Freeman Patterson - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Dnešním dnem mám to potěšení oficiálně zahájit nový projekt, o kterém jsem zde psal minulý týden ve čtvrtek: "NOVÝ PROJEKT O FOTOGRAFOVÁNÍ: THE BEST FOTO "THING". Každé úterý tedy budu publikovat odpověď jednoho z předních světových fotografů na otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal/a a která z vás učinila lepšího fotografa?" Odpovědi i jejich forma jsou ryze na odpovídajících fotografech. Dnes mám pro vás odpověď ve formě textu, ale také se můžete těšit na několik video-odpovědí. Ale abych nezdržoval, pojďme k dnešnímu fotografovi: Freeman Patterson

FREEMAN PATTERSON je kanadský fotograf a spisovatel s mnohaletou praxí, jenž se od filozofie dostal přes teologii až k fotografování. V Kanadě F.Patterson získal B.A. (bakalářský titul) z filozofie v Novém Skotsku na Acadia University a pak pokračoval studiem v New Yorku na Columbia University, kde získal M.Div. a obhájil práci s názvem Fotografování jako médium náboženského projevu (Still Photography As A Medium Of Religious Expression). Zatímco byl v New Yorku, tak také soukromě studoval fotografii a design pod vedením Dr. Helen Manzer. Jak je vidět, jeho životní kariéra se stále více blížila k fotografování. Tři roky strávil na Alberta College v Edmontonu jako děkan a pak se vydal na úspěšnou dráhu profesionálního fotografa, kde si vytvořil rozsáhlý seznam klientů a skvělé portfolio.

Po několika letech se vrátil zpět do rodného Nového Brunswicku, kde se začal více věnovat svému vlastnímu uměleckému projevu a také založení workshopu o focení a designu. Freeman Patterson se svými workshopy již cestoval například do Jižní Afriky, Spojených Států Amerických, Izraele, Austrálie a Nového Zealandu. 

A na moji otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal/a a která z vás učinila lepšího fotografa?" odpověděl:

Ta nejlepší věc, kterou jsem kdy osobně udělal, je to, že jsem si dopřál to nejširší možné vzdělání. Nemyslím tím univerzitní vzdělání, i když to je pro mě také velmi důležité, ale mám na mysli čtení, všestranné studium a ponoření se do kritického myšlení o obsáhlém rozsahu předmětů na pravidelné bázi. Například jsem se do hloubky věnoval čtení psychologie (Karl Jung a další), filozofie, lidských práv, důsledků kvantové fyziky, biologie a ekologie. A také hlluboce miluji bytí v přírodě a zahradničení. Krátce řečeno: "Nejsem nikdy, nikdy znuděný a mé výchozí nadšení z života rozhodně živí mou tvořivost."

Více o Freemanu Pattersonovi najdete na: www.freemanpatterson.com

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Today I am very excited to officially launch my new project, which I already wrote about here: "NOVÝ PROJEKT O FOTOGRAFOVÁNÍ: THE BEST FOTO "THING" (scroll down for the English version) last week. Every Tuesday I will publish an answer from one of the best photographers in the world to my question:"What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" The answers and their form are completely up to the answering photographers. Today's answer is in written form but you can also look forward to some video responses. Nonetheless the information is priceless regardless the form, right?!

And now, without further ado, let's introduce our first photographer: Freeman Patterson

FREEMAN PATTERSON is a Canadian photographer and writer with several years of experience. He didn't start taking photographs professionally right away. First he studied philosophy, theology and then he took his photography to a next level. In Canada F. Patterson graduated with a B.A. from Acadia University in Nova Scotia and after that he continued his studies at Columbia University in New York where he received a Master of Divinity degree, his thesis was Still Photography As A Medium Of Religious Expression. While in New York, he studied photography and design privately with Dr. Helen Manzer. And as we can see his interest in visual arts didn't end after his return to Canada. After three years of being a dean of religious studies at Alberta College in Edmonton, Freeman Patterson began working as a professional photographer and developed a large roster of professional clients in the editorial and advertising. 

After a few years he returned to New Brunswick (his childhood home) in order to pursue his personal artistic interests and to establish a workshop of photography and visual design. With his workshops Freeman Patterson has already traveled for example to South Africa, the USA, Israel, Australia and New Zealand.

And his answer to my question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best thing I have ever done personally is to give myself the broadest education possible. I am not referring here to university education, although that was very important to me, but to reading and studying broadly and immersing myself in critical thinking on a broad range of subjects on a regular basis. For example, I have read widely in depth psychology (Karl Jung and others), philosophy, human rights, the implications of quantum physics, biology and ecology, and also deeply love just being "in nature" and gardening too. In short, I am never, never bored and my basic excitement about life definitely feeds my image-making.

You can find more about Freeman Patterson on: www.freemanpatterson.com