Brenda Tharp - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Vítejte již u 6. článku nového projektu, ve kterém s námi úspěšní světoví fotografové sdílí jejich "tajemství" úspěchu. Doufám, že se vám tento projekt líbí a že vám pomáhá s fotografováním. Minulý týden se s námi podělil o jeho odpověď fotograf JOE FARACE a dnes máme úspěšnou fotografku jménem Brenda Tharp:

BRENDA THARP je fotografka z USA v současnosti žijící ve městě Novato v Californii. Specializuje na cestovatelské a outdoor fotografie, ke kterým měla vždy blízko a třebaže, když před více než 25 lety začínala svoji kariéru profesionální fotografky, fotografovala vše, za co jí někdo zaplatil, teda téměř všechno - dodává Brenda Tharp, tak nakonec zůstala u fotografování přírody a lidí na cestách po celém světě. Dnes má za sebou spolupráci s klienty jako například Alaska Airlines, Northwest Traveler, Sunset, Travel-Holiday, mnohé knihy publikované nakladately Chronicle, Michelin, National Geographic a Sierra Club, úspěšné články, jenž napsala pro: Outdoor Photographer, Photo Migrations, Apogee Photo, TakeGreatPictures.com a PPA a také články o ní napsané v magazínech: PhotoArt , Rangefinder, Outdoor Photographer, Studio Photography and Design a CANONův Insight magazine. Brenda nafotila také oceněné knihy Muir Woods: Redwood Refuge a Marin Headlands: Portals of Time. V současnosti se, kromě fotografování a psaní, zabývá i učením fotografování na jejích workshopech, které pořádá napříč USA, v Mexiku a Itálii.

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělala a která z vás učinila lepší fotografku?"odpověděla:

Účastnila jsem se mnoha workshopů s profesionály a podrobila tam moji tvorbu jejich recenzi/kritice. Prvně, když jsem to udělala, tehdy v 1982, mi "praskla moje bublina" - zrovna když jsem si myslela, že jsem pěkně dobrá, byl mi sdělen pravý opak fotografem pracujícím pro National Geographic. Ke konci týdne jsem nakonec vytvořila fotografie, které se mu líbily, takže to rozhodně nebyl jenom bolestivý zážitek. Od té doby jsem byla odhodlaná k tomu, že ze mě bude lepší fotografka jak v oblasti technického umění, tak kreativní vize/oka fotografa. To byla ta nejlepší věc, kterou jsem kdy udělala, nakonec se stala profesionální fotografkou a nyní i učitelkou, abych pomohla druhým zlepšit jejich "oko" a umění/zručnost.

Pro více informací a fotografie Brendy Tharp navštivte její portfolio: brendatharp.com, její blog brendatharp.com/blog a twitter @brendatharp.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Welcome to already the 6th part of this quite new project in which you can read the "secrets" behind the success of accomplished professional photographers. I hope you like this project and that it helps you with your photography. Last week a pro photographer JOE FARACE shared his "secret" and today we have another successful photographer Brenda Tharp:

BRENDA THARP is a photographer from the USA currently living in Novato, CA. She specializes in travel and outdoor photography which she has always been very close to. And even though as she's been pursuing a career of a pro photographer over 25 years ago - photographing anything someone paid her to shoot - almost anything, that is - specifies Brenda Tharp, she stayed with making photographs of landscapes, people and nature in general on her travels around the world. She's been working with clients like Alaska Airlines, Northwest Traveler, Sunset, Travel-Holiday, photographed the award-winning books Muir Woods: Redwood Refuge and Marin Headlands: Portals of Time and have contributed to many other books produced by Chronicle, Michelin, National Geographic and Sierra Club. As a writer she has written articles for Outdoor Photographer, Photo Migrations, Apogee Photo, TakeGreatPictures.com and PPA and she's been featured in magazines: PhotoArt , Rangefinder, Outdoor Photographer, Studio Photography and Design and CANON's Insight magazine. At present besides making photographs and writing articles Brenda Tharp is also teaching workshops across the USA, Mexico and Italy.

And her answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

I took several workshops with professionals that subjected my work to their review/critique. The first time I did this, back in 1982, my 'bubble' was burst - just when I thought I was pretty good, I was told otherwise by a National Geographic Photographer! By the end of the week, I had actually created some pictures he liked though, so it certainly wasn't all painful. From that point forward, though, I resolved to become a better photographer both in technical skills and in creative vision. It was the best thing I ever did, and I eventually became a professional and now a teacher to help others improve their eye and skill.

Find out more about Brenda Tharp and look at her photographs at brendatharp.com, visit her blog at brendatharp.com/blog and follow her on twitter @brendatharp.