Jim Jordan - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Týden uplynul, a tak je čas podělit se s vámi o další odpověď resp. radu jednoho z předních a úspěšných fotografů, a to publikací další části projektu THE BEST FOTO "THING". Avšak ještě bych, předtím než začnu, rád vysvětlil těm, co jsou zde poprvé, o čem THE BEST FOTO "THING" je: každý týden se ptám úspěšných fotografů na jednou otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" a následně publikuji fotografovu odpověď zde na odcloněno.com blogu o fotografování nejen pro fotografy. Věřím, že se jedná o jednu z nejtěžších otázek, kterou můžeme fotografovi položit, a z odpovědi na ni se tak mnoho naučit. Minulý týden se s námi podělil o jeho radu výborný fotograf ED KASHI a dnes zde máme fotografa jménem Jim Jordan:

JIM JORDAN je profesionální fotograf z prosluněné jižní Kalifornie, USA. Jeho příběh o tom, jak k fotografování přišel, se ale poněkud liší od mnohých fotografů. Jim Jordan se nezačal živit fotografováním hned, ale prvních 15 let pracoval jako vizážista (vlasy a makeup) herců, hereček, modelů a modelek pro prestižní časopisy. Za těchto 15 let měl nejenom možnost pozorovat profesionální fotografy, jak pracují, ale také si osvojit komunikaci s modelkami a když se pak rozhodl pro kariéru fotografa, věděl již co a jak. Dnes tedy pracuje jako fotograf, cestuje po světě a fotografuje módu, reklamu, celebrity (Leonardo DiCaprio, Drew Barrymore, Robert Redford etc.) a editoriál pro časopisy jako je například ELLE, J.CREW, VOGUE a další. 

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

Patnáct let jsem byl vlasový a makeup vizážista, než jsem se stal fotografem, což byl ten nejvýznamnější faktor, který přispěl k mému pozdějšímu úspěchu. Pracoval jsem s mnoha významnými fotografy. Měl jsem obrovskou databázi lidí z oboru, se kterými jsem se znal a naučil jsem se, jak mít skvělé vztahy s modelkami/modely a to samotné může vytvořit a nebo zničit celé focení. Rozhodně můžu říct, že tento um, který jsem se naučil jako vizážista, byl základním stavebním kamenem mojí kariéry a nadále zlepšuje mé fotografování do dnešního dne. 

Pro více informací a dnešním fotografovi navštivte jeho web/portfolio a také nezapomeňte na jeho blog plný fotografií, tipů a zkušeností.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

A week passed by which means it is the right time to share another great answer/advice from one of the best photographers in the industry with you by publishing a new THE BEST FOTO "THING" post today. But before I start I would like to introduce this project to the photographers who are here for the first time today. THE BEST FOTO "THING" is a project in which I am asking accomplished photographers one simply put yet quite complex question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" and then I publish their answers here on my blog every Tuesday. I believe it is one of the most difficult questions for a photographer to answer, but we can all learn a lot from his answer (even the photographer himself/herself). Last week a wonderful photographer ED KASHI shared his with us and today a have another great photog Jim Jordan:

JIM JORDAN is a professional photographer from a sunny Southern California, USA. His story about how he became a photographer is not a usual one though. Jim Jordan didn't start his career as a photographer right away. For about 15 years before making photographs for a living he worked with actors, actresses and models as a hair and makeup artist for some of the most prestigious magazines in the world. And while being a hair and make artist he had a chance to learn the way a professional photographer works. He also developed a skill for good communication with the models and when he decided to pick-up his camera and shoot for a living he already knew the ropes. Nowadays Jim Jordan works as a photographer, travels the world and makes fashion, advertising, editorial and celebrity (Leonardo DiCaprio, Drew Barrymore, Robert Redford etc.) photographs for magazines like ELLE, J.CREW, VOGUE and more. 

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

I was a hair and makeup artist for 15 years before I was a photographer. I found that to be the most significant contributing factor of my success later on. I worked with so many amazing photographers. I had a huge database of people I already knew in the industry and I learned how to have great relationships with the models and that alone can make or breaks a shoot. I can definitely say that the skill I acquired as a hair and makeup stylist was the foundation to my career and continues to better my photography to this day. 

For more information and photographs visit his website/portfolio or his blog full of wonderful photos and behind-the-scenes stories.