shared his with us and today a photographer Celin Serbo will do the same:

CELIN SERBO is a professional comercial and outdoor photographer currently living in Boulder, Colorado, USA. He has been introduced to photography in 1992 thanks to one of his friends who gave him a medium format camera shortly after Celin graduated from the Nothern Arizona University in Flagstaff. However he didn't start making photographs for a living right away and supported himself as a bus driver or a mountain guide to overcome the time inbetween graduating from the university and going pro and making photographs full time.

Because Celin Serbo grew up in Arizona, particularly in Sedona and it's surroundings it is not a surprise he developed an appreciation for the landscapes, skiing, biking and other outdoor activites which lead him and his career to outdoor phototgraphy. Nowadays Celin gathers awards for his photographs such as 1st place in Advertising Photographers of America Awards in 2009 and makes photographs for clients like Nikon, Patagonia, New Balance, Petzl, La Sportiva, ESPN Magazine, National Geographic Adventure and many more.

The best thing I have done to make myself a better photographer is to learn how to light. The use of strobes, hot lights, reflectors, and diffusion screens have given me more tools at my disposal to handle challenging photographic situations and help bring my vision to life. This isn't to say that lighting is always necessary. Natural light is amazing and relatively simple to use. Unfortunately it just doesn't always cooperate with our shoot schedules and locations. I'm a firm believer that less is more, however, the more tools we have in out bags the more prepared we are for challenging situations and creative freedom.

For more information about photog Celin Serbo and his portfolio visit: www.serbophoto.com.