Kevin Kubota - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Minulý týden jsme zde měli skvělou radu od fotografa jménem MOOSE PETERSON a dnes je čas přinést vám další výbornou radu, o níž se s námi podělil další báječný fotograf. Pokud jste zde poprvé a nevíte, co je THE BEST FOTO "THING": jedná se o nový projekt zde na odcloněno.com (blogu o fotografování nejen pro fotografy), ve kterém přináším moudré rady o focení od těch nejlepších v oboru prostřednictvím jedné otázky: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal/a a která z vás učinila lepšího fotografa?"Ale abych dále nezdržoval, pojďme k dnešnímu fotografovi, kterým je nejen internetem proslulý Kevin Kubota:

KEVIN KUBOTA z města Bend ve státě Oregon, USA zajisté nepotřebuje dlouhé představování, ale pokud se o něm zde dozvídáte poprvé: Kevin Kubota je jedním z TOP 10 svatebních fotografů na světě - jak jej jmenoval American Photo magazine - a také spoluzakladatel resp. člověk co vymyslel "Kubota Image Tools" - nástroje (actions), jenž usnadňují post-processing tisícům fotografů po celém světě každý den. Ale tím jeho příběh nekončí a přestože je Kevin v současné době znám jako člověk, co "dělá actions" pro Lightroom a Photoshop, dále pomáhá ostatním fotografům být lepší prostřednictvím jeho workshopů a skvělých knih o fotografování. Kevin ale nezapomíná ani na lidi v nouzi, a tak jej často naleznete blízko charitativních projektů, jako je např. Thirst Relief či s fotoaparátem v ruce v parku, kde fotografuje zdarma lidi, kteří si nemohou dovolit najmout fotografa a přesto by rádi hezký portrét do školní ročenky. A dalo by se o něm hovořit dál a dál, ale vy se určitě těšíte na jeho odpověď, že?! :)

Na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal/a a která z vás učinila lepšího fotografa?"odpověděl:

Ta nejlepší věc, kterou jsem udělal, abych zlepšil moje fotografování je tvorba foto projektů a jejich focení s ostatními fotografy. Myslím, že je nezbytné se konstantně stimulovat a zadávat sám sobě úkoly, protože jinak máme tendenci lenivět a tvořit "bezpečné" fotky pro naše klienty. Spojením se s ostatními fotografy a děláním zmíněných projektů vytvoříš přátelskou soutěživost, která vám všem pouze pomůže být lepší a tvořit více působivé fotografie. Sdílení nápadů a feedbacku je zásadní pro růst fotografa.

Více o Kevinovi naleznete na KevinKubotaBlog.com, KubotaImageTools.com, AsukaBook.com či na twitteru: @KevinKubota

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Last week photographer MOOSE PETERSON gave us a valuable bit of his wisdom and today it's time to share another great one from another brilliant photographer. Is this the first time you are reading about THE BEST FOTO "THING" project? Well THE BEST FOTO "THING" is a new project here at odcloněno.com (a blog about photography not only for photographers) in which I am trying to bring "photography wisdom" to you from the best photographers in the industry through one question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" And now without further ado, let's talk about today's photographer the internet famous and world renowned Kevin Kubota:

KEVIN KUBOTA who currently lives in Bend, Oregon, certainly doesn't need a long introduction but if this is the first time you hear about him: Kevin Kubota is one of the Top 10 Wedding Photographers in the World - as recognized by American Photo magazine and he is also a co-founder i.e. the idea guy behind "Kubota Image Tools" - actions making the post-processing nightmare a beautiful dream for photographers all around the world. But that's not end of Kevin's story and even though he's been known mostly for his Photoshop and Lightroom actions lately, he also empowers other photographers through his workshops and wonderful books about photography. Furthermore he doesn't forget about the people in need and can be easily found near charity projects such as Thirst Relief or in park with a camera in his hand where Kevin makes beautiful portraits for the people who cannot afford to hire a photographer to make their high school senior portrait. And we could talk and talk about Kevin Kubota for a long time, but I am certain you would like to read his answer already, right?! :)

His answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best thing I have done to improve my photography is to create photo projects and shoot them with other photographers. I think it's essential to constantly give yourself challenges and self-assignments, otherwise we get lazy and shoot "safe" images for our clients. By teaming up with other photographers to do the projects, you create a friendly "competition" that only helps to push all of you to do better and create more compelling images. Sharing ideas and feedback is essential to growing as a photographer.

You can find out more about Kevin at KevinKubotaBlog.com, KubotaImageTools.com, AsukaBook.com or on twitter: @KevinKubota