John Siskin - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Hezký den vám přeji a než abych zdržoval, pojďme raději k věci. I dnes, jako každé úterý, je ten správný čas na další část projektu o fotografování, ve kterém s námi úspěšní fotografové sdílí jejich odpověď na otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?". Minulý týden se s námi podělila o její moudrou radu fotografka BRENDA THARP a dnes mámé fotografa jménem John Siskin:

JOHN SISKIN je úspěšný americký fotograf působící v městské části Reseda v Los Angeles, CA, kde už téměr 30 let provozuje své foto studio. John začal v 16 letech jako asistent fotografa a dnes má za sebou spolupráci s klienty jako Disney, General Motors a mnoho dalších. Jeho specializací je komerční fotografie se zaměřením na architekturu, průmysl, produkty a lidi, převážně v oblasti jižní Kalifornie. Ale fotograf John Siskin neprovozuje pouze úspěšný foto business, ale také publikuje články o fotografování v časopisech: ShutterBug Magazine, Photo Technique Magazine, PhotoFlash Magazine, ViewCamera etc. Posledních 20 let je možné jej najít před skupinami studentů např. 16 let učil na Learning Tree University, 4 roky na Los Angeles Mission College a dnes učí online na BetterPhoto.com. Jako skoro každý úspěšný fotograf i John Siskin napsal knihu pro ostatní fotografy Understanding and Controlling Strobe Lighting: A Guide for Digital Photographers, v níž vysvětluje čtenářům zásady svícení v digitální fotografii. A úspěch slavil s jeho Faces fotografiemi, které vytvořil pro Aids pochod v Los Angeles, Atlantě, San Franciscu a New Yorku.

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

Abych odpověděl na tvoji otázku: není to o tom, co jsem udělal. Je to o nepřetržitém usilování dělat víc a dělat to lépe, což ze mě neustále dělá lepšího fotografa. Také bych řekl, že vyučování, převážně na BetterPhoto.com hodně přidává mému nadání a pokračuje to v rozšiřování toho, jak přemýšlím o fotografování.

Více o dnešním fotografovi a jeho fotografie naleznete v jeho portfoliu a učit se od něj můžete na BetterPhoto.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Hello everyone I hope you are having a great day. Today it's the right time, just like every Tuesday, for a new part of the BEST FOTO "THING" project in which successful photographers share their answers to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" with us. Last week BRENDA THARP shared her wonderful answer with us and today we have photographer John Siskin:

JOHN SISKIN is a successful american photographer based in the neighbourhood of Reseda in Los Angeles, CA where he has been running his photo studio close to 30 years. John started as a photographic assistant at the age of 16 and today he can say that he worked with clients like Disney, General Motors and many more. He specialises in commercial photography particularly in architecture, industry, product and people photography which he makes in the South California area. Furthermore doesn't just run his studio, he also writes articles for magazines such as ShutterBug Magazine, Photo Technique Magazine, PhotoFlash Magazine, ViewCamera etc., has also been teaching photography for the last 20 years: 16 years at Learning Tree University, 4 years at Los Angeles Mission College. Nowadays he's teaching photography students through BetterPhoto.com website. Just like most of the accomplished photographers, John Siskin has written a book about photography for fellow photographers Understanding and Controlling Strobe Lighting: A Guide for Digital Photographers in which you can learn about photography lighting from him. He is also proud of his photographs Faces he made for Aids Walk in Los Angeles, Atlanta, San Francisco and New York.

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

To answer your question it is not about what I have done. It is the constant striving to do more, and to do it better; that continues to make me a better photographer. I would also say that teaching, particularly teaching with BetterPhoto.com adds a lot to my abilities. It continues to extend the way I think about photography.

You can find more about John Siskin and his photographs in his portfolio and you can learn from him over at BetterPhoto.com.