Joe Farace - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Dnes mám opět to potěšení představit vám výborného fotografa a jeho odpověď na moji otázku o fotografování. Pokud jste zde poprvé a nevíte o THE BEST FOTO "THING" je: rád se dozvídám stále nové informace o fotografování a také je rád sdílím s ostatními fotografy, abychom žili ve stále lepší společnosti fotografů, a proto jsem jednoho dne začal posílat úspěšným fotografům email s otázkou: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal/a a která z vás učinila lepšího fotografa?". Odpovědi na tuto otázku publikuji každé úterý zde na odcloněno.com (blogu o fotografování) a také se snažím každého fotografa krátce představit. Minulé úterý jsme zde měli fotografa jménem KEVIN KUBOTA a dnes nás čeká skvělý Joe Farace:

JOE FARACE je úspěšný fotograf z Colorada, USA s oceněními jako "Photographic Craftsman" od PPA (Professional Photographers of America) či Honorary Membership for "dedication and service to the photographic community" od Independent Photographs of Colorado (čestné členství za dedikaci a službu foto komunitě). Joe je známý převážně fotografováním aut a publikací článků a knih o fotografování, kterými pomahá fotografům být lepší každý den. Za zmínku určitě stojí více než 2000 článků v časopisech ShutterBug, Professional Photographer, The Rangefinder a PHOTO Techniques, 34 knih o fotografování např. Better Available Light Digital Photography, Creative Digital Monochrome Effect, Joe Farace's Glamour Photography a další, stejně tak, jako mnoho článků a hodnotných informací na jeho blogu a blogu a podcastu fotografa jménem Scott Bourne s názvem Photofocus. Zájem o digitální fotografování je spojen jak s jeho titulem inženýra z Johns Hopkins University i vzděláním v oblasti fine art photography na Maryland Institute of Art v Baltimore říká Joe Farace.

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal/a a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

Tou nejlepší věcí, kterou jsem udělal, abych zlepšil mé fotografování bylo studium na umělecké škole se studijním plánem zaměřeným na fine arts. Kurzy, které jsem navštěvoval a profesoři, jenž byli mými instruktory, otevřeli mé oči do širokého světa fotografovaní zatímco, ve stejnou dobu, vyzdvihovali aspekty řemesla, které musí být zkombinovány, aby byl vytvořen obraz, který "funguje" pro diváka. Navíc kamarádství s ostatními studenty mi bylo konstatním zdrojem umělecké stimulace, což mi pomohlo vytvořit si vlastní názory a do dnešního dne, mnoho let později, mi pomahá.

Více o fotografu jménem Joe Farace najdete na jeho webu JoeFarace.com, jeho skvělém blogu JoeFaraceBlogs.com a na twitteru @JoeFarace.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Today I have the opportunity to introduce you to a wonderful photographer and to his answer to my question about photography. If this is your first time here and you haven't heard about THE BEST FOTO "THING" before, let me tell you more about this project: I love learning new information about photography and I also love sharing it with other photographers to make our industry a little better every day which is one of the reasons why I started to send emails to accomplished photographers asking them one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?". I publish the answers on Tuesdays here at odcloněno.com (a blog about photography) with a short introduction of the photographer. Last week we had KEVIN KUBOTA here and today we have the wonderful Joe Farace:

JOE FARACE is a successful photographer based in Colorado, USA who's been awarded "Photographic Craftsman" by the PPA (Professional Photographers of America) and Honorary Membership for "dedication and service to the photographic community" by the Independent Photographs of Colorado. Joe is mostly known and I would even say famous for his car photography, publication of articles and books about photography which are helping photographers all over the world on a daily basis. Joe Farace is also guest blogging and co-hosting over at Photofocus.com with Scott Bourne. You can read more than 2000 published articles in magazines such as ShutterBug, Professional Photographer, The Rangefinder a PHOTO Techniques, 34 photography books (Better Available Light Digital Photography, Creative Digital Monochrome Effect, Joe Farace's Glamour Photography) and "countless" blog posts on his or Scott Bourne's blog. His interest in digital photography comes form a combination of an engineering education from Johns Hopkins University with fine art photography training at the Maryland Institute of Art in Baltimore says Joe Farace on his website.

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?"is:

The best thing that I did to improve my photography was to attend an art school with a program aimed at the fine arts. The courses that I attended and the professors that were my instructors opened my eyes to the wide world of photography while, at the same time, emphasizing the craft aspects that must be combined to create an image that "works" for the viewer.  In addition the camaraderie of my fellow students were a constant source of artistic stimulation that helped me develop my own ideas and have helped me to this day, many years later.

You can find out more about him at his website JoeFarace.com, his blog JoeFaraceBlogs.com and his twitter @JoeFarace.