Ralph Velasco - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Týden uplynul a přišlo zase úterý neboli ten správný čas na radu od úspěšného fotografa ve formě odpovědi na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?". Minulý týden se s námi o svou odpověď podělil fotograf JOHN SISKIN a dnes tu máme fotografa Ralph Velasco:

RALPH VELASCO je profesionální cestovatelský fotograf s více než 30letou praxí v oboru původem z Chicaga a dnes žijící v Corona del Mar v Kalifornii, USA, kde také vyučuje kurzy o cestovatelské fotografii. Ale výuka není jeho jediná aktivita, Ralph patří do elitního klubu cestovatelů Circumnavigators Club, jehož každý člen musí mít splněnu podmínku cesty kolem světa - v jednom výletu bez přerušení. V současné době navštívil více než 40 zemí světa na 5 kontinentech a v cestování a fotografování pokračuje třeba i formou vedení mezinárodních "foto výprav", na kterých učí další fotografy, jak získat kýžené snímky z míst, na či ve kterých jsou poprvé v životě. Ralph Velasco také byl Profesionálními fotografy z Orange County oceněn titulem "Fotograf roku - otevřená kategorie", jeho fotografie se objevily v cestovatelské příloze LA Times, Chicago Tribune, Orange County Register a dalších. 

Pokud byste se rádi dozvěděli více o cestovatelské fotografii či si začali alespoň z dovolené vozit lepší fotografie, podivte se na knihu On Travel Photography: 101 Tips, kterou Ralph nabízí jak tradičně ve tvrdých papírových deskách, tak v ebook formátu.

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

Ta nejlepší věc, kterou jsem kdy udělal, abych si byl jistý, že rostu jako fotograf, je neustálé nasycování mé zvídavosti o světě. Fotografové se od přírody snaží hledat jedinečné příležitosti, jež mohou zachytit s jejich fotoaparáty a ukázat výsledky zbytku světa. Tyto příležitosti odkrýt život mohou být krásné, zajímavé, šokující, jednoduché, poutavé a mohou navodit různé emoce v lidech prohlížející si takovou tvorbu. Myslím, že jestli úspěšní fotografové mají jedno společné vlákno, které bychom mohli popsat jedním slovem, byla by to: zvídavost.

Vlastníte iPhone či iPod touch? Ralph nabízí skvělou aplikaci zvanou "My Shot Lists", díky které už nezapomenete na žádnou fotografii. V aplikaci fotograf najde přes 50 kategorií (abstatraktní, architektura, detaily, každodenní život, humor, průmysl, lidé, příroda a mnoho dalších) které obsahují rady a ilustrativní fotografie a snadněji vám pomůžou s fotografováním ve všech částech světa. Jedete na Safari či do velkoměsta? Vyberte si a začněte fotografovat a "odškrtávat" splněné snímky. Sám jsem začal tuto aplikaci používat a moc se mi líbí i možnost přidávat si vlastní seznamy. Pro více informací navštivte myshotlists.com či ralphvelasco.com pro více informací o aplikaci a dnešnímu fotografovi.


the-best-foto-thing-odcloneno.png

A week passed by and it's Tuesday again i.e. the right time for another advice from a successful photographer answering my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?". Last week JOHN SISKIN shared his answer with us and today we have a photographer Ralph Velasco:

RALPH VELASCO is a professional travel photographer (who's been making photographs for more than 30 years) from Chicago and currently living in Corona del Mar in California, where he also teaches travel photography. But teaching is not his only activity, Ralph is a member of elite club of travellers called the Circumnavigators Club, whose members have had to travel around the world in one single trip at least once in their life before being accepted. Currently Ralph has traveled to more than 40 countries on 5 continents and continues to do so e.g. in form of his Cultural Tours on which he teaches photographers all over the world to make beautiful photographs in places they have never been to before. Ralph Velasco has been awarded “Photographer of the Year – Open Category” by the Professional Photographers of Orange County, his photographs have been published in the travel section of LA Times, Chicago Tribune, Orange County Register and many more.

Would you like to get better in making travel photographs? Be sure to check out his book On Travel Photography: 101 Tips which is available as a hard copy as well as an ebook.

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best thing I've ever done to be sure I grow as a photographer is to continually feed my curiosity of the world.  Photographers by nature seek to find unique opportunities that they can then capture with their cameras, and show the results to the world.  These opportunities to reveal life can be beautiful, interesting, shocking, simple, engaging, and they can instill any variety of emotions in viewers of the work.  I think if there's a single common thread among all successful photographers and it can be summed up in one word: curiosity.

And I almost forgot: do you have an iPhone or an iPod Touch? Ralph has developed a wonderful tool - an app called My Shot Lists thanks to which you can make all the photographs without forgetting one shot. You'll find over 50 categories (abstract, architecture, details, everyday life, humor, people, industry, nature, and many more) in the app and each of these categories consists of tips and an example photo to make photographing in all parts of the world more easier. Finally we don't have to have a checklist in your head and actually are able to concentrate on making art! Are you going on Safari or just to the city? Choose the list and start taking photographs and "ticking" the shots on your list. I personally bought this app and love to use it, I especially like the option of making my own shot lists. For more info about the app go to myshotlists.com or to ralphvelasco.com to find more information about today's photographer.